구글 검색

검색어: täytäntöönpanojakson (핀란드어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

그리스어

정보

핀란드어

Vuonna 2002 käynnistetyn ensimmäisen tukierän viisivuotisen täytäntöönpanojakson päättyessä varoista oli maksatettu ainoastaan 73 prosenttia.

그리스어

Σε ό,τι αφοράτονpiρώτοκύκλοεpiιχορηγήσεωνpiουξεκίνησετο2002,στο τέλο7τη7 piενταετού7 piεριόδουεφαρ+ογή7είχεεκτα+ιευθεί +όνοτο 73 % του piροϋpiολογισ+ού.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Täytäntöönpanojakson mentyä umpeen, tämä direktiivi antaa mitä varmimmin eurooppalaisille kuluttajille mahdollisuuden saada vähittäiskaupoilta täydellistä hintatietoa.

그리스어

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αυτή η οδηγία θα δώσει σίγουρα τη δυνατότητα στους ευρωπαίους καταναλωτές να έχουν πλήρη ενημέρωση σε σχέση με τις τιμές από τις περισσότερες επιχειρήσεις λιανεμπορίου.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Komission on omalta osaltaan annettava kolme vuotta täytäntöönpanojakson umpeen menemisen jälkeen Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle raportti tämän direktiivin soveltamisesta.

그리스어

Η οδηγία αυτή θα επιτρέψει στις χώρες της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης να ηγηθούν στην κατασκευή και στην εμπορία των νέων μηχανών που έχουν σχεδιασθεί για τον σκοπό αυτό προκειμένου να μειωθεί η εκπομπή αεριών ρύπων.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Komission on omalta osaltaan annettava kolme vuotta täytäntöönpanojakson umpeen menemisen jälkeen Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle raportti tämän direktiivin soveltamisesta.

그리스어

Η Επιτροπή από την πλευρά της θα παραδώσει, τρία χρόνια μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, έκθεση για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten soveltamisesta jakelusuunnitelman täytäntöönpanojakson alussa eli 1 päivänä lokakuuta 1993, jatässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kaikkien asianomaisten hallintokomiteoiden lausuntojen mukaiset,

그리스어

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τις γνώμες όλων των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkiksi seuraavia tukikelpoisuuteen liittyviä virheitä: hankintamenettelyjä ei sovellettu asianmukaisesti, ja ilmoitetut menot olivat aiheutuneet hankkeiden täytäntöönpanojakson ulkopuolella tai eivät kuuluneet hankkeen kattamiin menoluokkiin. Joidenkin hankkeiden tapauksessa puuttui maksujen hyväksymiseen tarvittavia tositteita (esimerkiksi laskuja, kuitteja ja tiliotteita).

그리스어

Με τον έλεγχο του Συνεδρίου σχετικά με τις αποφάσεις συμμόρφωσης που ελήφθησαν το 2007 διαπιστώθηκε ότι ορισμένες δαπάνες δεν θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή, καθώς και ότι ορισμένοι έλεγχοι συμμόρφωσης δεν διενεργήθηκαν εγκαίρως προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάκτηση του συνολικού ποσού των δυνητικών παρατυπιών που διαπιστώθηκαν.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Antamisestaan lähtien asetuksella on ollut merkittävä osuus eurometallirahojen ja mitalien ja / tai rahakkeiden välisen samankaltaisuuden välttämisessä , sillä nykyään yksityiset yritykset yleensä noudattavat asetuksessa vahvistettuja määritelmiä ja kieltoja . Täytäntöönpanojakson aikana saadut kokemukset ovat korostaneet tarvetta selventää suojasäännöksiä ja lisätä päätöksentekoprosessin avoimuutta .

그리스어

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γενικό πλαίσιο Στόχος του κανονισµού 2182/2004 του Συµßουλίου1 είναι να προστατέψει τα κέρµατα ευρώ από τα µετάλλια και τις µάρκες που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ .

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인