Você procurou por: erhvervsgrene (Dinamarquês - Eslovaco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Eslovaco

Informações

Dinamarquês

i de forløbne år har instrumentet hjulpet en række erhvervsgrene, og det har behandletforskellige handelspartneres praksis.

Eslovaco

v minulosti slúžil tento nástroj potrebám rôznych priemyselných odvetví a s jeho pomocou sa posudzovali praktiky rôznych obchodných partnerov.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

drøftelserne drejede sig navnlig om overgangsordninger, især for de erhvervsgrene, som er udsat for hård international konkurrence.

Eslovaco

diskusie sa sústredili na prechodné opatrenia týkajúce sa najmä tých priemyselných odvetví, ktoré čelia silnej medzinárodnej hospodárskej súťaži.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

eu bidrager også til at sikre en omlægning inden for de erhvervsgrene, der er hårdt ramt af den stærkt stigende internationale konkurrence.

Eslovaco

Únia musí zohrávať svoju úlohu aj pri reštrukturalizácii hospodárskych odvetví, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené rýchlo rastúcou medzinárodnou konkurenciou.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

det er en forudsætning for, at disse erhvervsgrene kan være konkurrencedygtige, at det sikres, at anvendelsen af havmiljøet reelt er bæredygtig.

Eslovaco

nevyhnutným predpokladom na to, aby tieto odvetvia boli konkurencieschopné, je uistiť sa, že využívanie morského životné-

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

støtte af denne art fordrejer i princippet konkurrencebetingelserne i de erhvervsgrene, hvortil den ydes, og kan som sådan ikke fremme de formål, der er

Eslovaco

táto pomoc totiž v zásade narušuje podmienky hospodárskej súťaže v oblastiach, v ktorých je poskytovaná, bez toho, aby zo svojej podstaty mohla dosiahnuť jeden z cieľov stanovených vo vyššie

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

den giver modtageren en fordel på et selektivt grundlag ved f.eks. at begunstige bestemte virksomheder eller erhvervsgrene eller virksomheder i et bestemt område.

Eslovaco

3. zásah poskytuje príjemcovi výhodu na výberovom základe, napr. presne určeným spoločnostiam alebo sektorom priemyslu, alebo spoločnostiam, ktoré sa nachádzajú v určených regiónoch,

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

i en verden med fri handel mellem eus medlemsstater og liberalisering af offentlige tjenesteydelser vil de nationale myndigheder undertiden vælge at bruge offentlige ressourcer til at fremme bestemte erhvervsgrene eller beskytte national industri.

Eslovaco

naopak, všeobecné opatrenia sa nepovažujú za štátnu pomoc, lebo nie sú výberovými opatreniami a platia pre všetky spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť, sídlo alebo sektor.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

at lade den gradvise fjernelse af hindringerne for etableringsfriheden inden for hver af de pågældende erhvervsgrene gælde både betingelserne for at oprette agenturer, filialer eller datterselskaber på en medlemsstats område og betingelserne for, at personale fra hovedvirksomheden kan indtræde i disses ledende eller kontrollerende organer

Eslovaco

postupným odstraňovaním obmedzení slobody usadiť sa v každej oblasti činnosti, ktorá prichádza do úvahy, vo vzťahu k podmienkam založenia agentúr, pobočiek alebo dcérskych spoločností na území členského štátu a vo vzťahu k podmienkam, ktorými sa spravuje vstup personálu hlavného podniku do vedúcich alebo dozorných funkcií v takýchto agentúrach, pobočkách alebo dcérskych spoločnostiach,

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

fremkomsten af globale standarder og nye, lovende erhvervsgrene, som f.eks. blå bioteknologi, offshore-produktion af vedvarende energi, undervandsteknologi og udstyr og havbrug.

Eslovaco

námorným činnostiam prosperovať a zároveň chránia morské životné prostredie, udržia vedúce postavenie európskeho obchodu aj popri zvyšujúcich sa celosvetových normách a rozvoji sľubných odvetví, ako napríklad morskej biotechnológie, obnoviteľných zdrojov energie získavanej z mora, podmorských technológií a zariadení a morskej akvakultúry.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

hvis standarderne er fastsatvilkårligt, kan de blive handelshindringer. erhvervsgrene og selskaber i eu kan støtte sig til aftalen om tekniskehandelshindringer for at sikre, at forskrifter, standarder, prøvning og certificeringsprocedurer i tredjelande ikkeskaber unødvendige hindringer.

Eslovaco

Ľubovoľne stanovené normy sa môžu stať obchodnými prekážkami.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

1 , hvis deres almindelige økonomiske situation og forholdene i vedkommende erhvervsgren gør det muligt . kommissionen retter henstillinger til de pågældende medlemsstater herom .

Eslovaco

Článok 72 do stanovenia opatrení uvedených v článku 71 ods . 1 žiaden členský štát nesmie bez jednomyseľného súhlasu rady upravovať predpisy platné v tejto oblasti od 1 .

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
7,483,680,009 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK