Halimbawa ng ... - Tagalog - English 번역 및 예문
MyMemory, 세계 최대의 번역 메모리
Click to expand

언어 조합: Click to swap content  분야   
구글 검색

검색어: halimbawa ng talumpating nagbibigay aliw ( 타갈로그어 - 영어 )

    [ 색상 끄기 ]

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

타갈로그어

영어

정보

타갈로그어

halimbawa ng talumpating nagbibigay aliw

영어

Examples of speech gives comfort

마지막 업데이트: 2017-09-18
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

타갈로그어

halimbawa ng talumpating nagbibigay sigla

영어

Examples of speech gives vitality

마지막 업데이트: 2015-09-16
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa Ng talumpating pampasigla

영어

halimbawa ng talumpating pampasigla

마지막 업데이트: 2015-01-12
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

talumpating nagbibigay-kabatiran

영어

informative speech

마지막 업데이트: 2016-03-01
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng laji

영어

Example of a lath

마지막 업데이트: 2017-11-15
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng mito

영어

20 example of mito

마지막 업데이트: 2017-06-08
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

talumpating nagbibigay galang halimbawa

영어

Examples discourse respects

마지막 업데이트: 2015-10-14
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

Halimbawa ng anyo

영어

halimbawa ng anyo

마지막 업데이트: 2017-11-07
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa Ng memo

영어

halimbawa ng debosyon

마지막 업데이트: 2017-10-11
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa Ng memo

영어

halimbawa ng balad

마지막 업데이트: 2017-06-10
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa Ng memo

영어

halimbawa ng infering

마지막 업데이트: 2017-05-06
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng BFAD

영어

example of tag question

마지막 업데이트: 2017-03-03
분야: 일반
사용 빈도: 3
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa Ng tulang mapang aliw

영어

halimbawa ng tulang mapang aliw

마지막 업데이트: 2015-07-20
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng sikolohikal

영어

psychological example

마지막 업데이트: 2017-11-21
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng mahika

영어

ambot uroy... nangutana gani ko.... buloka oi wa mn tubaga ... duhhh

마지막 업데이트: 2017-11-06
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng himno

영어

Examples of hymns

마지막 업데이트: 2017-09-07
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng salik

영어

Example of factor

마지막 업데이트: 2017-09-06
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng bulong

영어

Examples of whisper

마지막 업데이트: 2017-08-14
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng panghihikayat

영어

libog niyo po

마지막 업데이트: 2017-08-02
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

halimbawa ng talumpati

영어

Examples of speech

마지막 업데이트: 2017-07-27
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

번역 추가

검색 인적 번역 문장사용자가 도움을 필요로 합니다:comment habite ton ami (프랑스어>영어) | aap kaha se ho (힌디어>영어) | apka lunch ho gaya (힌디어>영어) | your from ka matlab kya hai hindi me (힌디어>영어) | mahalin natin ang ating bansa (타갈로그어>영어) | nalulutas din (타갈로그어>영어) | misseure/ (프랑스어>영어) | bhagwan kare aisa he ho (힌디어>영어) | gastrointestinal (라트비아어>영어) | mai office me hu (힌디어>영어) | consider (영어>Gujarati) | terorista (타갈로그어>영어) | fratres in armis (라틴어>영어) | xx bf h d video (힌디어>영어) | bicol translation (영어>타갈로그어)


남용 보고  | MyMemory 정보   | 문의


사용자 언어의 MyMemory: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인