Je was op zoek naar: perhaps on (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

dafydd wigley : perhaps on thursday we will get an answer to the question that i will ask now

Wels

dafydd wigley : efallai y cawn ateb ddydd iau i'r cwestiwn yr wyf am ei ofyn yn awr

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the movement towards that debate , and perhaps on to an inquiry , has halted at the first secretary

Wels

mae'r symudiad at y ddadl honno , ac ymlaen efallai at ymchwiliad , wedi stopio wrth y prif ysgrifennydd

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i hope that the member could be encouraged , perhaps on your ruling , to withdraw the term ` racist '

Wels

gobeithiaf y gellid annog yr aelod , wedi dyfarniad gennych chi efallai , i dynnu'n ôl y gair ` hiliol '

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i believe that we will need a statement from the minister for economic development , perhaps on thursday , as to precisely what he intended when he gave that misleading response

Wels

credaf y bydd angen datganiad gan y gweinidog dros ddatblygu economaidd , efallai ddydd iau , o ran ei union fwriad wrth roi'r ymateb camarweiniol hwnnw

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

however , as other members have said , we may need a further statement , perhaps on the financial package that you have indicated may be forthcoming if the jobs are not made good fairly soon

Wels

fodd bynnag , fel y dywedodd aelodau eraill , mae'n bosibl y bydd arnom angen datganiad pellach , efallai ar y pecyn ariannol yr ydych wedi nodi y gellid ei gyflwyno os na sicrheir y swyddi'n eithaf buan

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i will report back to the assembly , through the economic development committee , perhaps , on the views of the wda and bridgend council on what we do now that the mark 1 scheme has been terminated

Wels

byddaf yn adrodd yn ôl i'r cynulliad , drwy'r pwllgor datblygu economaidd , efallai , ar farn y wda a chyngor pen-y-bont ar ogwr ar yr hyn y dylid ei wneud gan fod fersiwn 1 y cynllun bellach wedi'i ddiddymu

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the two sectors , schools and post-16 , depend heavily -- are overly dependent perhaps -- on the basic skills agency in finding answers and effective measures

Wels

mae'r ddau sector , ysgolion ac ôl-16 , yn dibynnu'n helaeth -- yn or-ddibynnol efallai -- ar yr asiantaeth sgiliau sylfaenol i ddod ag atebion a mesurau effeithiol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

if we can use resources more specifically , we would see a greater impact , perhaps , on the lives of those who are currently blighted and on the health economy , which would give our health service more of a helping hand

Wels

os gallwn ddefnyddio adnoddau yn fwy penodol , mae'n bosibl y byddem yn gweld effaith fwy ar fywydau'r rheini sy'n dioddef ar hyn o bryd ac ar yr economi iechyd , a fyddai'n rhoi mwy o help llaw i'n gwasanaeth iechyd

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

who here understands how austria or tuscany established a gm-free territory ? perhaps , on that issue , it comes down to the will of our administration in accepting the assembly's will

Wels

pwy sydd yma sydd yn deall sut y sefydlodd awstria neu dwsgani diriogaeth rydd rhag addasu genetig ? hanfod y mater hwnnw , efallai , yw ewyllys ein gweinyddiaeth wrth dderbyn ewyllys y cynulliad

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i suggest that we look closely at providing a new logo for wales as a whole , based perhaps on the well-recognised kitemark of the british standards institution : a mark that shows that ` made in wales ' is the best in the world and signifies quality and value for money , whether in fashion , food , the manufacture of goods , music or general services

Wels

awgrymaf ein bod yn edrych yn ofalus ar y syniad o roi logo newydd i gymru yn ei chyfanrwydd , yn seiliedig efallai ar nod barcud adnabyddus sefydliad safonau prydain : nod sydd yn dangos fod ` gwnaed yng nghymru ' yn arwydd o'r gorau yn y byd ac yn arwydd o ansawdd a gwerth am arian , boed mewn ffasiwn , bwyd , cynhyrchu nwyddau , cerddoriaeth neu wasanaethau cyffredinol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Enkele menselijke vertalingen met lage relevantie werden verborgen.
Toon lage-relevantie resultaten.

Krijg een betere vertaling met
7,832,554,118 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK