Je was op zoek naar: siaradai (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

siaradai am lywodraeth san steffan , a llywodraeth san steffan ydyw --

Engels

he was talking about the westminster government , and it is a westminster government --

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

efallai fod hyn yn esbonio pam yr edrychai david davies mor ddig pan siaradai

Engels

perhaps this explains why david davies looked so angry when he spoke

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

ni allwn gynnal sgwrs â fy nain a oedd yn byw yn nolanog , gan mai cymraeg yn unig a siaradai hi

Engels

i could not converse with my nain , who lived in dolanog , because she only spoke welsh

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yr oeddem yn griw o bobl a siaradai'r un iaith ac a ymladdai yn erbyn ein gilydd

Engels

we were a bunch of people who spoke the same language and fought each other

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

byddwch gystal ag egluro iddi y gallwn ddeall hanfod yr hyn a ddywedai pe siaradai'n arafach

Engels

please explain to her that if she spoke more slowly , i could get the gist of what she is saying

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

ar lefel synnwyr cyffredin , mae'n anodd gennyf gredu y siaradai unrhyw un yn erbyn hynny

Engels

on a common sense level , i find it difficult to believe that anybody would speak against that

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

siaradai jane yn gynharach fel pe baem yn gwneud rhywbeth arbennig o dda a blaengar ac fel pe bai pethau'n gwella

Engels

jane spoke earlier as if we were doing something wonderful and innovative and as if matters were improving

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fel aelod o deulu a siaradai gymraeg sir fynwy , mae llwyddiant ysgolion cymraeg yn sir fynwy yn rhoi pleser mawr i mi

Engels

as a member of a family that spoke monmouth welsh , the success of welsh-medium schools in monmouthshire gives me great pleasure

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fe'm ganwyd yn fuan ar ôl yr ail ryfel byd , a siaradai fy nain yn barchus dawel wrth sôn am ffoaduriaid

Engels

i was born soon after the second world war , and my grandmother spoke in hushed tones of reverence when mentioning refugees

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

o’r gwrywod, siaradai 65 y cant gymraeg bob dydd tra gwnâi 61 y cant o’r menywod.

Engels

of the males, 65 per cent spoke welsh every day whilst 61 per cent of the females did so.

Laatste Update: 2008-07-28
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Wels

siaradaf fel rhiant a symudodd i gymru gyda phlant a siaradai saesneg , a aeth yn syth i ysgol gymraeg ac sydd wedi elwa o gael addysg ddwyieithog

Engels

i speak as a parent who moved to wales with english-speaking children , who went straight into a welsh-medium school and who have benefited from bilingual education

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

a allaf dybio mai mike german a siaradai y bore yma , ond y cyflwynwch bolisi'r llywodraeth y prynhawn yma ?

Engels

can i assume that this morning you were speaking as mike german , but this afternoon , you are delivering the government's policy ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

dim ond cymraeg yr oedd hi'n ei siarad , ac ni allwn i siarad â hi oherwydd na siaradai fy rhieni gymraeg o'm blaen byth

Engels

she only spoke welsh , and i could not speak to her because my parents never spoke welsh in front of me

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fodd bynnag , pe siaradai phil â corus a gwrando am bum munud , câi wybod mai'r diwydiant adeiladu yw'r ail farchnad fwyaf ar gyfer dur yn y du

Engels

however , if phil spoke to corus and listened for five minutes , he would know that the construction industry is the second largest market for steel in the uk

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

bydd yn anodd , ond pan siaradai pobl â mi ynghylch y modd y bydd y cynulliad yn gwneud gwahaniaeth , un peth a ddywedwn eodd y byddem yn gwneud penderfyniadau mwy effeithlon , oherwydd mae tri dyn yn y swyddfa gymreig -- a dynion a fu yno erioed , o'm profiad i -- yn sicr o'i chael yn anos i wneud penderfyniadau effeithlon na 60 o bobl sydd mewn cysylltiad â'u hetholaethau

Engels

it will be difficult , but when people have talked to me about how the assembly will make a difference , one thing i have said is that we will make more efficient decisions , because three men in the welsh office -- it always has been men , in my experience -- are bound to find it more difficult to make efficient decisions than 60 people who are in touch with their constituencies

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

siaradai am sefydlu system erbyn 2003 i gynorthwyo dosbarth o bensiynwyr sydd yn eithaf helaeth yng nghymru , sef y rhai sydd yn derbyn pensiwn galwedigaethol bach -- gan y cyngor , y bwrdd dŵr neu'r bwrdd glo , er enghraifft

Engels

he spoke of establishing a system by 2003 to assist a category of pensioners of which there are many in wales , namely those who receive a small occupational pension -- from the council , the water board or the coal board , for example

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK