Você procurou por: egea (Dinamarquês - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Polonês

Informações

Dinamarquês

ecall -fælleseuropæisk køretøjsmonteret nødopkaldssystem. nødopkaldet foretages enten manuelt af føreren/passagerne i køretøjet eller automatisk via sensorer i køretøjet, der aktiveres, når der sker en ulykke. når ecall-udstyret aktiveres, bringer det et 112-opkald i stand, der fremfører både tale og data om ulykken direkte til den nærmeste alarmcentral. -egea -ekspertgruppen vedrørende adgang til beredskabstjenester -

Polonês

11. państwa członkowskie powinny poprzeć wniosek komisji w sprawie powołania nieformalnej grupy ekspertów ds. psap, a także zapewniać specjalistów i wspierać prace grupy w zakresie określania odpowiednich procedur uzyskiwania niezbędnych informacji związanych z wypadkami (tj. określenie wspólnego mechanizmu dostępu do baz danych numerów vin[22]), rozwiązywania kwestii obsługi nieodpowiednich połączeń, optymalizacji obciążenia punktów psap i wymiany sprawdzonych rozwiązań.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

kommissionens tiltag til støtte for en handlingsplan for ecall afholdelse af to møder med medlemsstaterne på højt plan om fremme af 112 og ecall i oktober 2005, samt en række ekspertmøder og bilaterale møder nedsættelse af en ekspertgruppe vedrørende adgang til beredskabstjenester (egea)[11] i februar 2006; iværksættelse af en undersøgelse om, hvordan beredskabstjenesterne (herunder 112, e112) er indrettet i de enkelte medlemsstater overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, hvor der opkaldslokalisering endnu ikke er til rådighed (12 sager mod belgien, grækenland, irland, italien, cypern, letland, litauen, luxembourg, ungarn, nederlandene, portugal og slovakiet) nedsættelse af en uformel ekspertgruppe vedrørende alarmcentraler[12] i juli 2006, der skal drøfte emner, som er specifikke for beredskabstjenester (112, e112 og ecall), og udbrede bedste praksis "eimpact", en dybtgående undersøgelse af de samfundsøkonomiske fordele ved intelligente trafiksikkerhedssystemer (bl.a. ecall), iværksat i januar 2006[13] værktøjskasse, der vedligeholdes af esafetysupport[14], med alle relevante oplysninger i forbindelse med ecall-initiativet, der blev lanceret i november 2005 eurobarometer-undersøgelse om borgernes opfattelse af trafiksikkerheden og intelligente trafiksikkerhedssystemer, lanceret i januar 2006 udarbejdelse af arbejdsprogrammet for ikt-standardisering for 2006 og anmodning til etsi (etsi msg, gruppen vedrørende mobiltjenester) om at behandle udarbejdelse af de nødvendige standarder for ecall som en højt prioriteret opgave drøftelser med medlemsstaterne om en løsning på spørgsmålene vedrørende databeskyttelse og privatlivets fred (artikel 29-gruppen, nedsat ved direktiv 95/46/ef[15]) vellykket demonstration af hele ecall-tjenestekæden, udført af gst rescue[16] -

Polonês

działania komisji wspierające plan wprowadzenia systemu ecall organizacja dwóch spotkań na wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, w celu promowania inicjatyw na rzecz jednego europejskiego numeru alarmowego 112 oraz na rzecz ecall w październiku 2005 r., oraz kilku zebrań ekspertów i spotkań dwustronnych utworzenie w lutym 2006 r. grupy ekspertów ds. dostępu do służb ratunkowych (expert group on emergency access, egea)[11]; rozpoczęcie badania dotyczącego organizacji służb ratunkowych w państwach członkowskich (z uwzględnieniem usług 112 i e112) przeciwko państwom członkowskim (12 spraw, skierowanych przeciwko: belgii, grecji, irlandii, włochom, cyprowi, Łotwie, litwie, luksemburgowi, węgrom, niderlandom, portugalii i słowacji) wszczęto postępowania w sprawie naruszenia przepisów w związku z brakiem dostępu do informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej utworzenie w lipcu 2006 r. nieformalnej grupy ekspertów ds. psap[12], zajmującej się zagadnieniami związanymi z usługami łączności alarmowej (112, e112 i ecall) oraz rozpowszechnianiem sprawdzonych rozwiązań rozpoczęcie w styczniu 2006 r. inicjatywy eimpact – dogłębnego badania korzyści społeczno-ekonomicznych związanych z inteligentnymi systemami bezpieczeństwa w pojazdach (w tym systemem ecall)[13] utrzymywanie w ramach projektu esafetysupport zestawu narzędzi, zawierającego wszystkie ważne informacje związane z inicjatywą ecall od chwili jej uruchomienia w listopadzie 2005 r.[14] rozpoczęcie w styczniu 2006 r. badania eurobarometru dotyczącego postrzegania przez obywateli bezpieczeństwa drogowego i inteligentnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach przedłożenie programu prac normalizacyjnych w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na 2006 r. oraz zwrócenie się z prośbą do etsi (etsi msg – grupa ds. usług telefonii komórkowej) o opracowanie, w ramach działań priorytetowych, niezbędnych standardów dla systemu ecall współpraca z państwami członkowskimi nad rozwiązaniem kwestii związanych z ochroną danych i prywatnością (grupa robocza utworzona zgodnie z art. 29 dyrektywy 95/46/we)[15] pomyślna demonstracja pełnego łańcucha usługi ecall w ramach projektu gst rescue[16] -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

der sker stadig mange tragiske trafikulykker på vejene, og alle parter, der er involveret i trafiksikkerhed, må være parat til hurtigst muligt at indføre sikkerhedssystemer, der kan afbøde følgerne af de skader, som ulykkerne forårsager. undersøgelser tyder på, at ecall er et af de billigste og mest effektive køretøjsmonterede sikkerhedssystemer, der kan indføres på kort sigt. et stort flertal af trafikanterne har indset værdien af dette system og vil gerne have ecall i deres næste køretøj. industrien har arbejdet sammen med andre involverede parter i ecall-styregruppen om at udvikle de nødvendige specifikationer. europa-parlamentet har udtrykt sin fulde støtte til arbejdet. tiden er nu inde til, at medlemsstaterne viser engagement og sørger for, at deres beredskabstjenester bliver udstyret med den nødvendige infrastruktur. dette vil bringe ecall tilbage på rette spor, så industrien kan montere systemet i alle køretøjer fra og med 2010. vi kan simpelthen ikke vente længere med at redde 2500 liv om året. bilag 1: ordliste 112 _bar_ det fælleseuropæiske alarmnummer, indført ved rådets beslutning 91/396/eØf _bar_ acea _bar_ europæiske automobilfabrikanters forening _bar_ cen _bar_ den europæiske standardiseringsorganisation _bar_ e112 _bar_ alarmtjeneste med opkaldslokalisering. ifølge forsyningspligtdirektivet skal alle mobil- og fastnetoperatører stille opkaldslokalisering til rådighed i forbindelse med alle alarmopkald. e112 for mobilopkald er særlig relevant for ecall. _bar_ ecall _bar_ fælleseuropæisk køretøjsmonteret nødopkaldssystem. nødopkaldet foretages enten manuelt af føreren/passagerne i køretøjet eller automatisk via sensorer i køretøjet, der aktiveres, når der sker en ulykke. når ecall-udstyret aktiveres, bringer det et 112-opkald i stand, der fremfører både tale og data om ulykken direkte til den nærmeste alarmcentral. _bar_ egea _bar_ ekspertgruppen vedrørende adgang til beredskabstjenester _bar_ etsi _bar_ det europæiske institut for telestandarder _bar_ eu _bar_ den europæiske union _bar_ eurobarometer _bar_ spørgeundersøgelser, der gennemføres af europa-kommissionen med det formål at analysere den offentlige opinion blandt europas borgere. undersøgelsen om ecall bygger på 13.500 interviews fra samtlige medlemsstater. _bar_ ikt _bar_ informations- og kommunikationsteknologi _bar_ jama _bar_ de japanske automobilfabrikanters forening _bar_ kama _bar_ de koreanske automobilfabrikanters forening _bar_ msd _bar_ mininumsdatasæt _bar_ psap _bar_ public safety answering point: alarmcentral der modtager alarmopkald. en psap kan være en offentlig myndighed eller en privat tjenesteudbyder, der er underlagt en offentlig myndigheds kontrol. _bar_ rp6 _bar_ eu's sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. _bar_ sim _bar_ subscriber identification module: abonnentidentifikationsmodul _bar_ voip _bar_ voice over internet protocol: protokol for taletransmission over internettet _bar_ [1] kom(2001) 370 af 12.9.2001: den europæiske transportpolitik frem til 2010 - de svære valg. [2] kom(2003) 311 af 2.6.2003: europæisk handlingsprogram for trafiksikkerheden: halvering af antallet af trafikofre i den europæiske union inden 2010: en fælles opgave. [3] kom(2003) 542 af 15.9.2003: informations- og kommunikationsteknologier til sikre og intelligente køretøjer. [4] kom(2005) 431 af 14.9.2005: ecall til gavn for borgerne. [5] kom(2006) 59 af 12.2.2006: meddelelse om initiativet ”intelligente biler” - Øget kendskab til ikt’s betydning for mere intelligente, sikrere og renere køretøjer. [6] eurobarometer-undersøgelse om borgernes opfattelse af trafiksikkerheden og intelligente systemer til forbedring af køretøjssikkerheden. [7] de europæiske automobilfabrikanters forening, acea, har i et brev til kommissionen givet udtryk for, at foreningen ikke vil tage yderligere skridt, før der foreligger et klart tilsagn fra medlemsstaterne. [8] http://europa.eu.int/information_society/activities/esafety/forum/ecall/index_en.htm [9] data om ulykken, der sendes af udstyret i køretøjerne til alarmcentralerne, herunder nøjagtige lokaliseringsoplysninger [10] initiativbetænkning fra europa-parlamentet, ref. a6-0072/2006, ordfører: gary titley, www.europarl.europa.eu/registre/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2006/0072/p6_a(2006)0072_da.doc [11] ekspertgruppe (bestående af eksperter inden for telekommunikation og civilbeskyttelse), der er nedsat under kommunikationsudvalget med det formål at drøfte spørgsmål om 112 og dermed forbundne fremadskuende spørgsmål. [12] uformel ekspertgruppe (bestående af eksperter på området alarmcentraler), der har til opgave at drøfte og udveksle bedste praksis i forbindelse med 112-opkald, med særlig fokus på ecall. [13] en 24-måneders undersøgelse, finansieret via sjette rammeprogram for forskning: www.eimpact.info [14] specifik foranstaltning til støtte for e-sikkerhedsforummets arbejde, finansieret via rp6: www.esafetysupport.org [15] gruppe vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, nedsat ved direktiv 95/46/ef [16] delprojekt under det integrerede projekt "global system for telematics", finansieret via rp6. www.gstproject.org [17] for mobilopkald [18] der er to måder at overføre oplysningerne om opkaldslokalisering til alarmcentralen på: automatisk overførsel, "push": lokaliseringsoplysningerne sendes af mobilnetoperatøren til alarmcentralen sammen med indholdet af samtalen. på anmodning, "pull": alarmcentralen skal først anmode mobilnetoperatøren om at sende lokaliseringsoplysningerne. "push"-ordningen, der anbefales af kommissionen i henstilling k(2003) 2657 af 25.7.2003 om hvordan lokaliseringsoplysninger om den kaldende part bør behandles i elektroniske kommunikationsnet med henblik på alarmtjenester, der er udbygget med opkaldslokalisering, er nødvendig for indførelsen af ecall. [19] push-ordningen fungerer kun i nogle regioner. [20] se bl.a. den finske aino-undersøgelse, www.aino.info/ [21] http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm [22] databaser med køretøjernes identifikationsnumre. disse databaser indeholder oplysninger om køretøjstypen, der er nødvendige i beredskabsindsatsen. [23] et apparat, hvormed ecall kan udløses enten manuelt eller automatisk, hvorved køretøjets nøjagtige position bestemmes, og der sendes et minimumsdatasæt ifølge en aftalt protokol samt etableres en taletelefoniforbindelse til den nærmeste alarmcentral. [24] arbejdsdokument om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred i forbindelse med ecall-initiativet: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp125_en.pdf [25] kom(2006) 334 af 29.6.2006. revurdering af eu’s regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og tjenester. [26] en platform, der er ved at blive etableret på grundlag af e-sikkerhedsforummets arbejde, med det formål at udbrede kendskabet til intelligente trafiksikkerhedssystemer.

Polonês

ponieważ liczba śmiertelnych wypadków drogowych jest nadal wysoka, wszystkie strony działające na rzecz bezpieczeństwa drogowego powinny być gotowe do współpracy nad jak najszybszym wdrożeniem systemów bezpieczeństwa mogących ograniczyć zakres obrażeń odnoszonych w tych wypadkach. badania wskazują, że jednym z najbardziej skutecznych systemów instalowanych w pojazdach, przystępnym finansowo i możliwym do wprowadzenia w perspektywie krótkookresowej, jest system ecall. ogromna większość użytkowników zdaje sobie sprawę z jego znaczenia i pragnie posiadać system ecall w następnym samochodzie. w ramach grupy sterującej programem ecall środowiska branżowe współpracowały z innymi zainteresowanymi stronami, opracowując niezbędne specyfikacje. parlament europejski wyraził swoje pełne poparcie. przyszedł czas, by państwa członkowskie podjęły zobowiązania i zaczęły tworzyć konieczną infrastrukturę dla służb ratowniczych. nada to nowy impuls wdrażaniu systemu ecall i wprowadzeniu go przez branżę we wszystkich pojazdach począwszy od 2010 r. trzeba działać jak najszybciej, by uratować 2500 istnień ludzkich rocznie.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

kommissionens tiltag til støtte for en handlingsplan for ecall afholdelse af to møder med medlemsstaterne på højt plan om fremme af 112 og ecall i oktober 2005, samt en række ekspertmøder og bilaterale møder nedsættelse af en ekspertgruppe vedrørende adgang til beredskabstjenester (egea)[11] i februar 2006; iværksættelse af en undersøgelse om, hvordan beredskabstjenesterne (herunder 112, e112) er indrettet i de enkelte medlemsstater overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, hvor der opkaldslokalisering endnu ikke er til rådighed (12 sager mod belgien, grækenland, irland, italien, cypern, letland, litauen, luxembourg, ungarn, nederlandene, portugal og slovakiet) nedsættelse af en uformel ekspertgruppe vedrørende alarmcentraler[12] i juli 2006, der skal drøfte emner, som er specifikke for beredskabstjenester (112, e112 og ecall), og udbrede bedste praksis "eimpact", en dybtgående undersøgelse af de samfundsøkonomiske fordele ved intelligente trafiksikkerhedssystemer (bl.a. ecall), iværksat i januar 2006[13] værktøjskasse, der vedligeholdes af esafetysupport[14], med alle relevante oplysninger i forbindelse med ecall-initiativet, der blev lanceret i november 2005 eurobarometer-undersøgelse om borgernes opfattelse af trafiksikkerheden og intelligente trafiksikkerhedssystemer, lanceret i januar 2006 udarbejdelse af arbejdsprogrammet for ikt-standardisering for 2006 og anmodning til etsi (etsi msg, gruppen vedrørende mobiltjenester) om at behandle udarbejdelse af de nødvendige standarder for ecall som en højt prioriteret opgave drøftelser med medlemsstaterne om en løsning på spørgsmålene vedrørende databeskyttelse og privatlivets fred (artikel 29-gruppen, nedsat ved direktiv 95/46/ef[15]) vellykket demonstration af hele ecall-tjenestekæden, udført af gst rescue[16] _bar_

Polonês

działania komisji wspierające plan wprowadzenia systemu ecall organizacja dwóch spotkań na wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, w celu promowania inicjatyw na rzecz jednego europejskiego numeru alarmowego 112 oraz na rzecz ecall w październiku 2005 r., oraz kilku zebrań ekspertów i spotkań dwustronnych utworzenie w lutym 2006 r. grupy ekspertów ds. dostępu do służb ratunkowych (expert group on emergency access, egea)[11]; rozpoczęcie badania dotyczącego organizacji służb ratunkowych w państwach członkowskich (z uwzględnieniem usług 112 i e112) przeciwko państwom członkowskim (12 spraw, skierowanych przeciwko: belgii, grecji, irlandii, włochom, cyprowi, Łotwie, litwie, luksemburgowi, węgrom, niderlandom, portugalii i słowacji) wszczęto postępowania w sprawie naruszenia przepisów w związku z brakiem dostępu do informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej utworzenie w lipcu 2006 r. nieformalnej grupy ekspertów ds. psap[12], zajmującej się zagadnieniami związanymi z usługami łączności alarmowej (112, e112 i ecall) oraz rozpowszechnianiem sprawdzonych rozwiązań rozpoczęcie w styczniu 2006 r. inicjatywy eimpact – dogłębnego badania korzyści społeczno-ekonomicznych związanych z inteligentnymi systemami bezpieczeństwa w pojazdach (w tym systemem ecall)[13] utrzymywanie w ramach projektu esafetysupport zestawu narzędzi, zawierającego wszystkie ważne informacje związane z inicjatywą ecall od chwili jej uruchomienia w listopadzie 2005 r.[14] rozpoczęcie w styczniu 2006 r. badania eurobarometru dotyczącego postrzegania przez obywateli bezpieczeństwa drogowego i inteligentnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach przedłożenie programu prac normalizacyjnych w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na 2006 r. oraz zwrócenie się z prośbą do etsi (etsi msg – grupa ds. usług telefonii komórkowej) o opracowanie, w ramach działań priorytetowych, niezbędnych standardów dla systemu ecall współpraca z państwami członkowskimi nad rozwiązaniem kwestii związanych z ochroną danych i prywatnością (grupa robocza utworzona zgodnie z art. 29 dyrektywy 95/46/we)[15] pomyślna demonstracja pełnego łańcucha usługi ecall w ramach projektu gst rescue[16] _bar_

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK