Vraag Google

Je was op zoek naar: turvallisuusarvioinnista (Fins - Pools)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Pools

Info

Fins

Niiden 18 kuukauden aikana, jotka seuraavat elintarviketurvallisuusviranomaisen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti kierrätysprosessin turvallisuusarvioinnista antamien ohjeiden julkaisemista, hyväksyntää hakevien toimijoiden on tehtävä hakemus 5 artiklan mukaisesti.

Pools

W ciągu 18 miesięcy od publikacji przez Urząd wytycznych w sprawie oceny bezpieczeństwa procesów recyklingu zgodnie z art. 5 ust. 2 przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie przedłożą wnioski zgodnie z art. 5.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Edellä 2 kohdassa säädetyssä turvallisuusarvioinnissa turvallisuuden vähimmäisvaatimuksina pidetään myös 4–8 artiklassa ja 12 artiklassa täsmennettyjä vaatimuksia.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa określonej w ust. 2 uwzględnia się także wymogi wymienione w art. 4–8 oraz 12 jako minimalne wymogi bezpieczeństwa.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Vallitsevan turvallisuustason säilyttämiseksi tai parantamiseksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava varmistamaan, että ne osapuolet, joita asia koskee, toteuttavat turvallisuusarvioinnin, johon sisältyy vaaratekijöiden tunnistaminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen.

Pools

Ze względu na konieczność utrzymania lub poprawienia istniejących poziomów bezpieczeństwa operacji państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia przeprowadzenia przez właściwe podmioty oceny bezpieczeństwa, w tym procesów identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta AM 01 koskevassa, 26 päivänä marraskuuta 2009 [17] ja 2 päivänä helmikuuta 2012 [18] hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego AM 01, przyjętej w dniu 26 listopada 2009 r. [17] i w dniu 2 lutego 2012 r. [18], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta Fumokomp koskevassa, 24 päivänä syyskuuta 2009 [15] ja 6 päivänä heinäkuuta 2011 [16] hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego Fumokomp, przyjętej w dniu 24 września 2009 r. [15] i w dniu 6 lipca 2011 r. [16], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta Scansmoke PB1110 koskevassa, 26 päivänä maaliskuuta 2009 hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa [4] päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego Scansmoke PB1110, przyjętej w dniu 26 marca 2009 r. [4], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta Scansmoke R909 koskevassa, 26 päivänä marraskuuta 2009 hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa [14] päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego Scansmoke R909, przyjętej w dniu 26 listopada 2009 r. [14], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta Scansmoke SEF 7525 koskevassa, 14 päivänä toukokuuta 2009 hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa [8] päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego Scansmoke SEF 7525, przyjętej w dniu 14 maja 2009 r. [8], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta SmokEz C-10 koskevassa, 14 päivänä toukokuuta 2009 [9] ja 4 päivänä heinäkuuta 2012 [10] hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego SmokEz C-10, przyjętej w dniu 14 maja 2009 r. [9] i w dniu 4 lipca 2012 r. [10], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta SmokEz Enviro-23 koskevassa, 14 päivänä toukokuuta 2009 [11] ja 4 päivänä heinäkuuta 2012 [12] hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego SmokEz Enviro-23, przyjętej w dniu 14 maja 2009 r. [11] i w dniu 4 lipca 2012 r. [12], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta Smoke Concentrate 809045 koskevassa, 29 päivänä tammikuuta 2009 [7] hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego Smoke Concentrate 809045, przyjętej w dniu 29 stycznia 2009 r. [7], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta TradismokeTM A MAX koskevassa, 26 päivänä marraskuuta 2009 [13] hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego TradismokeTM A MAX, przyjętej w dniu 26 listopada 2009 r. [13], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Primaarituotetta Zesti Smoke Code 10 koskevassa, 29 päivänä tammikuuta 2009 [5] ja 6 päivänä heinäkuuta 2011 [6] hyväksytyssä elintarviketurvallisuusviranomaisen turvallisuusarvioinnissa päätellään, että hakijan esittämät tiedot riittävät poistamaan epäilyt tuotteen genotoksisuudesta.

Pools

W ocenie bezpieczeństwa dokonanej przez Urząd w sprawie produktu początkowego Zesti Smoke Code 10, przyjętej w dniu 29 stycznia 2009 r. [5] i w dniu 6 lipca 2011 r. [6], stwierdzono, że dane dostarczone przez wnioskodawcę są wystarczające do wyeliminowania obaw związanych z genotoksycznością tego produktu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Tätä asemaa lujittaa entisestään terveys- ja turvallisuusarvioinnin, teknologian käytön taloudellisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten sekä kokonais- ja erityisriskien hallintaan liittyvien näkökohtien integrointi bioteknologian käyttöönottoon.

Pools

Ta pozycja zostanie jeszcze wzmocniona poprzez uwzględnienie kwestii oceny zdrowia i bezpieczeństwa, gospodarczych i środowiskowych skutków zastosowania technologii oraz aspektów zarządzania całościowym i konkretnym ryzykiem przy zastosowaniu biotechnologii.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Lisäaineet, joita valmistetaan sellaisin menetelmin tai sellaisista raaka-aineista, jotka poikkeavat merkittävästi elintarvikealan tiedekomitean arvioimista tai tässä direktiivissä mainituista menetelmistä tai raaka-aineista, olisi toimitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle turvallisuusarvioinnin tekemiseksi painottaen erityisesti puhtausvaatimuksia.

Pools

Dodatki do środków spożywczych, jeśli są przygotowane metodami produkcji lub z materiałów wyjściowych znacznie różniących się od tych, które ocenił Naukowy Komitet ds. Żywności, lub od tych określonych w niniejszej dyrektywie, powinny zostać poddane ocenie bezpieczeństwa przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ze szczególnym naciskiem na kryteria czystości.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Lisäaineet, joita valmistetaan sellaisin menetelmin tai sellaisista raaka-aineista, jotka poikkeavat merkittävästi elintarvikealan tiedekomitean arvioimista tai tässä direktiivissä mainituista menetelmistä tai raaka-aineista, olisi toimitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle turvallisuusarvioinnin tekemiseksi painottaen erityisesti puhtausvaatimuksia.

Pools

Dodatki do żywności, sporządzane według metod produkcyjnych lub z materiałów wyjściowych różniących się znacząco od tych zawartych w ocenie Komitetu Naukowego ds. Żywności, lub różniące się od wymienionych w niniejszej dyrektywie, powinny zostać poddane ocenie bezpieczeństwa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów czystości.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Hakijoille olisi annettava riittävästi aikaa toimittaa elintarviketurvallisuusviranomaiselle tällaisissa tuotteissa käytettyjen kierrätysmuovien turvallisuusarvioinnissa tarvittavat tiedot.

Pools

Wnioskodawcom należy pozostawić odpowiednio długi czas na przedstawienie Urzędowi informacji niezbędnych do oceny bezpieczeństwa tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, zastosowanych w takich produktach.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Kierrätysprosessin turvallisuusarvioinnin jälkeen olisi tehtävä riskinhallintaa koskeva päätös siitä, onko kyseinen kierrätysprosessi hyväksyttävä.

Pools

Po dokonaniu oceny bezpieczeństwa procesów recyklingu należy wydać decyzję w sprawie zarządzania ryzykiem, określającą, czy na proces recyklingu powinno zostać udzielone zezwolenie.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Turvallisuusarvioinnilla olisi määriteltävä nämä materiaalit ja tarvikkeet ja soveltuvat kosketusolosuhteet.

Pools

Ocena bezpieczeństwa pozwoli określić te materiały i wyroby oraz odpowiednie warunki kontaktu z żywnością.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Lisäaineet, joita valmistetaan sellaisin menetelmin tai sellaisista raaka-aineista, jotka poikkeavat merkittävästi elintarvikealan tiedekomitean arvioimista tai tässä direktiivissä mainituista menetelmistä tai raaka-aineista, olisi toimitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle turvallisuusarvioinnin tekemiseksi painottaen erityisesti puhtausvaatimuksia.

Pools

Substancje dodatkowe do żywności, otrzymywane metodami produkcji lub z materiałów wyjściowych znacznie różniących się od tych poddanych ocenie Naukowego Komitetu ds. Żywności lub też różniących się od tych wymienionych w niniejszej dyrektywie, powinny zostać przedłożone do oceny bezpieczeństwa przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów czystości.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK