Je was op zoek naar: hysbysaf (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

hysbysaf y cynulliad o unrhyw ddatblygiadau arwyddocaol

Engels

i will inform the assembly of any significant developments

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fe'ch hysbysaf o'm sylwadau ar ôl imi eu rhoi

Engels

i will inform you of my representations after i have made them

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

hysbysaf yr aelodau o'r canlyniad cyn gynted â phosibl

Engels

i will inform members of the outcome as soon as i can

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

hysbysaf y pwyllgor amaethyddiaeth a datblygu gwledig o unrhyw ddatblygiadau

Engels

i will inform the agriculture and rural development committee of any developments

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

hysbysaf yr aelodau o'r newidiadau i fusnes yr wythnos hon

Engels

i will inform members of changes to this week's business

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yn gyntaf , hysbysaf yr aelodau o newidiadau i fusnes yr wythnos hon

Engels

first , i inform members of changes to this week's business

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

hysbysaf y cynulliad fod popeth y mae glyn davies yn ei ddweud mewn trefn

Engels

i advise the assembly that everything that glyn davies is saying is in order

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fe'ch hysbysaf yn ysgrifenedig o'r ffigur cyn gynted â phosibl

Engels

i will provide the figure in writing as soon as i can

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

hysbysaf david y bydd digon o amser yn cael ei neilltuo i drafod y mater hwn

Engels

i inform david that adequate time will be given to discuss this issue

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fe'ch hysbysaf am unrhyw waith sy'n mynd rhagddo yn hynny o beth

Engels

i will let you know of any work being undertaken on that

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

cyflwynaf eitem fusnes arall a hysbysaf y pwyllgor busnes a'r cynulliad am hynny yn y man

Engels

i will table another item of business and inform the business committee and the assembly of it in due course

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

david davies : fe'ch hysbysaf mai nifer fach o ffermwyr fydd wedi derbyn y taliadau hynny

Engels

david davies : i advise you that the number of farmers who will have received those payments will be small

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fel y nodais ar ddechrau fy natganiad , hysbysaf aelodau yn gyson am gynnydd ar faterion o ddiddordeb o safbwynt y ddeddf hawliau dynol

Engels

as i indicated at the beginning of my statement , i shall keep members regularly informed of progress on matters of interest regarding the human rights act

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

hysbysaf janice fod dosbarthwyr y loteri'n gwneud ymdrechion glew i edrych ar fannau lle ceir problemau o ran manteisio ar grantiau

Engels

i inform janice that the lottery distributors are making concerted efforts to address areas where there are problems with the take-up of grants

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

hysbysaf ieuan nad yw cyllid cyfatebol ar gyfer arian ewropeaidd yn fater sy'n codi yng nghyd-destun tir gofal

Engels

i inform ieuan that match funding for european money is not an issue in terms of tir gofal

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

nid oes gennyf ddadansoddiad o hwnnw ichi ar hyn o bryd , ond os gallaf ddod o hyd i'r gyfran , fe'ch hysbysaf

Engels

i do not have a breakdown of that for you now , but if i can find out what proportion it is , i will get back to you

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

byddaf yn penderfynu wedyn a gyflwynwyd dadl briodol dros agor , newid neu roi terfyn ar gyfleuster chweched dosbarth a hysbysaf yr holl bartïon sy'n gysylltiedig am fy mhenderfyniad

Engels

i will then decide whether the case for opening , amending or discontinuing a sixth form has been made and will notify all interested parties of my decision

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

cyn imi wrando ar ymyrraeth glyn , hysbysaf y cynulliad am y tri asesiad sy'n cael eu cynnal cyn y gwneir unrhyw newid i'r system bresennol

Engels

before i take glyn's intervention , i inform the assembly of the three assessments that are being undertaken before any changes to the present system will take place

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

hysbysaf y prif ysgrifennydd am hyn ar adeg briodol , oherwydd mae'n bosibl y bydd angen inni ystyried y mater hwn mewn perthynas â'r adolygiad cynhwysfawr o wariant

Engels

i will inform the first secretary about this at an appropriate time , because we may need to consider this matter in relation to the comprehensive spending review

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fodd bynnag , os oes gennych dystiolaeth fod marchanta amhriodol yn digwydd yng nghymru , byddwn yn ddiolchgar i dderbyn y dystiolaeth honno , a hysbysaf yr adran iechyd o'r enghreifftiau hynny

Engels

however , if you have evidence that inappropriate marketing is happening in wales , i would be grateful to receive that evidence , and i will inform the department of health of those examples

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
7,788,063,119 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK