Je was op zoek naar: swyddog cefnogi cymuned yr heflu (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

swyddog cefnogi arferion iaith i gydweithio â phartneriaid rhanbarthol eraill wrth lunio'r pecyn cefnogi.

Engels

the language practices support officer to work with other regional partners when drawing up the support pack.

Laatste Update: 2008-11-10
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Wels

a wnewch chi drafod y sefyllfa bryderus hon â chyngor iechyd cymuned yr ardal ?

Engels

will you discuss this worrying situation with the area's community health council ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae cyngor iechyd cymuned yr ardal wedi dweud wrthyf mai un rheswm am hyn yw bod yr ambiwlans yn cael ei ddefnyddio at waith arall

Engels

the area's community health council has told me that one reason for this is that ambulances are used for other purposes

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae gan ieuan wythnos arall felly i geisio elwa'n wleidyddol ar yr hyn sydd yn drychineb i'r pedair cymuned yr effeithir arnynt yng nghymru

Engels

ieuan therefore has one more week to try to make political capital out of what is a tragedy for the four affected communities in wales

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae cadeirydd cyngor cymuned yr orsedd yn gyn arolygydd gyda'r awdurdod afonydd , ac mae'r cyngor hwnnw wedi cynnal arolwg ffotograffau o ardal trefalun

Engels

the rossett community council , whose chair is a former river authority supervisor , has undertaken a photo survey of the trefalun area

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yn gyntaf , o ran aelodaeth o gynghorau iechyd cymuned , yr wyf wedi sylwi y bydd llai o ddibyniaeth ar bobl o lywodraeth leol a'r sector gwirfoddol , gan y penodir mwy o aelodau drwy hysbysebion agored

Engels

first , in terms of chc membership , i have noticed that there will be less reliance on people from local government and the voluntary sector , as more members will be appointed through open advertisements

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

rheolwr llinell y swyddog cefnogi arferion iaith yn dilyn y drefn rheoli perfformiad fewnol, ac yn cynnal cyfarfodydd â’r ysgolion ddwywaith y flwyddyn.rheolwr y prosiect yn ymweld â'r ysgolion yn unigol ddwywaith yn ystod y flwyddyn i drafod datblygiad y

Engels

the line manager of the language practices support officer following the internal performance management procedure, and will hold meetings with the schools twice a year. the project manager will visit the school individually twice during the year to discuss the development of the {\i (unfinished sentence!)}

Laatste Update: 2008-11-10
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

un arall o amcanion y flwyddyn nesaf fydd datblygiad prosiect peilot mewn partneriaeth ag ysgolion cyfrwng cymraeg a dwyieithog i ymestyn defnydd o’r gymraeg allan o’r ystafell ddosbarth ac i mewn i agweddau anffurfiol amrywiol o fywyd cymuned yr ysgol.

Engels

another of next year's objectives will be to develop a pilot project in partnership with welsh-medium and bilingual schools to extend the use of welsh outside the classroom and into various informal aspects of the life of the school community.

Laatste Update: 2007-08-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

bydd pensiynwyr , sy'n ddinasyddion ufudd i'r gyfraith , yn mynd at swyddog cefnogi cymuned gan ei fod mewn lifrai , ac yn dweud wrtho , ` clywch , rwy'n credu bod gwerthwr cyffuriau yn mynd i'r ysgol gynradd acw am 11 .30 a .m

Engels

pensioners , who are law-abiding citizens , will go to a pcso because they are in uniform , and will say to them , ` look , i believe that a drug seller is going to that primary school at 11 .30 a .m

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

a fydd y weinyddiaeth yn gwerthuso pa effaith a gafodd yr argyfwng ar yr nhs , gan ystyried yn benodol y 110 o lawdriniaethau a gafodd eu canslo yng nghaerdydd , y 100 yn abertawe a'r 100 yng ngogledd-orllewin cymru ? a fydd y prif ysgrifennydd yn sicrhau y bydd y weinyddiaeth hon yn rhoi blaenoriaeth i gynlluniau wrth gefn ar gyfer yr nhs os digwydd argyfwng o'r fath yn y dyfodol ? a fydd hefyd yn cymryd camau i sicrhau bod aelodau holl bwysig o staff yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf ? tra ein bod ni yn y siambr yn clywed gan sue essex bod y cyflenwadau tanwydd hanfodol yn cyrraedd , nid oedd syniad gan y meddygon teulu a'r nyrsys cymuned yr oedd eu hangen arnynt ble y dylent fynd i gael y cyflenwadau hynny a sut y byddai'r system yn gweithredu

Engels

will there be an evaluation by the administration into the effects of the crisis on the nhs , looking in particular at the 110 operations that were cancelled in cardiff , the 100 in swansea and the 100 in north-west wales ? will the first secretary ensure that contingency plans for the nhs for such a crisis in future will be a priority for this administration ? will he also take steps to ensure that vital staff are kept in the picture ? while we in the chamber were hearing from sue essex that vital fuel supplies were getting through , the general practitioners and the community nurses who needed them had little idea about where to get those supplies and how the system would operate

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Enkele menselijke vertalingen met lage relevantie werden verborgen.
Toon lage-relevantie resultaten.

Krijg een betere vertaling met
7,787,763,000 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK