Je was op zoek naar: přiváženého (Tjechisch - Maltees)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Tjechisch

Maltees

Info

Tjechisch

(1) rozhodnutím 1999/507/es [3] přijala komise ochranná opatření, pokud jde o kaloně, psy a kočky přivážené z malajsie (poloostrova) a z austrálie proti chorobám způsobeným viry nipah a hendra, jež zahrnovala zejména laboratorní testy pro psy a kočky určené k dovozu do společenství.

Maltees

(3) b’ittra tal-11 ta'ottubru 1999, is-servizzi veterinarji ta'malasja uffiċjalment infurmaw lill-kummissjoni li t-test rikjest ta'igm elisa ma jistax isir u li igg elisa hu meqjus bħala test inadegwat.(4) għalhekk klieb u qtates maħsuba għall-importazzjoni fl-istati membri mill-malasja ma jistgħux jiġu ċertifikati mis-servizzi veterinarji tal-malasja skond il-liġi tal-komunità.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

(1) rozhodnutím 1999/507/es [3] přijala komise ochranná opatření, pokud jde o kaloně, psy a kočky přivážené z malajsie (poloostrova) a z austrálie proti chorobám způsobeným viry nipah a hendra, jež zahrnovala zejména laboratorní testy pro psy a kočky určené k dovozu do společenství.

Maltees

(3) b’ittra tal-11 ta'ottubru 1999, is-servizzi veterinarji ta'malasja uffiċjalment infurmaw lill-kummissjoni li t-test rikjest ta'igm elisa ma jistax isir u li igg elisa hu meqjus bħala test inadegwat.(4) għalhekk klieb u qtates maħsuba għall-importazzjoni fl-istati membri mill-malasja ma jistgħux jiġu ċertifikati mis-servizzi veterinarji tal-malasja skond il-liġi tal-komunità.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

(12) aby bylo možno zajistit, že se ustanovení rozhodnutí 2001/327/es použijí rovněž na obchod s ovcemi a kozami pocházejícími nebo přiváženými z velké británie po dni, k němuž bylo zrušeno rozhodnutí 2001/1740/es, je nutno odpovídajícím způsobem pozměnit rozhodnutí 2001/327/es.

Maltees

(12) sabiex jiġi zgurat li d-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni 2001/327/kee jiġu applikati ukoll għan-negozju ta'nagħaġ u tal-mogħoż li joriġinaw minn jew ġejjin mill-gran brittanja wara d-data li fiha d-deċiżjoni 2001/1740/ke għandha tkun revokata, hu neċessarju li d-deċiżjoni 2001/327/ke tiġi emendata skond dan li ngħad..

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

(12) aby bylo možno zajistit, že se ustanovení rozhodnutí 2001/327/es použijí rovněž na obchod s ovcemi a kozami pocházejícími nebo přiváženými z velké británie po dni, k němuž bylo zrušeno rozhodnutí 2001/1740/es, je nutno odpovídajícím způsobem pozměnit rozhodnutí 2001/327/es.

Maltees

(12) sabiex jiġi zgurat li d-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni 2001/327/kee jiġu applikati ukoll għan-negozju ta'nagħaġ u tal-mogħoż li joriġinaw minn jew ġejjin mill-gran brittanja wara d-data li fiha d-deċiżjoni 2001/1740/ke għandha tkun revokata, hu neċessarju li d-deċiżjoni 2001/327/ke tiġi emendata skond dan li ngħad..

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

(5) zároveň se Švédsko zavazuje v několika krocích zvýšit stávající množstevní omezení na alkoholické nápoje a tabákové výrobky přivážené na území Švédska z jiných členských států, aby se postupně přizpůsobilo pravidlům společenství stanoveným v článcích 8 a 9 směrnice 92/12/ehs a zabezpečilo úplné odstranění omezení uvnitř společenství na tyto výrobky, a to do 31. prosince 2003.

Maltees

(5) fl-istess waqt, l-isvezja timpenja ruħha li tgħolli l-limiti kurrenti kwantitattivi għal xorb alkoħoliku u prodotti tat-tabakk imdaħħla fit-territorju svediż minn stati membri oħra f'diversi stadji sabiex tikkonforma gradwalment mar-regoli tal-komunità stipulati fl-artikoli 8 u 9 tad-direttiva 92/12/kee u biex tiżgura tneħħija kompleta ta'restrizzjonijiet intra-komunitarji għal dawn il-prodotti sal-31 ta'diċembru 2003.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

(5) zároveň se Švédsko zavazuje v několika krocích zvýšit stávající množstevní omezení na alkoholické nápoje a tabákové výrobky přivážené na území Švédska z jiných členských států, aby se postupně přizpůsobilo pravidlům společenství stanoveným v článcích 8 a 9 směrnice 92/12/ehs a zabezpečilo úplné odstranění omezení uvnitř společenství na tyto výrobky, a to do 31. prosince 2003.

Maltees

(5) fl-istess waqt, l-isvezja timpenja ruħha li tgħolli l-limiti kurrenti kwantitattivi għal xorb alkoħoliku u prodotti tat-tabakk imdaħħla fit-territorju svediż minn stati membri oħra f'diversi stadji sabiex tikkonforma gradwalment mar-regoli tal-komunità stipulati fl-artikoli 8 u 9 tad-direttiva 92/12/kee u biex tiżgura tneħħija kompleta ta'restrizzjonijiet intra-komunitarji għal dawn il-prodotti sal-31 ta'diċembru 2003.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

-vedou denní záznamy o všech přivážených a odvážených zásilkách s uvedením druhu a množství produktu v každé zásilce, jakož i jména a adresy příjemce. tyto záznamy se musí uchovávat minimálně tři roky,

Maltees

-dawn għandhom ikollhom arranġamenti għar-reġistrazzjoni ta'kuljum tal-kunsinni kollha li jidħlu jew iħallu l-imħażen, bid-dettalji dwar in-natura u l-kwantità ta'prodotti għal kull kunsinna u l-isem u l-indirizz tar-reċipjent. dawn ir-rekords għandhom jinżammu għal minn ta'lanqas tliet snin,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

-vedou denní záznamy o všech přivážených a odvážených zásilkách s uvedením druhu a množství produktu v každé zásilce, jakož i jména a adresy příjemce. tyto záznamy se musí uchovávat minimálně tři roky,

Maltees

-dawn għandhom ikollhom arranġamenti għar-reġistrazzjoni ta'kuljum tal-kunsinni kollha li jidħlu jew iħallu l-imħażen, bid-dettalji dwar in-natura u l-kwantità ta'prodotti għal kull kunsinna u l-isem u l-indirizz tar-reċipjent. dawn ir-rekords għandhom jinżammu għal minn ta'lanqas tliet snin,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

1. do režimu dočasného použití se propouštějí kontejnery, které jsou schváleny pro přepravu pod celní závěrou nebo které jsou opatřeny značkami totožnosti, pokud jsou na celní území společenství přiváženy na účet svých majitelů nebo držitelů nebo jejich zástupců.

Maltees

1. il-proċedura ta'importazzjoni temporanja tista'tkun applikata għal kontenituri approvati għat-trasport taħt siġill doganali jew sempliċement li jkollhom marki meta jiddaħlu fit-territorju doganali tal-komunità f'isem il-propjetarji tagħhom, l-operaturi tagħhom jew ir-rapreżentanti ta'xi wieħed minn dawk.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

1. do režimu dočasného použití se propouštějí kontejnery, které jsou schváleny pro přepravu pod celní závěrou nebo které jsou opatřeny značkami totožnosti, pokud jsou na celní území společenství přiváženy na účet svých majitelů nebo držitelů nebo jejich zástupců.

Maltees

1. il-proċedura ta'importazzjoni temporanja tista'tkun applikata għal kontenituri approvati għat-trasport taħt siġill doganali jew sempliċement li jkollhom marki meta jiddaħlu fit-territorju doganali tal-komunità f'isem il-propjetarji tagħhom, l-operaturi tagħhom jew ir-rapreżentanti ta'xi wieħed minn dawk.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

1. Členské státy zajistí, aby během kontrol prováděných na místech, přes která mohou být zvířata a produkty uvedené v příloze i a pocházející ze třetí země přiváženy na území uvedená v příloze i ke směrnici 90/675/ehs, tzn. v místech jako jsou přístavy, letiště a kontrolní stanoviště na hranicích se třetími zeměmi, byla podniknuta následující opatření:

Maltees

1. l-istati membri għandhom jaċċertaw ruħhom illi, waqt kontrolli mwettqa fil-postijiet fejn l-annimali u l-prodotti li għalihom saret referenza fl-anness i minn kull pajjiż terz jistgħu jiġu mdaħħla fit-territorji msemmija fl-anness i tad-direttiva 90/675/kee, bħal portijiet, ajruporti u postijiet ta'spezzjoni fuq il-fruntiera ma'pajjiżi terzi, il-miżuri li ġejjin jiġu meħuda:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

1. Členské státy zajistí, aby během kontrol prováděných na místech, přes která mohou být zvířata a produkty uvedené v příloze i a pocházející ze třetí země přiváženy na území uvedená v příloze i ke směrnici 90/675/ehs, tzn. v místech jako jsou přístavy, letiště a kontrolní stanoviště na hranicích se třetími zeměmi, byla podniknuta následující opatření:

Maltees

1. l-istati membri għandhom jaċċertaw ruħhom illi, waqt kontrolli mwettqa fil-postijiet fejn l-annimali u l-prodotti li għalihom saret referenza fl-anness i minn kull pajjiż terz jistgħu jiġu mdaħħla fit-territorji msemmija fl-anness i tad-direttiva 90/675/kee, bħal portijiet, ajruporti u postijiet ta'spezzjoni fuq il-fruntiera ma'pajjiżi terzi, il-miżuri li ġejjin jiġu meħuda:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

2. záznamy o přivážených a odvážených zásilkách podle čl. 12 odst. 4 písm. b) třetí odrážky směrnice 97/78/es, povinně vedené ve schváleném skladu, musí zajišťovat vysledovatelnost zásilek a soulad v množstvích vstupujících do skladů a z nich vystupujících. kromě informací specifikovaných v čl. 12 odst. 4 písm. b) směrnice 97/78/es evidence skladu musí záznamy obsahovat rovněž tyto údaje:

Maltees

2. ir-reġistri tad-dħul u d-dispaċċi li hemm referenza għalih fl-artikolu 12(4)(b), it-tielet indent, tad-direttiva 97/78/ke biex jinżamm f'maħżen approvat għandu jassigura traċċjabilita'tal-kunsinni u rikonċiljazzjoni tal-kwantitajiet ta'materjal li jidħol u jħalli l-maħżen. barra minn hekk l-informazzjoni speċifikata fi 12(4)(b) tad-direttiva 97/78/ke ir-reġistri għandhom jinkludu d-dettalji li ġejjin:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

2. záznamy o přivážených a odvážených zásilkách podle čl. 12 odst. 4 písm. b) třetí odrážky směrnice 97/78/es, povinně vedené ve schváleném skladu, musí zajišťovat vysledovatelnost zásilek a soulad v množstvích vstupujících do skladů a z nich vystupujících. kromě informací specifikovaných v čl. 12 odst. 4 písm. b) směrnice 97/78/es evidence skladu musí záznamy obsahovat rovněž tyto údaje:

Maltees

2. ir-reġistri tad-dħul u d-dispaċċi li hemm referenza għalih fl-artikolu 12(4)(b), it-tielet indent, tad-direttiva 97/78/ke biex jinżamm f'maħżen approvat għandu jassigura traċċjabilita'tal-kunsinni u rikonċiljazzjoni tal-kwantitajiet ta'materjal li jidħol u jħalli l-maħżen. barra minn hekk l-informazzjoni speċifikata fi 12(4)(b) tad-direttiva 97/78/ke ir-reġistri għandhom jinkludu d-dettalji li ġejjin:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

a) zvířata pocházejí a jsou přivážena z hospodářství nacházejících se v členském státě, který je uznán jako úředně prostý brucelózy ovcí a koz v souladu s kapitolou 1 oddílem ii přílohy a směrnice 91/68/ehs a na kterém nebyl hlášen žádný případ vztekliny ani sněti slezinné ve 30 dnech před nakládkou, a

Maltees

(a) l-annimali jkunu joriġinaw fi u jkunu ġejjin minn azjenda li tkun tinsab fit-territorju ta'stat membru li jkun magħruf uffiċjalment bħala ħieles mill-marda tal-bruċellosi tan-ngħaġ u l-mogħoż, fi qbil mat-taqsima ii tal-kapitlu 1 fl-anness a għad-direttiva 91/68/kee, u li fih ma jkun ġie rrappurtat l-ebda każ ta'idrofobja jew traċna matul l-aħħar 30 jum qabel ma dawn ikunu tgħabbew, u

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

a) zvířata pocházejí a jsou přivážena z hospodářství nacházejících se v členském státě, který je uznán jako úředně prostý brucelózy ovcí a koz v souladu s kapitolou 1 oddílem ii přílohy a směrnice 91/68/ehs a na kterém nebyl hlášen žádný případ vztekliny ani sněti slezinné ve 30 dnech před nakládkou, a

Maltees

(a) l-annimali jkunu joriġinaw fi u jkunu ġejjin minn azjenda li tkun tinsab fit-territorju ta'stat membru li jkun magħruf uffiċjalment bħala ħieles mill-marda tal-bruċellosi tan-ngħaġ u l-mogħoż, fi qbil mat-taqsima ii tal-kapitlu 1 fl-anness a għad-direttiva 91/68/kee, u li fih ma jkun ġie rrappurtat l-ebda każ ta'idrofobja jew traċna matul l-aħħar 30 jum qabel ma dawn ikunu tgħabbew, u

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

c) produkty, které jsou přiváženy k zajištění stravování personálu a cestujících v dopravních prostředcích v přeshraničním provozu, pokud se nevykládají v některé z oblastí podle přílohy i.

Maltees

(ċ) jkunu abbord mezzi tat-trasport li joperaw internazzjonalment u jkunu intenzjonati għall-konsum mill-ekwipaġġ u mill-passiġġieri, basta li dawn ma jkunux introdotti f’wieħed mit-territorji li hemm referenza dwarhom fl-anness i.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

c) produkty, které jsou přiváženy k zajištění stravování personálu a cestujících v dopravních prostředcích v přeshraničním provozu, pokud se nevykládají v některé z oblastí podle přílohy i.

Maltees

(ċ) jkunu abbord mezzi tat-trasport li joperaw internazzjonalment u jkunu intenzjonati għall-konsum mill-ekwipaġġ u mill-passiġġieri, basta li dawn ma jkunux introdotti f’wieħed mit-territorji li hemm referenza dwarhom fl-anness i.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

d) přivážení a odvoz krmiv, nářadí, předmětů a jiného materiálu, např. odpadků, které mohou přenášet nákazu, je podmíněno povolením úředním útvarem, který stanoví nutné podmínky pro zamezení šíření patogenních původců;

Maltees

(d) id-dħul jew ħruġ ta'għalf, kontenituri, oġġetti jew sustanzi oħra bħal skart, b’tendenza li jittrażmetti l-mard għandu jkun soġġett, fejn meħtieġ, għall-awtorizzazzjoni tas-servizz uffiċjali, li għandu jistipula l-kondizzjonijiet meħtieġa biex tiġi evitata l-firxa tal-patoġen;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

d) přivážení a odvoz krmiv, nářadí, předmětů a jiného materiálu, např. odpadků, které mohou přenášet nákazu, je podmíněno povolením úředním útvarem, který stanoví nutné podmínky pro zamezení šíření patogenních původců;

Maltees

(d) id-dħul jew ħruġ ta'għalf, kontenituri, oġġetti jew sustanzi oħra bħal skart, b’tendenza li jittrażmetti l-mard għandu jkun soġġett, fejn meħtieġ, għall-awtorizzazzjoni tas-servizz uffiċjali, li għandu jistipula l-kondizzjonijiet meħtieġa biex tiġi evitata l-firxa tal-patoġen;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK