Je was op zoek naar: bettws (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

bettws

Wels

betws

Laatste Update: 2013-10-13
Gebruiksfrequentie: 8
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Engels

i met with representatives of bettws and tower collieries on 21 june

Wels

cefais gyfarfod â chynrychiolwyr glofeydd y betws a'r twr ar 21 mehefin

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the minister referred earlier to the computer suite in the library in bettws

Wels

cyfeiriodd y gweinidog yn gynharach at yr ystafell gyfrifiaduron yn y llyfrgell ym metws

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i have been liaising with national union of mineworkers officials at bettws on this problem

Wels

bûm yn cysylltu â swyddogion undeb cenedlaethol y glowyr yn y betws ynghylch y broblem hon

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

bettws library in newport houses a purpose-built information technology suite

Wels

mae llyfrgell betws yng nghasnewydd yn gartref i ystafell technoleg gwybodaeth bwrpasol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

bettws colliery has benefited from at least two tranches of substantial assistance under this government

Wels

mae glofa'r betws wedi elwa ar o leiaf ddau gyfraniad o gymorth sylweddol o dan y llywodraeth hon

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

similar projects are underway in llangeinor and bettws , which are also communities first areas

Wels

mae prosiectau tebyg ar waith yn llangeinwyr a betws , sydd hefyd yn ardaloedd cymunedau yn gyntaf

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

we will provide any support that we can to bettws colliery in order to keep it in operation

Wels

rhoddwn unrhyw gymorth a allwn i lofa'r betws er mwyn ei chadw ar waith

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

janice mentioned the good work that is being undertaken in her constituency in regenerating estates at lewistown and bettws

Wels

crybwyllodd janice y gwaith da a wneir yn ei hetholaeth hi o ran adfywio ystadau yn nhrelewis a'r betws

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i also wish the assembly government and the secretary of state well in seeking to deliver a positive outcome for bettws colliery

Wels

yr wyf hefyd yn dymuno'n dda i lywodraeth y cynulliad a'r ysgrifennydd gwladol wrth iddynt geisio sicrhau canlyniad cadarnhaol i lofa'r betws

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

nobby woodcock is the bbc unsung hero of the year who is responsible for training soccer teams in bettws -- boys and girls , from six to 18 years of age

Wels

arwr di-glod y flwyddyn y bbc yw nobby woodcock sy'n gyfrifol am hyfforddi timau pêl-droed ym metws -- bechgyn a merched , o chwech i 18 mlwydd oed

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

alun cairns : there is no doubt that bettws colliery has experienced difficulties recently , and i wish it well in its negotiations with the assembly government on resolving those issues

Wels

alun cairns : nid oes amheuaeth nad yw glofa'r betws wedi profi anawsterau'n ddiweddar , a dymunaf yn dda iddi yn ei negodiadau â llywodraeth y cynulliad ynghylch datrys y materion hynny

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

baneswell , gaer , bettws , dyffryn and pillgwenlly are communities first areas in my constituency , all of which are different and finding different solutions to the challenges that they face

Wels

mae baneswell , gaer , betws , dyffryn a philgwenlli yn ardaloedd cymunedau yn gyntaf yn fy etholaeth , pob un yn wahanol ac yn canfod atebion gwahanol i'r her a wynebant

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i am sure that the minister will recall that the chair of the local tenants and residents association told us , when she came to visit bettws , that the project was having a positive impact on the quality of life of local people

Wels

yr wyf yn siwr y bydd y gweinidog yn cofio bod cadeirydd y gymdeithas tenantiaid a thrigolion lleol wedi dweud wrthym , pan ymwelodd â betws , fod y prosiect yn cael effaith gadarnhaol ar ansawdd bywyd pobl leol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the secretary of state for wales : as you know , deep mines such as bettws colliery can access government aid under the european commission's state aid provisions

Wels

ysgrifennydd gwladol cymru : fel y gwyddoch , gall glofeydd dwfn fel glofa'r betws gael cymorth llywodraeth o dan ddarpariaethau cymorth gwladol y comisiwn ewropeaidd

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

andrew davies : as i said , between 17 april 2000 and 31 december 2002 , bettws colliery received a considerable amount of money under the four tranches of the coal operating aid scheme

Wels

andrew davies : fel y dywedais , rhwng 17 ebrill 2000 a 31 rhagfyr 2002 , derbyniodd glofa'r betws swm sylweddol o arian o'r pedair cyfran yn y cynllun cymorth gweithredu glo

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

thanks to government investment and to partnerships with the local councils and housing associations , communities in ogmore , such as lewistown , llangeinor and bettws , have seen a radical transformation in their housing stock

Wels

diolch i fuddsoddi gan y llywodraeth a phartneriaethau â'r cynghorau lleol a chymdeithasau tai , mae'r stoc dai mewn cymunedau yn ogwr , megis lewistown , llangeinwyr a betws , wedi'i gweddnewid yn sylfaenol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

this is , regrettably , due to the market , and it will have an effect on bettws , as it has had on other companies , small and large , throughout the uk

Wels

mae hyn yn ganlyniad i'r farchnad , gwaetha'r modd , a chaiff effaith ar y betws , fel y cafodd ar gwmnïau eraill , mawr a bach , ledled y du

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the minister for economic development and transport ( andrew davies ) : first , i correct the impression you give that bettws colliery is asking for aid to safeguard jobs

Wels

y gweinidog dros ddatblygu economaidd a thrafnidiaeth ( andrew davies ) : yn gyntaf , cywiraf yr argraff a roddwch fod glofa'r betws yn gofyn am gymorth i ddiogelu swyddi

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

rhodri glyn thomas : on the basis of your discussions with the secretary of state and other ministers in westminster , are you confident that you will have good news for the miners and management at bettws and tower collieries ?

Wels

rhodri glyn thomas : ar sail eich trafodaethau â'r ysgrifennydd gwladol a gweinidogion eraill yn san steffan , a ydych yn hyderus y bydd gennych newyddion da i lowyr a rheolwyr glofeydd y betws a'r twr ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK