Você procurou por: täiendavast (Estoniano - Eslovaco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Eslovaco

Informações

Estoniano

1. täiendavast tollimaksust vabastatakse:

Eslovaco

1. od dodatočného cla sú oslobodené tieto tovary:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

lesepension koosneb põhisummast ja täiendavast summast.

Eslovaco

manželstvo musí byť okrem toho uzavreté skôr, ako pozostalý manželský partner dosiahol vek 50 rokov a musí trvať najmenej päť rokov.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

tuleks näha ette sätted täiendavast teabest teatamise kohta.

Eslovaco

malo by sa ustanoviť oznamovanie dodatočných informácií.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

programm koosneb kolmest alljärgnevast üksteist täiendavast tegevussuunast:

Eslovaco

program pozostáva z týchto troch komplementárnych osí:

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

vein on kihisev, sest sisaldab süsinikdioksiidi, mis tuleneb täiendavast loomulikust kääritamisest.

Eslovaco

toto víno je šumivé vďaka obsahu oxidu uhličitého v dôsledku osobitného prirodzeného procesu kvasenia.

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

kokkuvõte selle uuringu andmete täiendavast post hoc analüüsist on toodud allpool tabelis.

Eslovaco

Údaje z tejto ďalšej následnej analýzy sú zhrnuté nižšie v tabuľke:

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

helivõimsuse tase on üks kahest täiendavast suurusest, mida kasutatakse masina või seadme heliemissiooni iseloomustamiseks.

Eslovaco

hladina akustického výkonu je jedna z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich veličín používaných na opis akustickej emisie strojov alebo zariadení. druhou veličinou je emisná hladina akustického tlaku na určenom mieste.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

ettevõtte tulumaksust ja täiendavast maksust koosneva tulumaksu määr oli antud ajavahemikul 36,75 %.

Eslovaco

sadzba dane z príjmu, ktorá zahŕňa daň z príjmu právnických osôb plus prirážku, platná počas tohto obdobia, bola 36,75 %.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

ühendusse teel olev kaup on vabastatud täiendavast tollimaksust; seepärast tuleks nende osas kehtestada erisätted;

Eslovaco

keďže tovar na ceste do spoločenstva je oslobodený od dodatočného cla; keďže by mali byť uzákonené špecifické ustanovenia;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

kui üks neist kahest täiendavast katsest või mõlemad neist ebaõnnestuvad, testitakse kaht sama tüüpi rehvinäidist viimast korda.

Eslovaco

ak jedna alebo obe z týchto ďalších dvoch vzoriek testom neprejdú, potom sa testuje záverečné predloženie dvoch vzoriek.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

enne crestori kombineerimist fibraatide või niatsiiniga, tuleb hoolikalt võrrelda lipiidide plasmakontsentratsioonide täiendavast langusest saadavat kasu ja selliste kombinatsioonide võimalikke kõrvaltoimeid.

Eslovaco

preto kombinácia crestoru a gemfibrozilu sa neodporúča.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Estoniano

2. pädev asutus maksab tootjale toetust enne asjaomase veiniaasta lõppu, ilma et see piiraks täiendavast kontrollimisest tingitud võimalikke viivitusi.

Eslovaco

2. príslušný orgán vyplatí výrobcovi pomoc pred koncom príslušného vinárskeho roku bez toho, aby to malo vplyv na akékoľvek omeškania spôsobené ďalšími kontrolami.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

pärast uute riskide avastamist andis berliini liidumaa bgble täiendavat abi. komisjoni teavitati kapitalieraldisest ja täiendavast abist kui ümberkorraldamismeetmest ja komisjon asus neid põhjalikult uurima.

Eslovaco

po objavení nových rizík dostala bgb od spolkovej krajiny berlín ďalšiu pomoc, ktorá bola spolu s kapitálovým vkladom oznámená komisii ako reštrukturalizačné opatrenie a ktorú komisia podrobila dôkladnému skúmaniu.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

aruande projekt tuleb saata tootjale 30 ekp tööpäeva jooksul alates turvakontrolli lõpuleviimisest (või asjakohastel juhtudel alates täiendavast turvakontrollist).

Eslovaco

táto predbežná správa sa výrobcovi zašle do 30 pracovných dní ecb odo dňa ukončenia úvodnej bezpečnostnej kontroly (prípadne dodatočnej bezpečnostnej kontroly).

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

komisjon leidis, et 35% täiendavast keskkonnainvesteeringust oli ühisturuga kokkusobiv, sest see ergutab ettevõtet saastamist vähendama ja aitab saavutada ühenduse eesmärki toota säästlikult.

Eslovaco

komisia konštatovala, že pomoc vo výške 35 % tejto dodatočnej environmentálnej investície bola zlučiteľná so spoločným trhom, pretože predstavovala pre spoločnosť motiváciu minimalizovať znečisťovanie a prispela k cieľu spoločenstva zameranému na trvalo udržateľnú výrobu.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

jaanuari 2006. aasta kirjas, mis registreeriti 30. jaanuaril 2006, esitasid poola ametiasutused osa täiendavast teabest, paludes tähtaega pikendada 6. veebruarini 2006.

Eslovaco

v liste z 26. januára 2006, zaevidovanom 30. januára 2006, poľské orgány predložili časť doplňujúcich informácií a požiadali o predĺženie termínu do 6. februára 2006.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

rahastamisel tuleks sellest täiendavast müügist tekkivaid kulusid lugeda tulenevaks ühest määruse (emÜ) nr 1079/77 artikli 4 lõikes 2 nimetatud meetmetest;

Eslovaco

keďže pokiaľ ide o financovanie, výdavky vzniknuté činnosťou ďalšieho rozmiestnenia by sa mali považovať za výsledok jedného z opatrení uvedených v prvej zarážke článku 4 (2) nariadenia (ehs) č. 1079/77;

Última atualização: 2014-10-19
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

l) kui kõnealune teenusleping on osa täiendavast ideekonkursist, mis on korraldatud käesoleva direktiivi kohaselt ja mis tuleb sõlmida vastavalt asjakohastele eeskirjadele kõnealuse võistluse võitjaga või ühega võitjatest. viimasel juhul peetakse läbirääkimisi võistluse kõigi võitjatega.

Eslovaco

l) ak je príslušná objednávka služby časťou ukončenej súťaže návrhov organizovanej v súlade s ustanoveniami tejto smernice a musí byť, v súlade s príslušnými pravidlami, zadaná víťazovi alebo jednému z víťazov tejto súťaže. v druhom prípade musia byť všetci víťazi vyzvaní k účasti na rokovaniach.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

kui käesolevast täiendavast eetikakoodeksist( edaspidi „koodeks") ei tulene teisiti, järgivad juhatuse liikmed uues personali liikmete eetikaraamistikus kehtestatud põhimõtteid ning nõukogu liikmete tegevusjuhistes kehtestatud reegleid.

Eslovaco

v medziach pravidiel ustanovených v tomto doplnkovom kódexe etických kritérií( ďalej len „kódex") sa členovia výkonnej rady riadia zásadami ustanovenými v novom etickom rámci pre zamestnancov a pravidlami ustanovenými v kódexe správania členov rady guvernérov.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

(5) tippdomeen.eu peaks parandama üleeuroopaliste võrkude koostalitlusvõimet vastavalt asutamislepingu artiklitele 154 ja 155, tagades nimeserverite.eu kättesaadavuse ühenduses. see mõjutab interneti topoloogiat ja tehnilist infrastruktuuri euroopas, mis saab kasu ühenduses asuvast täiendavast nimeserverite kogumist.

Eslovaco

(5) ".eu" tld by mala zlepšiť interoperabilitu transeurópskych sietí v súlade s článkami 154 a 155 zmluvy tým, že sa zabezpečí dostupnosť menného serveru ".eu" v spoločenstve. to ovplyvní topológiu a technickú infraštruktúru internetu v európe, ktorá bude využívať dodatočný súbor menných serverov v spoločenstve;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
7,785,320,982 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK