Vraag Google

Je was op zoek naar: adrenolitykami (Pools - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Pools

Engels

Info

Pools

Niezbędna jest szczególna ostrożność w przypadku jednoczesnego leczenia ß- adrenolitykami,

Engels

Special caution is necessary when you are treated with a ß-blocker concomitantly,

Laatste Update: 2012-04-12
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Należy oczekiwać potencjalnych interakcji farmakodynamicznych z β-adrenolitykami, antagonistami wapnia i naparstnicą.

Engels

A potential pharmacodynamic interaction can also be expected with beta-blockers, calcium antagonists and digitalis.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Leki stosowane w wysokim ciśnieniu tętniczym zwane beta-adrenolitykami, takie jak atenolol, propranolol, labetolol.

Engels

Medicines for high blood pressure called beta-blockers such as atenolol, propranolol, labetolol.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Jest stosowany u dorosłych, którzy nie tolerują lub nie mogą przyjmować leków stosowanych w chorobach serca zwanych beta-adrenolitykami.

Engels

It is used in adult patients who do not tolerate or cannot take heart medicines called beta-blockers.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Skojarzone leczenie losartanem i beta- adrenolitykami należy stosować ostrożnie (patrz punkt 5. 1).

Engels

The combination of losartan with a beta-blocker should be used with caution (see section 5.1).

Laatste Update: 2012-04-12
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Pools

Należy wziąć pod uwagę te interakcje u pacjentów otrzymujących parekoksyb jednocześnie z inhibitorami ACE, antagonistami angiotensyny II, beta adrenolitykami i diuretykami.

Engels

This interaction should be given consideration in patients receiving parecoxib concomitantly with ACE-inhibitors, angiotensin II antagonists, beta-blockers and diuretics.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Lek Nifedipine Pharmamatch retard może być stosowany jako jedyny lek albo w skojarzeniu z lekiem z innej grupy leków, zwanych beta - adrenolitykami.

Engels

Nifedipine Pharmamatch retard may be used alone, or in combination with a medicine from another group of medicines called β -blockers.

Laatste Update: 2012-04-12
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Pools

Może mieć to potencjalne znaczenie kliniczne u pacjentów, u których uprzednio występowała arytmia lub zaburzenia przewodzenia w sercu lub u pacjentów leczonych lekami na arytmię lub beta-adrenolitykami.

Engels

This potentially may have clinical significance in patients with pre-existing arrhythmias or cardiac conduction disorders or patients who are being treated with antiarrhythmics or beta- blockers.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

W badaniach klinicznych, w których amlodypinę podawano w skojarzeniu z beta-adrenolitykami pacjentom z nadciśnieniem lub dusznicą bolesną, nie obserwowano działań niepożądanych w badaniach elektrokardiograficznych.

Engels

In clinical studies in which amlodipine was administered in combination with beta blockers to patients with either hypertension or angina, no adverse effects on electrocardiographic parameters were observed.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Pools

u dorosłych z nietolerancją lub z przeciwwskazaniem do stosowania beta-adrenolityków lub w skojarzeniu z beta-adrenolitykami u pacjentów niewystarczająco kontrolowanych za pomocą optymalnej dawki beta-adrenolityku.

Engels

in adults unable to tolerate or with a contra-indication to the use of beta-blockers or in combination with beta-blockers in patients inadequately controlled with an optimal beta- blocker dose.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

W badaniach hemodynamicznych, amlodypina podawana w zakresie dawek terapeutycznych zdrowym zwierzętom i ludziom, nie wykazywała ujemnego działania inotropowego, u ludzi nawet po podaniu w skojarzeniu z beta-adrenolitykami.

Engels

In haemodynamic studies, amlodipine has not been associated with a negative inotropic effect when administered in the therapeutic dose range to intact animals and humans, even when co-administered with beta blockers to humans.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Pools

Należy wziąć pod uwagę przy jednoczesnym stosowaniu Inne Amlodypina stosowana w monoterapii była bezpiecznie podawana jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, beta- adrenolitykami, inhibitorami ACE, azotanami o przedłużonym działaniu,

Engels

To be taken into account with concomitant use Others In monotherapy, amlodipine has been safely administered with thiazide diuretics, beta blockers, ACE inhibitors, long-acting nitrates, sublingual nitroglycerin, digoxin, warfarin, atorvastatin, sildenafil, anti-acid medicines (aluminium hydroxide gel, magnesium hydroxide, simeticone), cimetidine, non- steroidal anti-inflammatory medicines, antibiotics and oral hypoglycaemic medicines.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing:
Deze centrering kan foutief zijn.
Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.

Pools

Istnieje ryzyko działania synergistycznego prowadzącego do niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii podczas stosowania okulistycznych beta-adrenolityków w skojarzeniu z doustnymi blokerami kanału wapniowego, guanetydyną, beta-adrenolitykami, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, parasympatykolitykami, lekami antyarytmicznymi (w tym amiodaronem) i glikozydami naparstnicy.

Engels

There is a potential for additive effects resulting in hypotension, and/or marked bradycardia when ophthalmic beta-blocker solution is administered concomitantly with oral calcium channel blockers, guanethidine, beta-adrenergic blocking agents, parasympathomimetics, anti-arrhythmics (including amiodarone) and digitalis glycosides.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Istnieje ryzyko działania synergistycznego prowadzącego do niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii podczas stosowania okulistycznych beta-adrenolityków w skojarzeniu z doustnymi blokerami kanału wapniowego, guanetydyną, beta-adrenolitykami, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, parasympatykolitykami, lekami antyarytmicznymi (w tym amiodaronem) i glikozydami naparstnicy.

Engels

There is a potential for additive effects resulting in hypotension, and/or marked bradycardia when ophthalmic beta-blockers solution is administered concomitantly with oral calcium channel blockers, guanethidine, beta-adrenergic blocking agents, parasympathomimetics, anti-arrhythmics (including amiodarone) and digitalis glycosides.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Irbesartan i hydrochlorotiazyd (w dawkach do 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorotiazydu) były bezpiecznie stosowane z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym z antagonistami kanału wapniowego i beta-adrenolitykami.

Engels

Irbesartan and hydrochlorothiazide (at doses up to 300 mg irbesartan/25 mg hydrochlorothiazide) have been safely administered with other antihypertensive agents including calcium channel blockers and beta-adrenergic blockers.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Pools

W badaniach klinicznych zgłaszano bradykardię, dlatego podczas stosowania kryzotynibu w skojarzeniu z innymi produktami zwalniającymi czynność serca (np. lekami blokującymi kanał wapniowy innymi niż pochodne dihydropirydyny, jak werapamil i diltiazem, beta-adrenolitykami, klonidyną, guanfacyną, digoksyną, meflochiną, inhibitorami cholinoesterazy, pilokarpiną) należy zachować ostrożność z powodu ryzyka bradykardii (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Engels

Bradycardia has been reported during clinical studies; therefore, use crizotinib with caution due to the risk of excessive bradycardia when used in combination with other bradycardic agents (e.g., non-dihydropyridine calcium channel blockers such as verapamil and diltiazem, beta-blockers, clonidine, guanfacine, digoxin, mefloquine, anticholinesterases, pilocarpine) (see sections 4.2 and 4.4).

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

W badaniu PLATO, produkt Possia stosowany był przez długi czas jednocześnie z ASA, inhibitorami pompy protonowej, statynami, beta-adrenolitykami, inhibitorami ACE i antagonistami receptora angiotensyny, stosowanymi ze względu na konieczność leczenia schorzeń współistniejących jak również z heparyną, heparyną drobnocząsteczkową i dożylnymi inhibitorami GpIIb/IIIa przez krótki czas (patrz punkt 5.1).

Engels

In the PLATO study, Possia was commonly administered with ASA, proton pump inhibitors, statins, beta-blockers, angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers as needed for concomitant conditions for long-term and also heparin, low molecular weight heparin and intravenous GpIIb/IIIa inhibitors for short durations (see section 5.1).

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Ekspozycja na syldenafil u pacjentów przyjmujących jednocześnie substraty CYP3A4 i substraty CYP3A4 wraz z ß-adrenolitykami była odpowiednio o 43% i 66% większa w porównaniu do pacjentów, którzy nie przyjmowali leków z tej grupy.

Engels

The exposure to sildenafil in patients on CYP3A4 substrates and CYP3A4 substrates plus beta-blockers was 43 % and 66 % higher, respectively, compared to patients not receiving these classes of medicines.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Pools

Pacjentów z chorobami układu krążenia (na przykład chorobą wieńcową, dławicą Prinzmetala czy niewydolnością serca) oraz nadciśnieniem tętniczym leczonych beta-adrenolitykami należy poddać krytycznej ocenie i rozważyć leczenie z użyciem innych substancji czynnych.

Engels

Patients with cardiovascular diseases (e.g. coronary heart disease, Prinzmetal's angina and cardiac failure) and hypotension therapy with beta-blockers should be critically assessed and therapy with other active substances should be considered.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Pacjentów z chorobami układu krążenia (na przykład chorobą wieńcową, dławicą Prinzmetala czy niewydolnością serca) oraz nadciśnieniem tętniczym leczonych beta-adrenolitykami należy poddać krytycznej ocenie i rozważyć leczenie z użyciem innych substancji czynnych.

Engels

Patients with cardiovascular diseases (e.g. coronary heart disease, Prinzmetal's angina and cardiac failure) and receiving hypotension therapy with beta-blockers should be critically assessed and therapy with other active substances should be considered.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK