Je was op zoek naar: proscioglimento (Italiaans - Zweeds)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Italiaans

Zweeds

Info

Italiaans

proscioglimento

Zweeds

frikännande dom

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Italiaans

proscioglimento

Zweeds

friande

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Italiaans

chiediamo l' immediato proscioglimento e non il rilascio.

Zweeds

vi kräver ett omedelbart frikännande istället för frigivande .

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Italiaans

proscioglimento o uso di misure alternative, con una riduzione dei capi d'accusa

Zweeds

_bar_ frikännande eller alternativa åtgärder, som medför en minskning av anklagelsepunkterna

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Italiaans

sentenza di proscioglimento pronunciata dalla corte d'assise dopo revisione di un processo

Zweeds

frikännande av brottmålsdomstol efter överprövning av dom

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Italiaans

^\ proscioglimento o uso di misure alternative rispetto al processo, (mediante legge, orientamenti, linee guida)

Zweeds

h frikännande eller alternativa åtgärder vid åtal (genom lag, beslut, direktiv, riktlinjer)

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Italiaans

inoltre, taluni registri contengono una sezione particolare per i procedimenti in corso e alcune decisioni di assoluzione o di proscioglimento, in particolare per mancanza di responsabilità per incapacità di intendere e di volere.

Zweeds

vissa register innehåller även uppgifter om pågående överklaganden samt vissa fall av frikännande eller nedlagt åtal, till exempel när en person bedömts vara oförmögen att ansvara för sina egna handlingar.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Italiaans

nei limiti del possibile, in tutte le trasmissioni di dati, devono essere indicate le decisioni giudiziarie e le decisioni di proscioglimento e i dati basati su opinioni o considerazioni personali devono essere verificati alla fonte prima di essere trasmessi e occorre indicare il loro livello di accuratezza e affidabilità.

Zweeds

vid översändande av uppgifter är det alltid viktigt att så långt det är möjligt ange eventuella domar och beslut att inte väcka åtal samt att kontrollera källan till uppgifter som grundar sig på åsikter eller personliga bedömningar innan uppgifterna överförs och ange i vilken mån uppgifterna är korrekta och tillförlitliga.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Italiaans

1. gli stati membri dispongono affinché la qualità dei dati personali sia verificata prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. nei limiti del possibile, in tutte le trasmissioni di dati, devono essere indicate le decisioni giudiziarie e le decisioni di proscioglimento e i dati basati su opinioni o considerazioni personali devono essere verificati alla fonte prima di essere trasmessi e occorre indicare il loro livello di accuratezza e affidabilità.

Zweeds

1. medlemsstaterna skall se till att kvaliteten på personuppgifterna kontrolleras senast innan de översänds eller görs tillgängliga. vid översändande av uppgifter är det alltid viktigt att så långt det är möjligt ange eventuella domar och beslut att inte väcka åtal samt att kontrollera källan till uppgifter som grundar sig på åsikter eller personliga bedömningar innan uppgifterna överförs och ange i vilken mån uppgifterna är korrekta och tillförlitliga.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

il contenuto: le informazioni ritrascritte nei registri nazionali non sono identiche. alcuni registri contengono tutte le condanne e altri si limitano ai reati più gravi. alcuni ritrascrivono le condanne pronunciate nei confronti delle persone giuridiche e altri no. taluni si limitano alle decisioni che hanno valore di cosa giudicata («res judicata»), altri iscrivono, almeno provvisoriamente, le decisioni non definitive. inoltre, taluni registri contengono una sezione particolare per i procedimenti in corso e alcune decisioni di assoluzione o di proscioglimento, in particolare per mancanza di responsabilità per incapacità di intendere e di volere. in alcuni stati membri, le decisioni ritrascritte provengono soltanto da giurisdizioni penali. in altri casi, talune decisioni di autorità amministrative o di giurisdizioni commerciali che applicano ad esempio sanzioni disciplinari o incapacità ad esercitare talune professioni figurano ugualmente nel casellario giudiziario. anche le informazioni sulle misure di esecuzione delle pene variano.

Zweeds

innehåll: det finns vissa skillnader beträffande vilka uppgifter som tas upp i de nationella registren. vissa innehåller alla domar medan andra endast tar upp de grövsta brotten. vissa tar upp domar mot juridiska personer, andra inte. några begränsar sig till domar som vunnit laga kraft (« res judicata »), andra innehåller, åtminstone för tillfället, domar som fortfarande kan överklagas. vissa register innehåller även uppgifter om pågående överklaganden samt vissa fall av frikännande eller nedlagt åtal, till exempel när en person bedömts vara oförmögen att ansvara för sina egna handlingar. i vissa medlemsstater är det bara brottmålsdomar som kommer i fråga. i andra registreras även avgöranden vid förvaltningsinstanser eller tvistemålsdomstolar, till exempel disciplinära påföljder eller förbud mot att utöva vissa yrken. uppgifterna om verkställighet av påföljderna skiftar också.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

uno dei primi effetti è il divieto di avviare nuovamente procedimenti per gli stessi fatti in un altro stato membro (ne bis in idem) . tale principio è affermato nella carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ed è intimamente legato alla questione della competenza giurisdizionale. tale materia sarà oggetto di un libro verde nel primo semestre del 2005. tuttavia occorre notare che il previsto meccanismo d’informazione sulle condanne non sarà sufficiente ad assicurare una buona circolazione delle informazioni ai sensi del ne bis in idem. infatti, le decisioni di non colpevolezza (proscioglimento o assoluzione) nella maggior parte dei casi non sono iscritte nei casellari giudiziari nazionali, ma devono essere prese in considerazione nell’ottica del “ne bis in idem”.

Zweeds

en av de viktigaste verkningarna är förbudet mot att på nytt väcka talan om samma sak i en annan medlemsstat (principen om non bis in idem) . denna princip bekräftas i europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och är nära förknippad med frågan om domstols behörighet. detta ämne kommer att behandlas för sig i en grönbok under första kvartalet 2005. det är dock viktigt att notera att den planerade mekanismen för utbyte av uppgifter om domar i brottmål inte kommer att räcka till för att garantera ett väl fungerande informationsutbyte i förhållande till non bis in idem -principen. avgöranden som innebär att en person inte fälls till ansvar (frikännande eller nedlagt åtal) tas oftast inte upp i de nationella kriminalregistren, men måste likväl beaktas med avseende på principen om non bis in idem.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

infatti, le decisioni di non colpevolezza (proscioglimento o assoluzione) nella maggior parte dei casi non sono iscritte nei casellari giudiziari nazionali, ma devono essere prese in considerazione nell’ottica del “ne bis in idem”.

Zweeds

avgöranden som innebär att en person inte fälls till ansvar (frikännande eller nedlagt åtal) tas oftast inte upp i de nationella kriminalregistren, men måste likväl beaktas med avseende på principen om non bis in idem .

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

2. in tutte le trasmissioni di dati, devono essere indicate le decisioni giudiziarie e le decisioni di proscioglimento, i dati basati su opinioni devono essere verificati alla fonte prima di essere trasmessi e occorre indicare il loro livello di accuratezza e affidabilità (articolo 9, paragrafo 1);

Zweeds

2. vid översändande av uppgifter bör alltid domar och beslut att inte väcka åtal anges och källan till uppgifter som grundar sig på åsikter bör kontrolleras innan uppgifterna överförs, och det bör anges i vilken mån uppgifterna är korrekta och tillförlitliga (artikel 9.1).

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

sono lieta del proscioglimento dei turisti britannici e olandesi con l' hobby dell' osservazione di aerei che erano stati accusati di spionaggio in grecia; mi rallegro inoltre che la corte d' appello abbia correttamente ristabilito la giustizia dopo l' ingiusta sentenza di detenzione di un anno fa.

Zweeds

jag välkomnar det nyligen inträffade frikännandet av brittiska och nederländska flygplansskådare som stått anklagade för spioneri i grekland och det faktum att appellationsdomstolen hade redbarheten att ställa till rätta det ursprungliga justitiemordet som den fällande domen representerade för ett år sedan.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

chiedo a lei, signor presidente, e al presidente della delegazione per le relazioni con gli stati uniti di rivolgersi a tali autorità, da un lato, per reiterare il nostro ormai noto rifiuto della pena di morte e, dall’ altro, per chiedere che sia fatta giustizia sul caso di pablo ibar, che è stato condannato in maniera iniqua, in quanto pare ormai comprovato il proscioglimento della persona che era stata condannata come presunto complice del medesimo omicidio.

Zweeds

herr talman! jag ber er och ordföranden för delegationen för förbindelserna med förenta staterna att kontakta dessa myndigheter, dels för att upprepa vårt välkända fullständiga fördömande av dödsstraffet och dels för att kräva att rättvisa skipas i fallet pablo ibar, som blev orättvist dömd, vilket bevisas av frikännandet av den person som först dömdes som medbrottsling i samma påstådda brott .

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

il motivo per cui mi sono espresso contro la relazione in esame, nella sua versione finale, è che essa promuove norme che sono di gran lunga superiori al “ minimo” , come ad esempio il registro dei traduttori, il “ risarcimento” in caso di proscioglimento o la presenza di uno psichiatra.

Zweeds

det som verkligen har fått mig att vända mig mot detta betänkande – i dess slutliga lydelse – är att man förespråkar regler som vida överskrider ” minimum ”, till exempel genom registret över översättare, ” ersättning ” i händelse av obestånd eller assistans av en psykiater.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK