Je was op zoek naar: yn fynych arwain fi (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

clywn yr ymadrodd ` allgáu cymdeithasol ' yn fynych yn y siambr hon

Engels

we frequently hear the phrase ` social exclusion ' in this chamber

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae pobl sy'n byw yn yr ardaloedd gwledig yn cwyno wrthyf yn fynych am ffermwyr

Engels

people who live in rural areas often complain to me about farmers

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

dywedir yn fynych na fydd yn effeithio ar fusnesau bach¾ y rhai sy'n cyflogi llai na 15 o bobl

Engels

it is commonly said that this will not apply to small businesses -- employers of less than 15 people

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

karen sinclair : hoffwn drafod y sylwadau a glywir yn fynych am ein horiau gweithio teulu-gyfeillgar

Engels

karen sinclair : i want to discuss the oft-stated comment about our family-friendly working hours

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

heddiw , yr ydych wedi ymuno â ni drwy groesi'r hen bont y teithiwyd yn fynych drosti rhwng cymru ac iwerddon

Engels

today you have joined us by crossing that ancient and well-travelled bridge between wales and ireland

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae'n parhau'n gorff sydd yn cyfarfod yn rheolaidd , os nad yn fynych , i ddelio â materion sydd yn codi

Engels

it remains a body that meets on a regular , if not frequent , basis to deal with issues that arise

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

sue essex : yr wyf yn ymwybodol o'r sefyllfa yng ngogledd iwerddon am fy mod yn cael trafodaethau yn fynych gyda chynrychiolydd o gynulliad gogledd iwerddon

Engels

sue essex : i am aware of the situation in northern ireland because i have frequent discussions with a representative from the northern ireland assembly

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

cynnal arolwg, sicrhau mewnbwn gan bob tîm, a diweddaru'r holl gwestiynau a ofynnir yn fynych sydd ar system reoli cynnwys y bwrdd erbyn 31 rhagfyr 2009

Engels

to hold a review, ensure input from every team, and update all the frequently asked questions that are on the board’s content control system by 31 december 2009.

Laatste Update: 2008-11-10
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

os oes rhaid iddynt fynychu seminarau mewn trefydd , teimla pobl yn fynych eu bod yn anfon neges i'w cymdogion nad yw'r fferm yn gwneud yn dda

Engels

if they have to attend seminars in towns , people quite often feel that they are sending a message to their neighbours that the farm is not doing well

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

bydd symud i loches , fel sy'n digwydd yn fynych , yn aml yn golygu symud ysgol , a bydd bywyd cymdeithasol , yn ogystal ag addysg , yn dioddef

Engels

moving to a refuge , as frequently happens , often means moving school , and social life , as well as education , suffers

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

rhaid hefyd wrth fuddsoddiad mewn trafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd uchel , sydd yn rhedeg yn fynych , gyda chynlluniau blaenoriaeth ar lwybrau bysiau a chyfnewidfeydd cyfforddus , o ansawdd uchel rhwng ceir , trenau a bysiau

Engels

it also requires investment in good quality , high frequency public transport , supported by priority schemes on bus routes , good quality , comfortable interchanges from car , rail and bus

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

waeth faint o weithiau y mae pobl yn pleidleisio -- gallwn argymell bod pobl yn pleidleisio'n gynnar ac yn fynych -- o dan yr amgylchiadau hyn , mae'n anodd pan fyddwch yn cystadlu â dinas fawr

Engels

no matter how many times people vote -- i could recommend people to vote early and often -- in these circumstances , it is tough when you are up against a big city

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

bydd angen diwygio'r cynllun yn fynych ac , felly , ni ddylai fod yn rhan o'r cynllun oherwydd byddai hynny'n golygu diwygio'r cynllun cyfan gan achosi gwaith yn ddiangen

Engels

the plan will need to be revised frequently and , therefore , it should not be part of the scheme as that would mean revising the whole scheme and create unnecessary work

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

nid yw'r pwyllgor yn cyfarfod yn fynych -- cyfarfu bum gwaith yn ystod y flwyddyn , gan ystyried un gwyn yn erbyn aelod o'r cynulliad -- ac mae hynny'n adlewyrchu safonau ymddygiad tra derbyniol ac aeddfedrwydd aelodau wrth ymgymryd â'u dyletswyddau yn y cynulliad cenedlaethol

Engels

the committee does not meet often -- it met five times during the year , and considered one complaint against an assembly member -- and that reflects members ' high standards of conduct and their maturity in undertaking their duties in the national assembly

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Enkele menselijke vertalingen met lage relevantie werden verborgen.
Toon lage-relevantie resultaten.

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK