Vraag Google

Je was op zoek naar: arealbetalingen (Deens - Roemeens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Roemeens

Info

Deens

- ydelse af arealbetalingen

Roemeens

- privind acordarea plăţilor pe suprafeţe;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Der udbetales et supplement til arealbetalingen

Roemeens

Austria 206

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

1. Der udbetales et supplement til arealbetalingen

Roemeens

1. Un supliment la plata pe suprafaţă de

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Arealbetalingen fastsættes pr. hektar og differentieres regionalt.

Roemeens

Plăţile pe suprafeţe se stabilesc pe hectar şi sunt diferite în funcţie de regiune.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Hvis en medlemsstat lader græsensilage omfatte af arealbetalingen for markafgrøder, fastlægges der et særskilt basisareal.

Roemeens

În cazul în care un stat membru decide ca iarba însilozată să fie eligibilă pentru plăţile pe suprafeţe pentru culturile arabile, se stabileşte o suprafaţă de bază separată.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

For at kunne opnå arealbetalingen skal producenten senest den 31. maj forud for høsten have sået frøene og senest den 15. maj have indgivet en ansøgning.

Roemeens

Pentru a putea beneficia de plăţile pe suprafeţe, un producător trebuie ca, până cel târziu la 31 mai, premergător recoltării respective, să fi însămânţat terenul şi ca până cel târziu la 15 mai să fi depus o cerere în acest sens.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Arealbetalingen ydes for det areal, hvor der dyrkes markafgrøder, eller som er udtaget i overensstemmelse med artikel 6, og som ikke overstiger et regionalt basisareal.

Roemeens

Se acordă plăţi pe suprafeţe pentru suprafeţele însămânţate cu culturi arabile sau pentru cele retrase temporar din circuitul agricol, în conformitate cu art. 6 şi care nu depăşesc o suprafaţă regională de bază.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

For hamp bestemt til fiberproduktion er arealbetalingen ligeledes betinget af, at der anvendes sorter, hvis indhold af tetrahydrocannabinol ikke overstiger 0,2 %.

Roemeens

Pentru cânepa cultivată pentru fibre, plata pe suprafaţă se acordă numai acolo unde varietăţile folosite au un conţinut de tetrahidrocanabinol de maximum 0,2 %.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Med forbehold af artikel 10 foretages beregningen af arealbetalingen ved at multiplicere grundbeløbet pr. ton med det gennemsnitlige kornudbytte, der er fastsat i regionaliseringsplanen for den pågældende region.

Roemeens

Fără a aduce atingere art. 10, plata pe suprafeţe se calculează prin înmulţirea sumei de bază pe tonă cu producţia medie de cereale determinată în planul de regionalizare pentru regiunea respectivă.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Medlemsstater, hvor majs ikke er en traditionel afgrøde, kan lade græsensilage omfatte af arealbetalingen til markafgrøder på de samme betingelser som dem, der gælder for markafgrøder.

Roemeens

În statele membre în care porumbul nu este cultură tradiţională, iarba însilozată poate fi considerata ca fiind eligibilă pentru acordarea de plăţi pe suprafeţe pentru culturi arabile, aplicându-se aceleaşi condiţii ca şi pentru celelalte culturi arabile.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

For produktionsårene 2000/2001 og 2001/2002 beregnes arealbetalingen for oliefrø ved at multiplicere følgende beløb med det gennemsnitlige kornudbytte, der er fastlagt i regionaliseringsplanen i den pågældende region:

Roemeens

Pentru anii de recoltă 2000/2001 şi 2001/2002 plăţile pe suprafeţe pentru seminţele oleaginoase se calculează prin înmulţirea următoarelor sume cu producţia medie de cereale determinată în planul de regionalizare pentru regiunea respectivă:

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

I forbindelse med fastsættelsen af de gennemsnitsudbytter, der skal anvendes til beregning af arealbetalingen, udarbejder hver medlemsstat en regionaliseringsplan med angivelse af de relevante, objektive kriterier for afgrænsningen af de enkelte produktionsregioner, så der opnås særskilte homogene områder.

Roemeens

În scopul de a stabili producţii medii utilizate pentru calcularea plăţilor pe suprafeţe, fiecare stat membru stabileşte un plan de regionalizare care să definească criteriile obiective relevante pentru determinarea regiunilor de producţie separate astfel încât să se constituie suprafeţe distincte omogene.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

(5) Der bør kun tillades en enkelt ansøgning om arealbetaling for en parcel, der dyrkes i et givet år, medmindre arealbetalingen ydes som et supplement til den samme afgrøde eller støtten vedrører produktion af frø.

Roemeens

(5) Trebuie să nu se accepte decât o singură cerere de plată pe suprafaţă, pentru orice parcelă cultivată pe durata unui an dat, cu excepţia cazurilor în care plata pe suprafaţă constituie un supliment pentru cultura prevăzută sau dacă ajutorul este acordat pentru producerea de seminţe.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

- hård hvede; fastlæggelse af betingelserne for at opnå det i artikel 5 omhandlede supplement til arealbetalingen og betingelserne for at opnå den i nævnte artikel omhandlede særlige støtte, og navnlig bestemmelserne vedrørende de regioner, der kan komme i betragtning

Roemeens

- de determinare, în cazul grâului dur, a eligibilităţii pentru suplimentarea plăţilor pe suprafeţe menţionate în art. 5 şi de determinare a cerinţelor de eligibilitate pentru ajutorul special menţionate în articolul respectiv, şi în special de determinare a regiunilor care vor fi luate în considerare,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

3. Arealbetalingen pr. ha, herunder arealbetalinger i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1255/1999, må ikke overstige:

Roemeens

(3) Plata zonală maximă pe hectar care poate fi acordată, incluzând plăţile zonale conform art. 19 din Regulamentul (CE) nr.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

3. Arealbetalingen pr. ha, herunder arealbetalinger i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1255/1999, må ikke overstige:

Roemeens

(3) Plata zonală maximă pe hectar care poate fi acordată, incluzând plăţile zonale conform art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 nu trebuie să depăşească:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Arealbetalingen for humle blev afkoblet fra den 1. januar 2010, jf. Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 [8].

Roemeens

Conform Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului [8], plățile pe suprafață pentru hamei au fost decuplate începând cu 1 ianuarie 2010.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Den generelle arealbetaling bevilges på årsbasis for hver støtteberettiget hektar, som landbrugeren har anmeldt i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Roemeens

Plata unică pe suprafață se acordă anual pentru fiecare hectar eligibil declarat de fermier în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

(1) Betingelserne for ydelse af arealbetalinger blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/1999 af 22. oktober 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder(1).

Roemeens

2316/1999 al Comisiei din 22 octombrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1251/1999 al Consiliului de instituire a unui regim de ajutor pentru producătorii anumitor culturi arabile1 stabileşte condiţiile de acordare a plăţilor în funcţie de suprafaţă.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

(1) Ifølge den støtteordning for producenter af visse markafgrøder, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1251/1999(1), skal producenterne udtage en vis andel af deres agerjord for at kunne modtage arealbetalinger.

Roemeens

(1) Regimul de susţinere a producătorilor de anumite culturi arabile stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1251/19991 prevede că, pentru a beneficia de plăţile per suprafaţă, producătorii trebuie să scoată din circuitul agricol un procentaj prestabilit din terenurile lor arabile.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK