Você procurou por: 两岸三地虽然都有同样的趋势... (Chinês (simplificado) - Vietnamita)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Chinês (simplificado)

Vietnamita

Informações

Chinês (simplificado)

... 对话框中的大多数设置都有称为这是什么? 的小解释文本信息可用, 您可以使用鼠标悬停或右键轻松
访问 。

Vietnamita

... rằng phần lớn của mục thiết lập trong hộp thoại có sẵn thông tin cái này là gì? sẽ hiển thị khi bạn bấm cái nút bên phải trên con chuột không?

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

模拟珊瑚生长, 虽然它实在缓慢。 因此这个图像并非那么真实。 由 frederick roeber 编写 。

Vietnamita

mô phỏng sự lớn lên của san hô, hơi chậm. hình không thật lắm. viết bởi frederick roeber.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

窗口管理器装饰 此模块允许您选择窗口边框的装饰, 标题栏按钮的位置并自定义装饰选项 。 要为您的窗口装饰选择一个主题, 只需点击其名称, 然后点击下面的“ 应用” 按钮即可生效。 如果您不想应用您的选择, 只需单击“ 重置” 按钮丢弃您的更改 。 您还可以配置每个主题。 每个主题都有其不同的选项 。 您可以在“ 常规选项( 如果有的话) ” 中激活“ 按钮” 标签, 方法是选中“ 使用自定义标题栏按钮位置” 框。 在“ 按钮” 标签中, 您可以按您自己的喜好更改按钮的位置 。

Vietnamita

trang trí trình quản lý cửa sổ môđun này cho phép chọn trang trí đường biên cửa sổ cũng như vị trí các nút của thanh đầu đề và tự chỉnh các tùy chọn trang trí. Để chọn một sắc thái cho trang trí cửa sổ nhấn vào tên của nó và áp dụng sự lựa chọn bằng nút "Áp dụng ở bên dưới". nếu không muốn áp dụng thì nhấn nút "Đặt lại" để bỏ qua mọi thay đổi. có thể cấu hình mỗi sắc thái trong thẻ "cấu hình [...]". có các tùy chọn riêng cho mỗi sắc thái. trong "các tùy chọn chung (nếu có)" bạn có thể chọn dùng các "nút" nếu chọn hộp "dùng vị trí tự chọn cho các nút của thanh tiêu đề". trong thẻ "nút" có thể thay đổi vị trí của các nút theo sở thích của bạn.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Chinês (simplificado)

屏幕底部面板所用的字体, 那里显示的是当前都有哪些程序正在运行 。

Vietnamita

phông chữ cần dùng cho bảng điều khiển ở dưới màn hình, hiển thị các ứng dụng đang chạy.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

已经有同名方案存在 。

Vietnamita

thẻ% 1 đã có.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

匹配要成功执行, 需要在两端都有单词包围符 。

Vietnamita

cần thiết giới hạn từ tại cả đầu lẫn cuối đều của điều khớp, để thành công.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

虽然不太可能, 也许出现了硬件错误 。

Vietnamita

dù không rất có thể, có lẽ gặp lỗi phần cứng.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

目前虽然连接到 internet, 该服务器可能没有被配置成允许接受请求 。

Vietnamita

máy phục vụ, dù hiện thời đã kết nối đến mạng, có lẽ không có cấu hình cho phép yêu cầu.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

目前虽然连接到互联网中, 该服务器可能没有在运行所请求的服务 (% 1) 。

Vietnamita

máy phục vụ, dù hiện thời đã kết nối đến mạng, có lẽ không đang chạy dịch vụ đã yêu cầu (% 1).

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

这意味着, 资源% 1 虽然可以打开, 但是在读取资源内容的时候发生了错误 。

Vietnamita

có nghĩa là dù tài nguyên% 1 có khả năng mở, gặp lỗi trong khi đọc nội dung của tài nguyên đó.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

这意味着, 资源% 1 虽然可以打开, 但是在写入资源的时候发生了错误 。

Vietnamita

có nghĩa là dù tài nguyên% 1 có khả năng mở, gặp lỗi trong khi ghi vào tài nguyên đó.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

虽然您可能提供了正确的验证信息, 验证仍旧失败了。 原因是该服务器所使用的方法不被实现协议% 1 的 kde 程序支持 。

Vietnamita

dù có lẽ bạn đã cung cấp chi tiết xác thức đúng, việc xác thực bị lỗi vì phương pháp máy phục vụ đang dùng không phải được hỗ trợ bởi chương trình kde thực hiện giao thức% 1.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

虽然已经联系了服务器, 但在该请求所规定的时间内没有收到回应 : 建立连接超时 :% 1 秒 接收回应超时 :% 2 秒 访问代理服务器超时 :% 3 秒 请注意 , 您可以在 kde 系统设置中通过选择“ 网络 ” - > “ 首选项” 来改变这些超时设置 。

Vietnamita

dù đã liên lạc máy phục vụ, chưa nhận đáp ứng trong thời hạn được cấp phát cho yêu cầu, như theo: thời hạn để thiết lập kết nối:% 1 giây thời hạn để nhận đáp ứng:% 2 giây thời hạn để truy cập máy phục vụ:% 3 giây hãy ghi chú rằng bạn có thể sửa đổi những giá trị thời hạn này trong trung tâm Điều khiển kde, bằng cách chọn mạng → tùy thích.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Chinês (simplificado)

如果您想要以不同的用户 id 运行此应用程序, 请选中此选项。 每个进程都有与其关联的不同的用户 id。 此 id 代码决定了文件访问和其它权限。 需要提供该用户的密码才可以使用此选项 。

Vietnamita

hãy chọn điều này nếu bạn muốn chạy ứng dụng này với tư cách uid (số nhận diện người dùng) khác. mỗi tiến trình tương ứng với một uid riêng. số nhận diện này quyết định cách truy cập tập tin, và quyền hạn khác. cần thiết mật khẩu của người ấy để sử dụng tùy chọn này.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

这是在访问对访客开放的共享服务资源时所用的用户名, 对任何客户端都有效。 这类用户基本都在密码文件中存在, 但不允许登录 。 “ ftp” 用户就是填充此参数的一个很好的选择。 如果在服务中有指定的用户名, 这里指定的将会被覆盖 。

Vietnamita

Đây là tên người dùng sẽ được sử dụng để truy cập dịch vụ nào được đặt để chấp nhận khách (guest ok). quyền nào của người dùng cũng sẵn sàng cho bất cứ ứng dụng khách nào kết nối đến dịch vụ khách. bình thường người dùng này tồn tại trong tập tin mật khẩu, nhưng không có sự đăng nhập hợp lệ. tài khoản người dùng « ftp » thường là sự chọn tốt cho tham số này. nếu tên người dùng đã được ghi rõ trong dịch vụ riêng, tên người dùng đã ghi rõ có quyền cao hơn điều này.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

大多数调制解调器都有一个扬声器, 这会在拨号时 制造大量的噪音。 您可以在此选择完全关闭这样的 声音或者选择较低的音量 。 如果这对您的调制解调器不起作用, 那么您就必须 修改调制解调器音量指令 。

Vietnamita

phần lớn bộ điều giải có loa làm ồn nhiều khi quay số. Ở đây bạn có thể tắt nó hoàn toàn, hoặc chọn cấp âm lượng thấp hơn. nếu tùy chọn này không điều khiển bộ điều giải, bạn cần phải sửa đổi lệnh âm lượng bộ điều giải (trong chuỗi sở khởi: xem sổ tay về bộ điều giải.).

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

您可以按任意方向多次分割 kate 编辑器。 每个框架中都有它自己的状态栏, 并能够显示任何打开的文件 。 只需选择 查看 - gt; [水平 _bar_ 垂直] 分割 即可 。

Vietnamita

bạn có thể chia trình soạn thảo kate bao nhiêu lần tùy thích và theo cả hai hướng. mỗi khung có một thanh trạng thái riêng và có thể hiển thị bất kỳ tài liệu đang mở nào. chỉ cần chọn xem - gt; chia [ngang _bar_ dọc]

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

创建一个新的 kate 视图( 一个有同样文档列表的新窗口) 。

Vietnamita

tạo một cửa sổ xem tài liệu mới (một cửa sổ mới với cùng danh sách tài liệu).

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Chinês (simplificado)

隐含类( implicitclasses) 是否使用隐含类 。 打印机类可以在 classes. conf 文件中显示地指定 , 隐含地基于本地局域网可用的打印机, 或者 两个都有 。 当 implicitclasses 为 on( 打开) 时, 在本地局域网中有 相同名称( 例如 acme- laserprint- 1000) 的打印机将会被放到 使用这个名称的类中。 这样可以允许您在不需要大量的管理难度 情况下在本地局域网中设置多个冗余队列。 如果一个用户 向 acme- laserprint- 1000 发送一个任务, 这个任务会被发送 到第一个可用的队列中 。 默认是打开的 。 do not translate the keyword between brackets (e. g. servername, serveradmin, etc.)

Vietnamita

hạng ngầm (implicitclasses) bật/ tắt dùng hạng ngầm. các hạng máy in có thể được ghi rõ trong tập tin & lt; classes. confgt;, đựa ngầm vào những máy in sẵn sàng trên mạng cục bộ (lan), hoặc bằng cả hai khác. khi hạng ngầm đã bật, các máy in có cùng tên (v. d. acme- laserprint- 1000) sẽ được phân loại vào hạng cùng tên. tính năng này cho phép bạn thiết lập nhiều hàng đợi thừa trên một mạng cục bộ, không gặp nhiều khó khăn quản trị. nếu người dùng gởi công việc in cho máy in acme- laserprint- 1000, công việc đó sẽ được gởi cho hàng đợi sẵn sàng thứ nhất. mặc định là bật. do not translate the keyword between brackets (e. g. servername, serveradmin, etc.)

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Chinês (simplificado)

本工具将以图形化形式帮助您配置 cups 打印系统服务器。 可用的选项按不同的主题分类, 可以从左边的图标视图上快速地访问。 每个选项都有默认值, 如果尚未设置的话, 就会显示默认值。 绝大多数情况下默认值都应该为“ 确定 ” 。 如果您想要获取关于每个选项的简要帮助, 既可以使用标题栏上的 “? ” 按钮, 也可以使用此对话框下方的按钮 。

Vietnamita

công cụ này sẽ giúp đỡ bạn cấu hình một cách đồ họa máy phục vụ của hệ thống in cups. những tùy chọn sẵn sàng được nhóm lại theo chủ đề liên quan, và có thể được truy cập nhanh trong khung xem biểu tượng bên trái. mỗi tùy chọn có giá trị mặc định được hiển thị, nếu nó chưa đặt. giá trị mặc định này nên thích hợp trong hậu hết trường hợp. bạn có thể truy cập một thông điệp trợ giúp ngắn cho mỗi tùy chọn, bằng cách bấm hoặc cái nút dấu hỏi «? » trên thanh tiêu đề, hoặc cái nút dưới hộp thoại này.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK