Vraag Google

Je was op zoek naar: rhws (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

Y Rhws

Engels

Rhoose

Laatste Update: 2012-01-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Wels

Mae sibrydion ar led bod y maes awyr am gael ei symud o Rhws i waith dur Llanwern

Engels

There is a rumour doing the rounds that the airport is to be moved from Rhoose to Llanwern steelworks

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Efallai mai at y gwasanaeth gwennol rhwng gorsaf y Rhws a'r maes awyr y cyfeiriwch

Engels

You are perhaps referring to the shuttle service between Rhoose station and the airport

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Cyfeiria at gyswllt bws arbennig , gorsaf newydd yn y Rhws , cyswllt rheilffordd cyflym rhwng Caerdydd ac Abertawe a datblygu cyswllt ffordd newydd o gyffordd 34 yr M4

Engels

It mentions a dedicated bus link , a new station at Rhoose , an express rail link between Cardiff and Swansea and the development of a new road link from junction 34 of the M4

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Prif Weinidog Cymru : Trafodwyd y materion hyn yng nghyfarfod Pwyllgor Rhanbarth y De-ddwyrain ddydd Gwener diwethaf yn y maes awyr yn Rhws

Engels

The First Minister : These matters were discussed in the South East Wales Regional Committee meeting last Friday in the airport at Rhoose

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr ydym wedi ymrwymo i ymestyn gwasanaethau i reilffordd Bro Morgannwg a gosod seilwaith , er enghraifft , y cyswllt i faes awyr rhyngwladol Caerdydd yn y Rhws , gyda chyswllt bws i'r maes awyr , a chyflwyno gwasanaethau teithwyr , unwaith eto am y tro cyntaf ers toriadau Beeching , ar reilffordd Glynebwy

Engels

We are committed to extending rail services to the Vale of Glamorgan line and putting infrastructure in place , for example , the link to Cardiff international airport at Rhoose , with a bus link to the airport , and introducing passenger services , again for the first time since the Beeching cuts , on the Ebbw Vale railway

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae cysylltiadau daear â'r maes awyr yn hanfodol , a dyna pam ein bod yn cefnogi'r cynnig i gyflwyno gwasanaethau teithwyr ar linell Bro Morgannwg gyda'r orsaf newydd yn y Rhws a chyswllt bws â'r maes awyr

Engels

Surface links to the airport are crucial , and that is why we are supporting the introduction of passenger services on the Vale of Glamorgan line with the new station at Rhoose and a bus link to the airport

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Rhaid inni gyfleu neges gadarn mai Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yw ein maes awyr ni ac nad ydym yn chwilio am leoliad arall , ond ein bod am fanteisio i'r eithaf ar y safle gwych yn y Rhws

Engels

We must send out a firm signal that our airport is Cardiff International Airport and that we are not looking for an alternative location , but want to exploit the wonderful site at Rhoose to our maximum benefit

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

A yw'n iawn fod swyddogion y Cynulliad yn rhan o'r ymgynghoriad hwn , heb gyfeirio at Gynulliad Cenedlaethol Cymru ? Ynteu a yw'r Prif Ysgrifennydd ei hun yn ymbellhau oddi wrth benderfyniadau amhoblogaidd fel y rheini a wnaethpwyd ar ran y Barri a'r Rhws ?

Engels

Is it right that Assembly officials should be engaged in this consultation , without reference to the National Assembly for Wales ? Or is the First Secretary distancing himself from unpopular decisions such as those made for Barry and Rhoose ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyllido'r gwaith o ailagor rheilffordd Bro Morgannwg , gyda gorsafoedd yn y Rhws a Llanilltud Fawr i wasanaethu rhai sy'n cymudo i Gaerdydd

Engels

The Assembly Government is funding the reopening of the Vale of Glamorgan line , with stations at Rhoose and Llantwit Major to serve Cardiff commuters

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Prif Weinidog Cymru : Mae is-adran tir y WDA yn cydweithio'n agos â DARA a Defence Estates i werthuso cynllun i uwchraddio a moderneiddio'r cyfleusterau yn Awyrlu Brenhinol Sain Tathan er mwyn galluogi DARA i aros yn y De , ar ôl rhoi'r gorau i'r cynllun i symud DARA ychydig o filltiroedd i fyny'r ffordd i faes awyr rhyngwladol Caerdydd yn y Rhws

Engels

The First Minister : The WDA's land division is working closely with DARA and Defence Estates to evaluate a proposal to upgrade and modernise the facilities at RAF St Athan to enable DARA to remain in south Wales , following the abandonment of the plan to move DARA a few miles up the road to Cardiff international airport at Rhoose

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Soniaf eto am ein pryderon , a leisiwyd gan eraill , am y ffaith na fydd y cyswllt rheilffordd newydd i'r Rhws yn mynd yr holl ffordd i'r maes awyr

Engels

I mention again our concerns , which were voiced elsewhere , about the fact that the new rail link to Rhoose will not go all the way to the airport

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yn gyntaf , bydd yn gwasanaethu'r cymunedau ar hyd y llinell honno , i gyfeiriad y Rhws , lle yr agorir gorsafoedd newydd

Engels

First , it will serve the communities along that line , in the Rhoose direction , where new stations will be opened

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'r cwestiwn a ddylid cau Maes Awyr Rhyngwladol Bryste yn Lulsgate a Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn y Rhws yn y pen draw a chanolbwyntio ar gael un maes awyr ar lannau aber Hafren ar ochr Cymru , yn stori hir

Engels

Whether we should eventually close down Bristol International Airport at Lulsgate and Cardiff International Airport at Rhoose and concentrate on having one airport on the banks of the Severn estuary on the Welsh side , has been a long running saga

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Sue Essex : Ar wasanaeth lein deithwyr Bro Morgannwg , y nod yw edrych am gysylltiad gwennol o orsaf Rhws i'r maes awyr , a fydd yn darparu'r integreiddiad angenrheidiol

Engels

Sue Essex : On the Vale of Glamorgan passenger rail service , the intention is to look for a shuttle connection from Rhoose station to the airport , which will provide the necessary integration

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

O drafodaethau'r gorffennol , mae Brian yn gwybod fy mod eisiau i'r rheilffordd honno gael ei gwella er mwyn darparu cysylltiad da â'n maes awyr rhyngwladol yn y Rhws

Engels

From past discussions , Brian knows that I want that railway line improved so that it provides a good connection to our international airport in Rhoose

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gall gysylltu â Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd o hen orsaf y Rhws , y mae rhai ohonom yn ddigon hen i'w chofio'n cael ei defnyddio

Engels

It will be able to link into Cardiff International Airport from the old Rhoose station , which some of us are old enough to remember being operated

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae prosiectau fel eiddo British Airways yn y Rhws , Ford ar gyrion Pen-y-bont ar Ogwr , Dow Corning yn y Barri a Robert Bosch ym Mhont-y-clun yn ddelfrydol i berson marchnata o ran dangos pa mor dda y gall Bro Morgannwg fod fel lleoliad ar gyfer yr enwau mawr ym myd diwydiant a gwasanaethau rhyngwladol

Engels

Projects such as those by British Airways at Rhoose , Ford on the outskirts of Bridgend , Dow Corning in Barry and Robert Bosch in Pontyclun are a marketing person's dream in indicating how good the Vale of Glamorgan can be as a location for the big names of international industry and services

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr oedd naws gyffredinol y trafodaethau gyda rheolwyr y maes awyr ac aelodau'r cyhoedd yn y Rhws ddydd Gwener diwethaf ym Mhwyllgor Rhanbarthol y De-ddwyrain yn wahanol i'r hyn yr ydych chi'n ei awgrymu'n awr , David

Engels

The general tone of discussions with airport management and members of the public in Rhoose last Friday in the South East Wales Regional Committee meeting was different to what you are now suggesting , David

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK