Je was op zoek naar: maerkningsbestemmelser (Deens - Lets)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Lets

Info

Deens

industrien boer have en rimelig frist til at gennemfoere de nye maerkningsbestemmelser, som er fastsat for enzymer, mikroorganismer og praeparater heraf samt forblandinger og foderstoffer, som indeholder enzymer, mikroorganismer og praeparater heraf -

Lets

tā kā ir vēlams, lai rūpniecības nozarei ir dots pietiekami ilgs laiks, lai piemērotu jaunos marķēšanas noteikumus attiecībā uz fermentiem, mikroorganismiem un to preparātiem, kā arī premiksiem un barībai, kas tos satur,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

endelig er de almindelige maerkningsbestemmelser og definitioner indeholdt i raadets direktiv 79/112/eoef af 18. december 1978 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om maerkning af og praesentationsmaader for levnedsmidler samt om reklame for saadanne (4), senest aendret ved direktiv 89/395/eoef (5); naervaerende direktiv kan derfor begraenses til de bestemmelser, der vedroerer naeringsdeklaration -

Lets

tā kā vispārīgi marķēšanas noteikumi un marķējuma definīcijas ir ietvertas padomes 1978. gada 18. decembra direktīvā 79/112/eek par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz galapatērētājam pārdodamu pārtikas produktu marķēšanu, noformējumu un reklāmu [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar direktīvu 89/395/eek [5]; tā kā tādēļ šajā direktīvā ir iekļaujami tikai noteikumi, kas attiecas uz uzturvielu marķējumu,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

i raadets direktiv 83/478/eoef (4) om femte aendring af direktiv 76/769/eoef fastsaettes det, at asbestfibre af crocidolittypen og produkter, der indeholder crocidolit, ikke laengere maa markedsfoeres og anvendes, med tre mulige undtagelser; i samme direktiv indfoeres obligatoriske maerkningsbestemmelser for alle produkter, som indeholder asbestfibre;

Lets

tā kā padomes direktīvā 83/478/eek [4], ar ko piekto reizi groza direktīvu 76/769/eek, pieļaujot trīs izņēmumus, ir noteikts, ka turpmāk nedrīkst laist tirgū un lietot krokidolīta tipa azbesta šķiedras un ražojumus, kas to satur; tā kā ar to pašu direktīvu ir ieviesti obligātie marķēšanas noteikumi attiecībā uz visiem ražojumiem, kas satur azbesta šķiedru;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

for foder med saerlige anvendelsesformaal boer der endvidere paa faellesskabsplan opstilles en positivliste over anvendelsesformaal med angivelse af den noejagtige brug, de vaesentlige ernaeringsegenskaber, de obligatoriske og fakultative oplysninger samt de saerlige maerkningsbestemmelser; da denne liste er af vaesentlig betydning for gennemfoerelsen af dette direktiv, boer den fastlaegges hurtigst muligt;

Lets

tā kā kopienas līmenī būtu arī jāsastāda noteikts saraksts īpašiem barošanas mērķiem paredzētās lopbarības paredzamai lietošanai, norādot tās precīzu lietojumu, būtisko uzturīpašību raksturojumu, obligātās vai izvēles norādes un speciālās prasības etiķetēm; tā kā, ievērojot šā saraksta nozīmību šīs direktīvas īstenošanā, šāds saraksts būtu jāpieņem laikus;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

ud over maerkningsbestemmelserne i artikel 5 i raadets direktiv 79/373/eoef af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (7), foreskriver medlemsstaterne foelgende:

Lets

papildus tiem marķēšanas noteikumiem, kas paredzēti 1979. gada 2. aprīļa direktīvas 79/373/eek par kombinētās lopbarības laišanu tirgū [7] 5. pantā, dalībvalstis prasa, lai:

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

ved direktiv 93/74/eoef er det fastsat, at der skal udarbejdes en positivliste over anvendelsesomraaderne for foder med saerlige ernaeringsformaal; listen skal indeholde oplysninger om de noejagtige anvendelsesformaal, dvs. det saerlige ernaeringsformaal, de vaesentlige ernaeringsegenskaber, maerkningsangivelser og, hvis det er relevant, saerlige maerkningsbestemmelser;

Lets

tā kā padomes direktīvā 93/74/eek ir paredzēts izveidot pozitīvu to barības lietojumu sarakstu, kuri paredzēti īpašiem barošanas mērķiem; tā kā sarakstā precīzi jānorāda lietojums, tas ir, īpašais barošanas mērķis, galvenie barības raksturlielumi, marķējuma deklarācijas un, ja vajadzīgs, īpašās prasības attiecībā uz marķējumu;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

den i direktiv 88/379/eoef fastsatte maerkning udgoer de grundlaeggende oplysninger for brugerne af praeparater, idet disse herigennem faar en klar og praecis angivelse af de potentielle farer; de paagaeldende maerkningsbestemmelser boer suppleres med en mere detaljeret informationsordning for erhvervsmaessige brugere;

Lets

tā kā direktīvā 88/379/eek paredzētais marķējums bīstamu preparātu lietotājiem ir galvenais informācijas avots, kas tiem sniedz skaidru, koncentrētu norādi uz iespējamu kaitīgumu; tā kā šis marķējums jāpapildina ar sīkākas informācijas sistēmu rūpnieciskajiem lietotājiem;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

ud fra foelgende betragtninger: den i direktiv 88/379/eoef fastsatte maerkning udgoer de grundlaeggende oplysninger for brugerne af praeparater, idet disse herigennem faar en klar og praecis angivelse af de potentielle farer; de paagaeldende maerkningsbestemmelser boer suppleres med en mere detaljeret informationsordning for erhvervsmaessige brugere;

Lets

tā kā direktīvā 88/379/eek paredzētais marķējums bīstamu preparātu lietotājiem ir galvenais informācijas avots, kas tiem sniedz skaidru, koncentrētu norādi uz iespējamu kaitīgumu; tā kā šis marķējums jāpapildina ar sīkākas informācijas sistēmu rūpnieciskajiem lietotājiem;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK