Você procurou por: eksportkreditforsikring (Dinamarquês - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Letão

Informações

Dinamarquês

meddelelse om statsstøtte til eksportkreditforsikring

Letão

paziņojums par valsts atbalstu eksporta kredītu apdrošināšanai

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 7
Qualidade:

Dinamarquês

anvendelse af meddelelsen om kortfristet eksportkreditforsikring

Letão

paziņojuma par īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanu piemērojamība

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

det har således en monopollignende stilling på markedet for eksportkreditforsikring.

Letão

tādēļ tai ir monopolstāvoklis eksporta kredīta apdrošināšanas tirgū.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

foranstaltningen kan derfor ikke vurderes på grundlag af meddelelsen om kortfristet eksportkreditforsikring.

Letão

tādējādi pasākumu nevar novērtēt saskaņā ar paziņojumu par īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanu.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

sinosure udfører regeringsfunktioner i sin rolle som den eneste officielle institution for eksportkreditforsikring i kina.

Letão

sinosure veic valdības funkcijas, darbojoties kā vienīgā oficiālā eksporta kredīta apdrošināšanas iestāde Ķtr.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

den tegnede kapital på 4 mia. rmb stammer fra venturefonden for eksportkreditforsikring i overensstemmelse med statens budget.

Letão

reģistrētā kapitāla četru miljardu Ķīnas juaņu apmērā izcelsme ir saistīta ar eksporta kredīta apdrošināšanas darījumu fondu saskaņā ar valsts finanšu budžetu.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

ifølge klagen er sinosures eksportkreditforsikring ikke tilstrækkelig til at dække langsigtede driftsudgifter og tab under denne ordning.

Letão

pēc sūdzības iesniedzēja domām, sinosure eksporta kredīta apdrošināšana nav pietiekama, lai segtu pat šīs programmas ilgtermiņa darbības izmaksas un zaudējumus.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

om 50. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte ved at genindføre kapitel 17a: kortfristet eksportkreditforsikring

Letão

ar ko piecdesmito reizi groza procesuālo un materiālo tiesību normas valsts atbalsta jomā, atjaunojot 17.a nodaļas “Īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšana” spēkā esību

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

keic yder eksportkreditforsikring og -garantier med henblik på at forvalte de risici, der er forbundet med oversøiske transaktioner.

Letão

keic nodrošina eksporta apdrošināšanu un garantē vadīt risku, kas saistīts ar d/a (dokumenti pret akceptu) ārzemju darījumiem.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

et af målene i denne meddelelse er at fremme eksport af højteknologi og ny teknologi og produkter med en stor værditilvækst gennem yderligere anvendelse af eksportkreditforsikring.

Letão

viens no šā paziņojuma mērķiem ir augsto un jauno tehnoloģiju un augstas pievienotās vērtības ražojumu eksporta veicināšana, turpinot izmantot eksporta kredīta apdrošināšanu.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

selv om eksportkreditforsikring og eximbanks garanti kunne sidestilles, og meddelelsen kunne anvendes, ville der stadig gøre sig en række problemer gældende.

Letão

visbeidzot – pat ja eksporta kredīta apdrošināšana un eximbank garantija būtu līdzvērtīgas un varētu piemērot paziņojumu, nelielas bažas saglabātos.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

for at fastslå, om der forelå en fordel, undersøgte kommissionen først, i hvilket omfang sinosures præmier dækker udgifterne til kortsigtet eksportkreditforsikring.

Letão

jautājumā par ieguvuma esību komisija vispirms izvērtēja, kādā mērā sinosure prēmijas sedza īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanas izmaksas.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

da kortfristet eksportkreditforsikring udgør broderparten af sinosures aktiviteter, konkluderes det i mangel af beviser på det modsatte, at sinosure led omfattende langsigtede tab som følge af eksportkreditforsikringsordningen.

Letão

tā kā īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšana veido lielāko daļu sinosure uzņēmējdarbības, ja nav pierādījumu par pretējo, ir jāsecina, ka sinosure ir cietusi būtiskus ilgtermiņa zaudējumus no savas eksporta kredīta apdrošināšanas programmas.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

de seks foranstaltninger omfatter bl.a. en forbedret dækning af eksportkreditforsikring, kortfristet eksportkreditforsikring til et beløb på 84 mia. usd i 2009 og en nedsættelse af præmien.

Letão

Šie seši pasākumi jo īpaši attiecas uz eksporta kredīta apdrošināšanas uzlabošanu, īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanas nodrošināšanu 84 miljardu asv dolāru apmērā 2009. gadā un prēmijas likmes samazināšanu.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

meddelelse fra kommissionen til medlemsstaterne om ændring af meddelelse i henhold til ef-traktatens artikel 93, stk. 1, med henblik på anvendelse af traktatens artikel 92 og 93 på kortfristet eksportkreditforsikring

Letão

komisijas paziņojums dalībvalstīm, ar ko groza paziņojumu atbilstīgi ek līguma 93. panta 1. punktam par līguma 92. un 93. panta piemērošanu īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Dinamarquês

dette direktivs anvendelsesomraade falder i sin helhed sammen med det under punkt a i bilaget til det foerste samordningsdirektiv fastlagte anvendelsesomraade ; det har dog vist sig formaalstjenligt at udelukke eksportkreditforsikring fra dette anvendelsesomraade indtil samordningens gennemfoerelse ;

Letão

tā kā šīs direktīvas darbības joma visādā ziņā ir tāda pati kā tā, kas noteikta pirmās saskaņošanas direktīvas pielikuma a punktā; tā kā tomēr līdz brīdim, kad veikta šī saskaņošana, šķita saprātīgi tajā neiekļaut eksportam paredzēto kredītu apdrošināšanu;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Dinamarquês

desuden har meddelelsen om kortfristet eksportkreditforsikring det erklærede mål at fjerne statsstøttebetinget fordrejning af konkurrencen inden for sektoren for eksportkreditforsikring, hvor der er konkurrence mellem offentlige og private eksportkreditforsikringsselskaber, dvs. at meddelelsen kun omhandler og finder anvendelse på forsikring.

Letão

turklāt paziņojumā par īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanu norādītais mērķis ir novērst konkurences traucējumus, ko valsts atbalsts rada eksporta kredīta apdrošināšanas uzņēmumu sektorā, kur pastāv konkurence starp valsts un privātiem eksporta kredīta apdrošinātājiem, t. i., paziņojums attiecas uz apdrošināšanu un piemērojams vienīgi tai.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

en samarbejdsvillig eksportør i stikprøven hævder, at den har købt eksportkreditforsikring for nogle af virksomhedens eksporttransaktioner, men den har betalt regelmæssige forsikringspræmier og ikke nydt fordel af green express-ordningen eller nogen anden favorabel behandling som påstået i klagen.

Letão

viens sadarbībā iesaistītais izlasē iekļautais eksportētājs apgalvo, ka iegādājās eksporta kredīta apdrošināšanu dažiem eksporta gadījumiem, bet ir maksājis parasto apdrošināšanas prēmiju un nav izmantojis green express programmu vai jebkuru citu labvēlīgu režīmu, kā apgalvoja sūdzības iesniedzējs.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

stk. 1 berører ikke opfyldelse af handelskontrakter om levering af varer eller tjenesteydelser på sædvanlige handelsmæssige betalingsvilkår og de sædvanlige tillægsaftaler i tilknytning til opfyldelsen af sådanne kontrakter, såsom eksportkreditforsikringer.

Letão

Šā panta 1. punkts neietekmē tirdzniecības līgumu izpildi par preču vai pakalpojumu piegādi ar parastajiem komerciāla maksājuma noteikumiem un parastos papildu nolīgumus saistībā ar šo līgumu izpildi, piemēram, eksporta kredīta apdrošināšanu.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK