Vraag Google

Je was op zoek naar: vrijstellingsbesluiten (Nederlands - Frans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Frans

Info

Nederlands

De administratieve uitgaven van alle betrokkenen bij de uitvoering van de verordening zijn, gelijk opgaande met de gestage afname van het benodigde aantal vrijstellingsbesluiten vanwege de voortdurende ontwikkeling en verkoop van technisch en economisch haalbare alternatieven, sterk gedaald.

Frans

Les dépenses administratives supportées par toutes les parties concernées pour la mise en œuvre du règlement ont sensiblement diminué, proportionnellement au recul marqué du nombre de décisions de dérogation requises étant donné la mise au point et la commercialisation constantes de solutions de remplacement techniquement et économiquement viables.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Commissie kan ook besluiten de procedure voor het nemen van een vrijstellingsbesluit op eigen initiatief in te leiden.

Frans

La Commission peut aussi décider de lancer la procédure pour l’adoption d'une décision d'exemption de sa propre initiative.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Commissie kan ook op eigen initiatief besluiten de procedure voor het nemen van een vrijstellingsbesluit in te leiden.

Frans

La Commission peut aussi décider de lancer la procédure pour l’adoption d'une décision d'exemption de sa propre initiative.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Commissie volgt voor het nemen van een vrijstellingsbesluit de procedure van artikel 65, lid 2.

Frans

Dans le cas ou la Commission envisage de prendre une décision d’exemption, elle l'adopte conformément à la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 2.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Een groter aantal tot rechtshandhaving bevoegde organen zal de regels toepassen, aangezien – ten gevolge van de intrekking van de exclusieve bevoegdheid van de Commissie om een vrijstellingsbesluit te nemen in het kader van artikel 81, lid 3, – niet alleen de Commissie, maar ook de nationale mededingingsautoriteiten en nationale rechterlijke instanties de artikelen 81 en 82 ten volle zullen kunnen toepassen.

Frans

Du fait de la suppression de la compétence exclusive de la Commission dans l’adoption de décisions d’exemption en vertu de l’article 81, paragraphe 3, le nombre des autorités chargées de l’application des règles de concurrence augmentera, puisque l’application des articles 81 et 82, dans leur intégralité, ne relèvera plus uniquement de la Commission, mais également des autorités nationales de la concurrence et des juridictions nationales.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Overeenkomstig artikel 22, lid 3, van de nieuwe richtlijn zal de naleving van de grenswaarden in de zones en agglomeraties waarop een uitstel- of vrijstellingsbesluit van toepassing is, tijdens het uitstel worden beoordeeld aan de hand van de grenswaarden plus de in bijlage XI vastgestelde maximale overschrijdingsmarge.

Frans

Conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la nouvelle directive, le respect des valeurs limites dans les zones et agglomérations faisant l’objet d’une décision de report de délai ou d’exemption sera évalué, pendant la durée du report, sur la base des valeurs limites augmentées de la marge de dépassement maximale fixée à l’annexe XI.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Voor de behandeling van een aanvraag voor een vrijstellingsbesluit ingevolge artikel 8, lid 1, is een vergoeding verschuldigd aan het agentschap.

Frans

Demander une décision de dérogation en application de l'article 8, paragraphe 1, implique le paiement de redevances à l'Agence.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

In punt 51, lid 1, onder b), is bepaald dat vrijstellingsbesluiten voor een duur van tien jaar en zonder degressiviteit gerechtvaardigd kunnen zijn in twee gevallen, en er worden twee andere voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet zijn: a) wanneer de verlaging betrekking heeft op een communautaire heffing, moet het bedrag dat na de verlaging daadwerkelijk door de ondernemingen wordt betaald, hoger liggen dan het communautaire minimum, en minstens zo hoog dat de ondernemingen worden aangespoord inspanningen te leveren voor de verbetering van de milieubescherming; b) wanneer de verlaging betrekking heeft op een nationale heffing die is ingevoerd bij ontstentenis van een communautaire heffing, moeten de begunstigden van de verlaging niettemin een aanmerkelijk deel van de nationale heffing betalen.

Frans

Le point 51, paragraphe 1 b) dispose que les décisions d’exemption d’une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses et spécifie deux conditions supplémentaires qui doivent être respectées: a) quand la réduction porte sur une taxe communautaire, le montant effectivement payé par les entreprises après réduction, doit rester supérieur au minimum communautaire, à un niveau tel qu’il incite les entreprises à agir pour l’amélioration de la protection de l’environnement et b) quand la réduction porte sur une taxe nationale prise en l’absence de taxe communautaire, les entreprises bénéficiaires de la réduction doivent néanmoins payer une partie significative de la taxe nationale.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Het vrijstellingsbesluit moet uiterlijk drie maanden na de afgifte van het attest en de verstrekking van de bewijsstukken waarom de bronstaat redelijkerwijze kan verzoeken, worden genomen en heeft vervolgens een geldigheidsduur van ten minste een jaar.

Frans

Une décision d'exonération est rendue au plus tard dans les trois mois suivant la production de l'attestation et des informations justificatives que l'État d'origine peut raisonnablement demander, et est valable pour une période d'un an au moins après qu'elle a été rendue.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Wanneer een lidstaat uit milieuoverwegingen een nieuwe belasting invoert in een sector of over producten waarvoor geen fiscale harmonisatie op communautair niveau heeft plaatsgevonden, of wanneer de voorgenomen belasting van de lidstaat hoger is dan het bij de communautaire norm vastgestelde tarief, is de Commissie van mening dat een vrijstellingsbesluit voor een duur van tien jaar en zonder degressiviteit gerechtvaardigd kan zijn in twee gevallen:

Frans

Lorsqu'un État membre introduit une nouvelle taxe pour des raisons environnementales, dans un secteur d'activité ou sur des produits, en l'absence d'une harmonisation fiscale communautaire ou lorsque la taxe envisagée par l'État membre est supérieure au taux fixé par la norme communautaire, la Commission est d'avis que des décisions d'exemption d'une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses:

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Commissie heeft een vrijstellingsbesluit goedgekeurd, dat is gebaseerd op artikel 6 van Verordening 17 van de Raad, in een toepas singsprocedure van artikel 81 van het EG-Verdrag betreffende een op 22 oktober 1997 door de European Committee of Manufacturers of Electrical Domestic Equipment (CECED) aangemelde overeenkomst. De overeenkomst bindt na genoeg alle fabrikanten en importeurs van wasmachines in de EER.

Frans

Les autorités nationales de la concurrence et les autorités nationales de réglementation des télé­communications ainsi que les opérateurs de ré­seaux mobiles et fournisseurs de services mobiles de la Communauté avaient tous reçu de la Com­mission des demandes de renseignement concer­nant les conditions et la tarification applicables aux services nationaux et internationaux d'itiné­rance.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Een groter aantal tot rechtshandhaving bevoegde organen zal de regels toepassen, aangezien — ten gevolge van de intrekkingvan de exclusieve bevoegdheid van de Commissie om een vrijstellingsbesluit te nemen in het kadervan artikel 81, lid 3 — niet alleen de Commissie,maar ook de nationale mededingingsautoriteiten ennationale rechterlijke instanties de artikelen 81 en82 ten volle zullen kunnen toepassen.

Frans

La réflexion de la Commission sur ce point a évolué à plusieurs égardsdepuis la rédaction du livre blanc et compte tenudes réactions à celui-ci.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Met haar vrijstellingsbesluit bouwt de Commissie hierop voort en komt daarmee tegemoet aan onze eis uit de resolutie van 14 januari 2004 over het Groenboek over diensten van algemeen belang.

Frans

Cette proposition s’ inscrit dans le droit fil de la demande formulée par le Parlement dans sa résolution du 14  janvier 2004 sur le Livre vert sur les services d’ intérêt général.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Commissie gaf in 1992 de voorkeur aan het aannemen van een generieke vrijstellingsverordening boven het aannemen van honderden individuele vrijstellingsbesluiten. Deze generieke vrijstellingsverordening verleent, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling aan overeenkomsten tussen verzekeringsmaatschappijen in vier categorieën: overeenkomsten betreffende het gemeenschappelijk berekenen van risicopremies, betreffende standaardpolisvoorwaarden, medeverzekering en herverzekering, betreffende gemeenschappelijke dekkingsovereenkomsten en overeenkomsten betreffende het aannemen van technische specificaties van veiligheidsvoorzieningen.

Frans

Plutôt que d' adopter des centaines de décisions d' exemption individuelles, la Commission a adopté en 1992 un règlement d' exemption par catégorie qui accordait, dans certaines conditions, une exemption à des accords entre compagnies d' assurance dans quatre domaines: les accords relatifs au calcul des primes, l' établissement des conditions de police, la coassurance et la réassurance, les arrangements et accords sur des normes relatives aux équipements de sécurité.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

12. De bronstaat mag aan vrijstelling uit hoofde van deze richtlijn de voorwaarde verbinden dat hij ingevolge een attest dat de voorwaarden van dit artikel en van artikel 3 zijn vervuld, een besluit heeft genomen op grond waarvan op dat ogenblik vrijstelling kan worden verleend. Het vrijstellingsbesluit moet uiterlijk drie maanden na de afgifte van het attest en de verstrekking van de bewijsstukken waarom de bronstaat redelijkerwijze kan verzoeken, worden genomen en heeft vervolgens een geldigheidsduur van ten minste een jaar.

Frans

12. L'État membre d'origine peut subordonner l'exonération prévue par la présente directive au fait qu'il a rendu une décision qui accorde actuellement l'exonération à la suite d'une attestation certifiant que les conditions exigées dans le présent article et l'article 3 sont remplies. Une décision d'exonération est rendue au plus tard dans les trois mois suivant la production de l'attestation et des informations justificatives que l'État d'origine peut raisonnablement demander, et est valable pour une période d'un an au moins après qu'elle a été rendue.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK