Você procurou por: dyrevelfærdsreglerne (Dinamarquês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Inglês

Informações

Dinamarquês

opstaldningslokalerne skal være af en sådan størrelse, at dyrevelfærdsreglerne overholdes.

Inglês

the size of the lairage facilities must enable to ensure the respect of the welfare of the animals.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

entydigt ansvar hos den person, der håndterer dyrene, for at kontrollere og anvende dyrevelfærdsreglerne.

Inglês

clear responsibility to check and implement animal welfare rules by the “keeper” (a newly introduced term).

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

græsjorder må, især kombineret med kvæggræsning, fortsat være kernen i en mælke- og kødproduktion, der er bæredygtig og i overensstemmelse med dyrevelfærdsreglerne.

Inglês

the cultivation of grassland, particularly in association with livestock grazing, should remain an integral part of sustainable milk and meat production.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

græsjorder må, især kombineret med kvæggræsning, fortsat være kernen i en mælke- og kødsproduktion, der er bæredygtig og i overensstemmelse med dyrevelfærdsreglerne.

Inglês

the cultivation of grassland, particularly in association with livestock grazing, should remain an integral part of sustainable milk and meat production.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

1.7 en styrkelse af de svageste led i fødevarekæden vil bidrage til en mere retfærdig fordeling af ekstraomkostningerne som følge af anvendelse af dyrevelfærdsreglerne, hvorved man opretholder produktionsapparatet og udviklingen i landdistrikterne.

Inglês

1.7 strengthening the weakest links in the food chain will lead to a fairer distribution of the additional costs resulting from the implementation of animal welfare standards, thereby maintaining the productive fabric and the development of rural areas.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

detailhandlere, forbrugere osv.) kan informeres bedre om dyrevelfærdsreglerne for at forbedre disses anvendelse og dermed bidrage til en holdbar ef-politik for dyrevelfærd?

Inglês

retailers, consumers, etc.) can be better informed on animal welfare rules in order to improve their application and therefore contribute to a sustainable community welfare policy?

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

flere delegationer gik ind for en oplysningskampagne for at informere landbrugere, detailhandlere og forbrugere bedre om dyrevelfærdsreglerne og anvendelsen deraf; flere delegationer støttede også indførelsen af mærkning for at forbedre informationen af offentligheden.

Inglês

several delegations were in favour of an information campaign in order to better inform farmers, retailers and consumers on animal welfare rules and on their application; several delegations also supported the introduction of labelling practices to improve information of the public;

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

som han sandsynligvis ved, er dyrevelfærdsaspekterne ikke inkluderet i verdenshandelsorganisationens folkesundheds- og dyresundhedskodeks, og der er derfor ikke international enighed om kontrolsystemet vedrørende dyrevelfærdsregler med vores handelspartnere.

Inglês

as he probably knows, animal welfare aspects are not included in the wto( world trade organisation) sanitary and phytosanitary code and there is therefore no international consensus on the organisation of controls in respect of animal welfare rules with our trading partners.

Última atualização: 2012-03-23
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Dinamarquês

jeg er besluttet på og føler mig forpligtet til at sikre bedre håndhævelse af dyrevelfærdsregler og til at forlange, at medlemsstaterne rapporterer nøjagtigt om resultaterne af de kontroller, der foretages.

Inglês

i am determined and committed to ensuring better enforcement of animal welfare rules and to insisting that member states report precisely on the state of play of the controls carried out.

Última atualização: 2012-03-23
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Dinamarquês

det er vigtigt at understrege, at vores videnskabelige rådgivere ikke har fastslået, at tvangsfodring i sig selv, til forskel fra de forhold under hvilke dyrene opdrættes, er i strid med dyrevelfærdsregler.

Inglês

given that the mechanical force-feeding of ducks and geese does exactly that, will the commission please state whether it is satisfied with the application of directive 98/58/ec in france and belgium in particular?

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

i betragtning af at hovedformålet med forordning (ef) nr. 882/2004 er at sikre, at foderstof- og fødevarelovgivningen, dyresundheds- og dyrevelfærdsreglerne og plantesundhedslovgivningen, jf. artikel 27a i direktiv 2000/29/ef, håndhæves effektivt, og eftersom medlemsstaterne har en generel forpligtelse til at håndhæve ef-lovgivningen, bør medlemsstaterne udvikle passende mål og strategier med dette for øje.

Inglês

taking into account that the main objective of regulation (ec) no 882/2004 is to ensure effective enforcement of feed and food law and rules applicable to animal health, animal welfare, and plant health as provided for by article 27a of directive 2000/29/ec and the general obligation on member states to enforce community law, member states should develop appropriate objectives and strategies to achieve that purpose.

Última atualização: 2014-10-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

specielt fastsætter forordningen obligatoriske kontroller i tredjelande af alle sendinger af dyr, og den øger sanktionerne i tilfælde af, at eu's dyrevelfærdsregler ikke overholdes under transport.

Inglês

in particular, the regulation establishes compulsory veterinary checks inthird countries for every consignment, and increases penalties in case of non-compliance with the eu rules on animalwelfare during transport.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

det bør derfor præciseres, at en overtrædelse af disse dyrevelfærdsregler ikke medfører en reduktion, men fortabelse af eksportrestitutionen i forhold til det antal dyr, for hvilke velfærdskravene ikke er overholdt, dog med forbehold af tilfælde af force majeure, som er anerkendt i henhold til domstolens retspraksis.

Inglês

therefore, it should be clearly set out that, without prejudice to cases of force majeure recognised by the case law of the court of justice of the european union, a violation of those animal welfare provisions does not trigger a reduction but the loss of the export refund, related to the number of animals for which the welfare requirements were not respected.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

det følger ligeledes af disse bestemmelser samt af dyrevelfærdsreglerne i artikel 3-9 i forordning (ef) nr. 1/2005 og de deri nævnte bilag, at restitutionen fortabes for de dyr, for hvilke disse velfærdsregler ikke er overholdt, uanset dyrenes konkrete fysiske tilstand.

Inglês

it equally results from those provisions, as well as from the animal welfare rules set out in articles 3 to 9 of regulation (ec) no 1/2005 and the annexes referred to therein, that the refund is to be lost for the animals for which those welfare rules were not respected, irrespective of the concrete physical conditions of the animals.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

holdningen over for dyr afhænger også af nationale opfattelser, og der er i nogle medlemsstater et krav om at bibeholde mere omfattende dyrevelfærdsregler end dem, der er vedtaget i unionen.

Inglês

attitudes towards animals also depend on national perceptions, and there is a demand in certain member states to maintain more extensive animal-welfare rules than those agreed upon at the level of the union.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

han understregede, at nye dyrevelfærdsregler vil kunne medføre besparelser ved at forbedre dyresundhedsbetingelserne, og at deres indvirkning på stigningen i produktionsomkostningerne er begrænset.

Inglês

he stressed that new animal welfare rules could contribute to savings by improving animal health conditions and that their impact on the increase in production costs was limited.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

han undersøger bl.a., om der forekommer dyresygdomme, og om de relevante dyrevelfærdsregler er overholdt.

Inglês

he checks among other things whether any animal disease is present and whether the relevant animal welfare rules are being respected.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

mange af disse produktionskrav, som ikke vedrører produkthygiejne og sikkerhed, men miljø‑ og dyrevelfærdsregler, gælder dog ikke nødvendigvis for importerede fødevarer.

Inglês

however, many of these farming requirements — those not referring to product hygiene and safety — such as environmental and animal welfare rules do not necessarily apply in respect of imported foodstuffs.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

nogle delegationer foreslog, at der indføres benchmarks for at informere offentligheden bedre om de forskellige dyrevelfærdsregler.

Inglês

some delegations suggested introducing of benchmarks to better inform the public on the different animal welfare rules;

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

uden på dette tidspunkt at foregribe eventuelle løsninger finder rådet, idet det understreger behovet for at sikre lige konkurrencevilkår mellem producenter i den europæiske union og i tredjelande, at international anerkendelse af dyrevelfærdsregler skal være et af de vigtigste punkter i forhandlingsmandatet for wto-milleniumrunden.

Inglês

without prejudging at this stage the nature of possible solutions, the council, stressing the need to ensure equal conditions of competition between european union and third country producers, considers that international acknowledgement of animal welfare rules must be one of the key points of the negotiating brief for the wto millennium round.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK