Vraag Google

Je was op zoek naar: offentliggørelsesforanstaltningerne (Deens - Zweeds)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Zweeds

Info

Deens

Medlemsstaterne kan give mulighed for yderligere offentliggørelsesforanstaltninger, der er afpasset efter de særlige forhold, herunder bekendtgørelse på en iøjnefaldende måde.

Zweeds

Medlemsstaterna får även föranstalta om ytterligare lämpliga åtgärder för offentliggörande som är anpassade till speciella förhållanden, inbegripet framträdande annonsering.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Offentliggørelsesforanstaltninger

Zweeds

Åtgärder för offentliggörande

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Den tredje undtagelse rejser derimod flere spørgsmål. For det første på grund af sektorens størrelse (en omsætning på ca. 50 mia. euro), dernæst fordi tildelingsbetingelserne er temmelig løst defineret (i modsætning til indgåelse af underhåndsaftale med en intern operatør), selv om artikel 7 fastsætter nogle nyttige offentliggørelsesforanstaltninger, og endelig fordi jernbanetransport som sektor ikke automatisk bør undtages fra konkurrence, medmindre den er underlagt bestemmelser, der svarer til bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, i forslaget til forordning.

Zweeds

Det tredje undantaget kan däremot ifrågasättas av flera orsaker: för det första på grund av sektorns omfattning (omsättningen uppgår till cirka 50 miljarder euro), för det andra på grund av att tilldelningsvillkoren är föga bindande till skillnad från dem som avser tilldelning till ett internt företag – även om det i artikel 7 fastställs att offentliggörande är nödvändigt, och för det tredje på grund av att järnvägen inte är en sektor som definitivt bör undantas från konkurrens, om man inte tillämpar bestämmelser motsvarande dem som anges i artikel 5.2 i förslaget till förordning.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Indledning af bobehandling med henblik på opløsning, likvidation, konkurs eller betalingsstandsning samt afslutning af en sådan bobehandling og beslutning om videreførelse offentliggøres efter artikel 13 med forbehold af national lovgivning om yderligere offentliggørelsesforanstaltninger.

Zweeds

Inledande av ett avvecklings-, likvidations-, obestånds- eller betalningsinställelseförfarande samt avslutande av förfarandet och beslut att verksamheten får fortsätta skall offentliggöras i enlighet med artikel 13, utan att detta påverkar tillämpningen av sådana bestämmelser i den nationella lagstiftningen som föreskriver ytterligare åtgärder för offentliggörande.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 7
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Indledning af bobehandling med henblik på opløsning, likvidation, konkurs eller betalingsstandsning samt afslutning af en sådan bobehandling, herunder frivillig likvidation, og beslutning om videreførelse offentliggøres efter artikel 12 med forbehold af national lovgivning om yderligere offentliggørelsesforanstaltninger.

Zweeds

Utan att det påverkar bestämmelser i nationell lagstiftning om ytterligare offentliggörande skall inledande och avslutande av avvecklingsförfaranden, inbegripet frivillig avveckling, likvidations-, insolvens- eller betalningsinställelseförfaranden samt beslut att verksamheten får fortsätta, offentliggöras i enlighet med artikel 12.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

207 [196] Endvidere følger det af FTB’s artikel 22, stk. 3, litra b) og c) — et internationalt instrument, der har været genstand for selvstændige offentliggørelsesforanstaltninger for at sikre Fællesskabets erhvervsdrivendes kendskab hertil — at det klagende WTO-medlem kan søge at suspendere indrømmelser eller andre forpligtelser inden for andre sektorer end den, hvori panelet eller appelorganet har konstateret det pågældende medlems overtrædelse i henhold til den samme aftale eller en anden WTO-aftale.«

Zweeds

207 [196] Det följer vidare av artikel 22.3 b och c i [tvistlösnings]överenskommelsen, vilken är ett internationellt instrument som har varit föremål för offentliggörandeåtgärder som är ägnade att säkerställa att gemenskapsaktörerna känner till detsamma, att den klagande WTO-medlemmen kan söka upphäva medgivanden eller andra skyldigheter inom andra områden än det där panelen eller överprövningsorganet funnit att den berörda medlemmen gjort sig skyldig till en överträdelse, inom ramen för samma avtal eller ett annat WTO-avtal.”

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Disse regler om undtagelse bør være klare, og de bør være genstand for betydelige offentliggørelsesforanstaltninger i med lemsstaterne. Jeg går derfor ind for ordførerens ændringsforslag 3.

Zweeds

Det är karakteristiskt att kommissionen, då den som exempel på ett fullständigt närmande av relationerna mellan den ekonomiska och sociala utvecklingen refererar till den politik som minskar det offentliga underskottet och de åtgärder som inryms i vitboken vilken karakteriseras såsom "ledande", kräver stöd för samarbetet mellan ILO och IMF, Världsbanken och WTO, med syfte att komplettera de inriktningar som man kom överens om i Halifax och som fortsattes i Lyon.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Sag C-382/05: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (»Traktatbrud — offentlige tjenesteydelsesaftaler — direktiv 92/50/EØF — aftaler vedrørende behandling af byaffald — kvalifikation — offentlig kontrakt — tjenesteydelseskoncessioner — offentliggørelsesforanstaltninger«) ............. ..............

Zweeds

Mål C-71/07 P: Franco Campoli mot Europeiska gemenskapernas kommission (”Överklagande — Tjänstemän — Lön — Pension — Tillämpning av korrigeringskoefficient som beräknats på grundval av de genomsnittliga levnadskostnaderna i bosättningsstaten — Övergångsbestämmelser som införts genom förordningen om ändring av tjänsteföreskrifterna — Invändning om rättsstridighet”) . . . . . . . .

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Vi ser tydelige resultater af bekæmpelsen af de sociale og regionale uligheder. Da jeg lever i et område, der nyder godt af fonden, kan jeg forsikrer Dem om, at selv min sidste landsmand kender og anerkender resultaterne, ikke så meget på grund af informations- og offentliggørelsesforanstaltningerne, som fordi de arbejder, som er blevet finansieret, tilhører nogle basale områder for livskvalitet, som han ser blive bedre.

Zweeds

Jag bor i en region som gynnas av fonden och kan försäkra er om att varenda en av de människor som lever där känner till och erkänner resultaten, inte så mycket på grund av informations- och reklamkampanjerna , utan främst eftersom de projekt som har finansierats tillhör områden som är av grundläggande betydelse för deras livskvalitet , som de ser förbättras.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

4.3.2 Efter EØSU's opfattelse er de første to principielt berettigede, selv om man kan diskutere de kriterier, som lægges til grund for definitionen af tjenester af beskedent omfang. Den tredje undtagelse rejser derimod flere spørgsmål. For det første på grund af sektorens størrelse (en omsætning på ca. 50 mia. euro), dernæst fordi tildelingsbetingelserne er temmelig løst defineret (i modsætning til indgåelse af underhåndsaftale med en intern operatør), selv om artikel 7 fastsætter nogle nyttige offentliggørelsesforanstaltninger, og endelig fordi jernbanetransport som sektor ikke automatisk bør undtages fra konkurrence, medmindre den er underlagt bestemmelser, der svarer til bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, i forslaget til forordning.

Zweeds

4.3.2 EESK anser att de båda första undantagen i princip är motiverade, även om det kan uppstå diskussioner om de kriterier som valts för att fastställa vad som menas med mindre avtal. Det tredje undantaget kan däremot ifrågasättas av flera orsaker: för det första på grund av sektorns omfattning (omsättningen uppgår till cirka 50 miljarder euro), för det andra på grund av att tilldelningsvillkoren är föga bindande till skillnad från dem som avser tilldelning till ett internt företag – även om det i artikel 7 fastställs att offentliggörande är nödvändigt, och för det tredje på grund av att järnvägen inte är en sektor som definitivt bör undantas från konkurrens, om man inte tillämpar bestämmelser motsvarande dem som anges i artikel 5.2 i förslaget till förordning.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK