Vraag Google

Je was op zoek naar: viljanviljelyn (Fins - Nederlands)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Nederlands

Info

Fins

Vuoroviljelyksessä öljykasvilohko olisi kuitenkin ollut erinomainen viljanviljelyn säännöstelykeino, eikä kesannointia olisi tarvittu.

Nederlands

En ondertussen worden onze belangen in de wereldhandelsbesprekingen van bijvoorbeeld de GATT en de WHO verkwanseld. Markten worden op gegeven en men wil niet meer exporteren.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Vuoroviljelyksessä öljykasvilohko olisi kuitenkin ollut erinomainen viljanviljelyn säännöstelykeino, eikä kesannointia olisi tarvittu.

Nederlands

En toch zou de uitbreiding van het areaal voor oliehoudende gewassen een zeer goede regulerende werking kunnen hebben op het areaal voor granen, zonder dat er landbouwgrond uit de productie zou hoeven worden genomen.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Fins

Viljanviljelyn rakenteellista uudistamista ja yksityistämistä koskeva presidentin asetus vauhditt olennaisesti viljantuotannon ja jakelun kehittymistä ja houkutteli yksityisyrittäjiä tälle sektorille.

Nederlands

Een presidentieel besluit tot herstructurering en privatisering van de graansector heeft de verbetering van de graanproductie en ­distributie een behoorlijke impuls gegeven en maakte de sector aantrekkelijk voor particuliere ondernemers.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Pääasiallinen syy ennustettuun viljelysalan vähäiseen kasvuun on viljanviljelyn houkuttelevuus ja se tosiasia, että viljan maailmanmarkkinahintojen kehitystä koskevat ennusteet ovat valkuaiskasvien ennusteita suotuisampia.

Nederlands

De redenen voor de voorspelde geringe toename zijn voornamelijk de voordelen van de aanbouw van graan en het feit dat de prognoses voor de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen voor graan gunstiger zijn dan die voor eiwithoudende planten.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Fins

Se kiinnittää huomion salaojituksen ja viljanviljelyn sisältävän maatalouden asteittaiseen lisääntymiseen, johon yhteisön maa talouspolitiikalla kannustetaan, vaikka se ei väitäkään tämän olevan laillinen puolustus sitä koskevalle väitteelle, että se ei ole suojellut suoaluetta.

Nederlands

Zij vestigt de aandacht op de voortschrijdende drainage en ontginning van land voor de graanteelt, die door de gemeenschappelijke landbouwpolitiek van de Gemeenschap wordt gestimuleerd, maar suggereert niet, dat dít een verweermiddel is tegen de grief dat de Franse Republiek heeft nagelaten het moeras te beschermen.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Vuoden 1999 lopussa maatalousalalla toimi yhteensä 10 hyväksyttyä tuottajaorganisaatiota (8 peruna-alalla ja 2 luonnonmukaisen viljanviljelyn alalla) ja hedelmä-ja vihannesalalla 5 hyväksyttyä tuottajaorganisaatiota.

Nederlands

Eind 1999 waren er in totaal tien producentengroeperingen erkend in de landbouw van wie acht voor aardappelen en twee voor de biologische graanproductie.Bovendien bestonden er vijf erkende producentengroeperingen voor fruit en groenten.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Eikö ole tuottajien etujen vastaista ehdottaa vaivihkaa päätöslauselman liitteessä tarkistuksia, joilla rangaistaan Euroopan vientiä suurviljelyn ja viljanviljelyn alalla edistämisbudjettien hyväksi, joilla on tarkoitus tehdä" yleistuotteet" kannattaviksi.

Nederlands

Is het niet strijdig met de belangen van onze producenten als men als bijlage bij de ontwerpresolutie in het geniep amendementen voorstelt die de Europese uitvoer in de sectoren akkerbouw en granen benadelen ten gunste van budgetten voor de promotie van" generieke" producten?

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

Aluksi kasvatettiin koto- ja alkuperäisiä rotuja, minkä jälkeen kasvatus kehittyi ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvien edellytysten, erityisesti ruokintaan liittyvän viljanviljelyn ja maidonjalostuksen, mukaisesti, ja tuotanto kehittyi vähitellen ja luonnollisesti siten, että tuloksena oli suojatulla alkuperänimityksellä varustettu kinkku.

Nederlands

Geleidelijk aan en op geheel natuurlijke wijze groeide de varkenshouderij uit tot een volwaardige productietak die een product voortbrengt waarvoor een beschermde oorsprongsbenaming geldt.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

viljanviljelijä

Nederlands

graanteler

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Myöhäisessä vaiheessa teurastettavan painavan sian kasvatuksen kehityksessä erottuvat sikatalouden vaiheet. Aluksi kasvatettiin koto- ja alkuperäisiä rotuja, minkä jälkeen kasvatus kehittyi ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvien edellytysten, erityisesti ruokintaan liittyvän viljanviljelyn ja maidonjalostuksen, mukaisesti, ja tuotanto kehittyi vähitellen ja luonnollisesti siten, että tuloksena oli suojatulla alkuperämerkinnällä varustettu kinkku.

Nederlands

Het houden van zware varkens die op latere leeftijd worden geslacht, was een constante in heel de geschiedenis van de varkenshouderij die met het houden van inheemse en autochtone rassen een aanvang nam. De varkenshouderij evolueerde mee met de milieuomstandigheden en de sociaaleconomische omstandigheden; met name de graanteelt en de melkverwerking werden kenmerkend voor de voedersystemen.

Laatste Update: 2014-11-12
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Jos kesantomailla viljeltäisiin tuotteita, jotka sitten kilpailevat viljan ja öljykasvien kanssa markkinoilla, ei enää olisi selvää, voiko viljanviljelyn pinta-alapalkkio vielä kuulua blue box-toimenpiteiden piiriin.

Nederlands

Als op braakland producten worden geteeld die op de markt in concurrentie staan tot granen en oliehoudende zaden, komt de blue box-rangschikking van de premies per hectare in de graanproductie waarschijnlijk op de helling te staan.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

(1) Uudet tehoaineet flupyrsulfuronimetyyli, pymetrotsiini, atsoksistrobiini ja kresoksiimimetyyli, jäljempänä "asianomaiset tehoaineet", sisällytettiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I komission direktiiveillä 2001/49/EY(8), 2001/87/EY(9), 98/47/EY(10) ja 1999/1/EY(11) käytettäviksi rikkakasvien torjunta-aineena viljanviljelyn yhteydessä, hyönteisten torjunta-aineena viljan-, hedelmien-, vihannestenviljelyn, kuivattujen palkokasvien viljelyn, öljynsiementen viljelyn ja humalanviljelyn yhteydessä, sienitautien torjunta-aineena ilman täsmennettyä käyttötarkoitusta sekä viljojen, omenaisten hedelmien ja viiniköynnösten sienitautien torjunta-aineena.

Nederlands

(1) Bij de Richtlijnen 2001/49/EG(8), 2001/87/EG(9), 98/47/EG(10) en 1999/1/EG(11) van de Commissie zijn de nieuwe werkzame stoffen flupyrsulfuron-methyl, pymetrozine, azoxystrobine en kresoxim-methyl (hierna%quot%de betrokken werkzame stoffen%quot% genoemd) opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG voor gebruik, respectievelijk, als herbicide op granen, als insecticide op granen, fruit, groenten, peulvruchten, oliehoudende zaden en hop, als fungicide zonder specifieke bepalingen inzake het gebruik en als fungicide op granen, pitvruchten en wijnstokken.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

(2) Sen jälkeen kun aine sisällytettiin liitteeseen I, jäsenvaltiot sallivat monien tätä ainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan mukaisesti ja vahvistivat jäämien väliaikaiset enimmäismäärät 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Nämä luvat koskevat käyttöä rikkakasvien torjunta-aineena hedelmätarhoissa tai käyttöä rikkakasvien torjunta-aineena kasvun alkamisen jälkeen omenan-, oliivin-, sipulin-ja viljanviljelyn yhteydessä sekä niityillä ja laitumilla. Kyseiset enimmäismäärät ja niiden perusteet on annettu direktiivin mukaisesti tiedoksi komissiolle. Nämä tiedot ja muista lähteistä saadut tiedot on käyty läpi, ja ne riittävät tiettyjen jäämien enimmäismäärien vahvistamiseen väliaikaisesti.

Nederlands

(2) Nadat de bovengenoemde werkzame stof in bijlage I was opgenomen, hebben de lidstaten overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG een aantal gewasbeschermingsmiddelen toegelaten die de stof bevatten en zoals vereist volgens artikel 4, lid 1, onder f), van die richtlijn voorlopige maximumresidugehalten vastgesteld. Deze toelatingen betreffen de toepassing als herbicide in boomgaarden of als een%quot%post-emergence%quot% herbicide op appelen, olijven, uien, granen, grasland en weiden. Zoals in de richtlijn is bepaald, zijn deze gehalten en de informatie waarop zij zijn gebaseerd aan de Commissie meegedeeld. Deze informatie is samen met beschikbare gegevens uit andere bronnen onderzocht, en zij volstaat om voorlopig bepaalde maximumresidugehalten vast te stellen.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK