Vraag Google

Je was op zoek naar: färgintervallet (Zweeds - Russisch)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Zweeds

Russisch

Info

Zweeds

Representation av färgintervallet att använda i täckningsrapportens färger. @ label: listbox

Russisch

Представление диапазона цветов которые будут использованы для окраски отчёта о частоте использования кода. @ label: listbox

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Nuvarande färgintervall@ info: whatsthis

Russisch

Текущий диапазон цветов@ info: whatsthis

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Färglikhet är hur lika färger i olika bildpunkter måste vara för att åtgärder ska anse att de är likadana. Om du ställer in den till något annat än Exakt, kan du arbeta effektivare med gitterbilder och fotografier, på ett sätt som påminner om "trollstaven" i andra ritprogram. Funktionen påverkar: Markeringar: I genomskinligt läge blir alla färger i markeringen som liknar bakgrundsfärgen genomskinliga. Fyll: För områden med liknande men inte identiska bildpunkter, fyller ett högre värde troligen i flera bildpunkter. Färgsudd: Alla bildpunkter som har en färg som liknar förgrundsfärgen ersätts med bakgrundsfärgen. Beskär automatiskt och Ta bort inre kant: För kanter med liknande men inte identiska bildpunkter, beskär ett högre värde troligen hela kanten. Högre inställningar betyder att verktygen anser att ett större färgintervall är tillräckligt liknande för att anses nog lika. Därför ska du öka inställningen om verktygen ovan inte påverkar bildpunkter vars färger du anser vara lika nog. Om den dock har för stor effekt och ändrar bildpunkter vars färger du inte anser vara liknande (t. ex. om Fyll ändrar för många bildpunkter), ska du minska inställningen.

Russisch

Схожие цвета определяют схожесть цветов разных точек для операций, где это требуется (например, в заливке цветом).

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Zweeds

Perceptuell återgivning gör att bildens fullständiga tonomfång komprimeras eller expanderas för att fylla tonomfånget hos målenheten, så att gråskalans balans bevaras men färglägets noggrannhet kanske inte bevaras. Med andra ord, om vissa färger i en bild hamnar utanför färgintervallet som utmatningsenheten kan återge, gör bildalternativet att alla färger i bilden justeras så att varje färg i bilden hamnar innanför intervallet som kan återges och så att förhållandet mellan färgerna bevaras så långt som möjligt. Alternativet är lämpligast för att visa fotografier och bilder, och är förvalt alternativ. Absolut färgläge gör att alla färger som hamnar utanför intervallet som utmatningsenheten kan återge justeras till den närmaste färg som kan återges, medan alla andra färger lämnas oförändrade. Alternativet bevarar vitpunkten och är lämpligast för punktfärger (Pantone, TruMatch, logotypfärger,...). Relativt färgläge är definierat så att alla färger som hamnar utanför intervallet som utmatningsenheten kan återge justeras till närmaste färg som kan återges, medan alla andra färger lämnas oförändrade. Korrekturalternativet bevarar inte vitpunkten. Färgmättnadsalternativet bevarar mättnaden hos färgerna i bilden, möjligen på bekostnad av färgton och ljushet. Implementering av alternativet förblir något problematiskt, och ICC arbetar fortfarande med metoder att åstadkomma önskad effekt. Alternativet är lämpligast för företagsgrafik som diagram, där det är viktigare att färgerna är klara och kontrasterar mot varandra än att de har en specifik nyans.

Russisch

В воспринимаемой цели цветовой охват изображения сжимается или расширяется так, чтобы полностью совпасть с цветовым охватом целевого устройства. Таким образом баланс « серого » сохраняется, но цвета могут не совпадать. Это означает, что соотношения цветов сохраняются как можно лучше, но в ущерб тону. Эта цель лучше всего подходит для фотографий и подобных им изображений. Эта цель является целью по умолчанию. В абсолютной колориметрической цели цвета, которые не попадают в цветовой охват, заменяются самыми близкими из цветового охвата цели, остальные цвета остаются неизменными. Эта цель не изменяет баланс белого и наиболее подходит для специальных (заказных, плашечных) цветов: Pantone, TruMatch, logo colors и т. д. В случае выбора относительной колориметрической цели цвета, которые не попадают в цветовой охват, заменяются самыми близкими из цветового охвата цели, остальные цвета остаются неизменными. Цветопроба не сохраняет баланс белого В случае выбора насыщенной цели сохраняется насыщенность цветов за счёт осветлённости и тона. Реализация этой цели несколько проблематична, организация ICC всё ещё работает над ней. Цель чаще всего используется для бизнес- графики, например графиков, буклетов, упаковок, т. е. там, где важен яркий цвет и контрастность.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

& Färgintervall...

Russisch

По & цвету...

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Zweeds

Perceptuell återgivning gör att bildens fullständiga tonomfång komprimeras eller expanderas för att fylla tonomfånget hos målenheten, så att gråskalans balans bevaras men färglägets noggrannhet kanske inte bevaras Med andra ord, om vissa färger i en bild hamnar utanför färgintervallet som utmatningsenheten kan återge, gör bildalternativet att alla färger i bilden justeras så att varje färg i bilden hamnar innanför intervallet som kan återges och så att förhållandet mellan färgerna bevaras så långt som möjligt Alternativet är lämpligast för att visa fotografier och bilder, och är förvalt alternativ. Absolut färgläge gör att alla färger som hamnar utanför intervallet som utmatningsenheten kan återge justeras till den närmaste färg som kan återges, medan alla andra färger lämnas oförändrade. Alternativet bevarar vitpunkten och är lämpligast för punktfärger (Pantone, TruMatch, logotypfärger,...). Relativt färgläge är definierat så att alla färger som hamnar utanför intervallet som utmatningsenheten kan återge justeras till närmaste färg som kan återges, medan alla andra färger lämnas oförändrade. Korrekturalternativet bevarar inte vitpunkten. Färgmättnadsalternativet bevarar mättnaden hos färgerna i bilden, möjligen på bekostnad av färgton och ljusstyrka. Implementering av alternativet förblir något problematiskt, och ICC arbetar fortfarande med metoder att åstadkomma önskad effekt. Alternativet är lämpligast för företagsgrafik som diagram, där det är viktigare att färgerna är klara och kontrasterar mot varandra än att de har en specifik nyans.

Russisch

При использовании перцепционного метода преобразования весь цветовой охват изображения сжимается или расширяется так, чтобы заполнить цветовой охват конечного носителя. Таким образом баланс серого сохраняется, но колориметрическая точность может быть утрачена. Другими словами, если определённые цвета в изображении находятся за пределами цветового охвата устройства вывода, то все эти цвета будут изменены таким образом, чтобы каждый цвет попал в тот диапазон, который может быть передан, что приводит к максимальному сохранению соотношения между цветами. Этот метод лучше всего подходит для отображения фотографий и изображений и применяется по умолчанию. При использовании абсолютного колориметрического метода преобразования любые цвета, не попадающие в тот диапазон, который устройство вывода способно передать, заменяются самыми близкими цветами из гамута этого устройства, а все остальные цвета остаются неизменными. При этом способе сохраняется точка белого. Лучше всего он подходит для плашечных цветов: Pantone, TruMatch, цветов логотипа и т. д. При выборе относительного колориметрического метода любые цвета, не попадающие в тот диапазон, который устройство вывода способно передать, заменяются самыми близкими цветами из гамута этого устройства, а все остальные цвета остаются неизменными. При использовании этого метода точка белого не сохраняется. Использование метода преобразования по насыщенности позволяет сохранить насыщенность цветов в изображении за счёт возможного изменения тона и светлоты. Реализация этого способа остаётся несколько проблематичной, и консорциум ICC по- прежнему работает над методами достижения желаемых эффектов. Этот способ лучше всего использовать для деловой графики, например графиков, т. е. там, где яркость и контрастность цвета более важны, чем его точность.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Inställning av färger för täckningsrapporter. I katalogvyn av täckningsrapporten, representeras varje katalogs täckningsprocent med en färg. Färgen som hör ihop med varje procentvärde hämtas från ett färgintervall, skapat av flera stoppunkter. Stoppunkter representerar en färg vid ett visst procentvärde. Ett färgintervall har två olika och oberoende lägen: diskret och toning. Med den diskreta typen har alla procentvärden mellan föregående stoppunkt och den nuvarande färgen av den nuvarande. Med toningstypen interpoleras värdena mellan den föregående stoppunktens färg och den nuvarande stoppunktens färg. @ title: group

Russisch

Настройка цветов отчёта о частоте использования кода. В виде каталога покрытия, процент покрытия каждого каталога характеризуется цветом. Цвет, связанный с каждым значением процента, берется из диапазона цвета, составленного несколькими точками. Эти точки представляют цвет при определённом значении процентного соотношения. Для диапазона цветов имеется два различных режима: дискретный и градиент. При дискретном типе, все значения процента между точками имеют цвет этих точек. При градиентном — значением интерполируются, между предыдущей точкой и текущей. @ title: group

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Färgintervall

Russisch

Диапазон цветов

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Välj typ av färgintervall att använda i täckningsrapportens färger.

Russisch

Укажите тип диапазона цветов используемого для окраски отчёта о частоте использования.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Färglikhet är hur lika färger i olika bildpunkter måste vara för att åtgärder ska anse att de är likadana. Om du ställer in den till något annat än Exakt, kan du arbeta effektivare med gitterbilder och fotografier, på ett sätt som påminner om "trollstaven" i andra ritprogram. Funktionen påverkar: Markeringar: I genomskinligt läge blir alla färger i markeringen som liknar bakgrundsfärgen genomskinliga. Fyll: För områden med liknande men inte identiska bildpunkter, fyller ett högre värde troligen i flera bildpunkter. Färgsudd: Alla bildpunkter som har en färg som liknar förgrundsfärgen ersätts med bakgrundsfärgen. Beskär automatiskt och Ta bort inre kant: För kanter med liknande men inte identiska bildpunkter, beskär ett högre värde troligen hela kanten. Högre inställningar betyder att verktygen anser att ett större färgintervall är tillräckligt liknande för att anses nog lika. Därför ska du öka inställningen om verktygen ovan inte påverkar bildpunkter vars färger du anser vara lika nog. Om den har för stor effekt och ändrar bildpunkter vars färger du inte anser vara liknande (t. ex. om Fyll ändrar för många bildpunkter), ska du minska inställningen. För att anpassa den, klicka på kuben.

Russisch

Схожие цвета определяют схожесть цветов разных точек для операций, где это требуется (например, в заливке цветом). Чтобы настроить схожесть, нажмите на кубе, расположенном в нижней панели основного окна.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK