Pergunte ao Google

Você procurou por: jokisuisto (Finlandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Inglês

Informações

Finlandês

Jokisuisto

Inglês

River delta

Última atualização: 2013-08-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Finlandês

Irlannin viranomaiset myöntävät kuitenkin, että yksityiskohtaisempi jokisuisto- ja rannikkovesien seurantaohjelma on tarpeen.

Inglês

The Irish Authorities acknowledge that there is a need for a more detailed estuarine and coastal waters monitoring programme.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Finlandês

Komissio totesi erityisesti, että jokisuisto oli rehevöitynyt ja että sille tulevat valumavedet olivat valtaosin peräisin maataloudesta.

Inglês

In particular, the Commission noted evidence that the estuary was eutrophic and that its catchment was dominated by agricultural activity.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Finlandês

Medway­joki ja siihen yhtyvät vesitiet tarjoavat hyvät mahdollisuudet kaikenlaiseen veneilyyn, ja Swalcn jokisuisto on suosittu purjehduskohdc.

Inglês

The River Medway and its linking waterways provide opportunities for a variety of boating activities, and the Swale estuary is a popular destination for sailing.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Finlandês

Kehittyneissä maissa valmius varautua muutokseen on toki parempi, mutta toisaalta taloudelliset riskit ovat Lontoon ja New Yorkin tapaisissa suurkaupungeissa valtavia. Inhimilliset vaikutukset ovat suurimmat kehittyvien maiden alavien jokisuistojen alueilla kuten Gangesin ja Niilin suistoilla, joilla miljoonat ihmiset voivat tulevaisuudessa altistua tulville vuosittain [3].

Inglês

Developed countries are certainly better able to prepare for change, but on the other hand, financial risks are huge in metropolises like London and New York. Human impacts are most severe in developing countries' low-lying river delta regions, such as those of the river Ganges and river Nile, where millions of people may be exposed to floods on an annual basis in future [3].

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Sedimenttien kasautuminen jokisuistoihin on eräs tapa mitata ajanjaksoja. Se perustuu siihen, että kun tiedetään suiston kokonaismäärä ja jaetaan se sitten nykyisellä kasaantumisnopeudella vuodessa, saadaan siitä suiston ikä.

Inglês

It is based on knowing the total number of deltas and dividing it by the current annual accumulation speed: the result will be the age of the delta.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Vesiviljelyssä kasvatettavien lasiankeriaiden kalastusta on säänneltävä jokisuistoissa niin, että jäljelle jää riittävä määrä lasiankeriaita asuttamaan jokien ankeriaalle soveltuvia elinympäristöjä.

Inglês

In estuaries, fisheries for glass eels that are used for on-growing for aquaculture need to be managed so that sufficient numbers are left to populate the river habitats.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Ankeriaan toukat ajelehtivat ensin meressä, uivat sitten jokisuistoihin kaikkialla Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa ja vaeltavat sen jälkeen ylävirtaan viettääkseen suurimman osan elämästään makeassa vedessä.

Inglês

The larvae drift and swim into river mouths all over Europe and northern Africa, when they migrate upstream to spend most of their lives.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Yhdistyneelle kuningaskunnalle komissio on päättänyt lähettää Skotlannissa sijaitsevaa Ythanin jokisuistoa koskevan valituksen tarkastelun perusteella lausunnon perusteluineen (toinen varoituskirje).

Inglês

In the case of the United Kingdom, the Commission has decided to send a Reasoned Opinion (second warning letter) arising out of the investigation of a complaint concerning the Ythan estuary in Scotland.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Vesiviljelyn perustan muodostavien lasiankeriaiden kalastusta on säänneltävä jokisuistoissa niin, että jäljelle jää riittävä määrä lasiankeriaita asuttamaan jokien ankeriaalle soveltuvia elinympäristöjä.

Inglês

In estuaries, fisheries for glass eels that are used as seed for aquaculture need to be managed so that enough glass eels are left over to populate the river habitats.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Veden pysyvä kerrostuminen, sen minimaalisen vähäinen vuorovaikutus merenpohjan kanssa, puoliksi suljetuista lahdista ja jokisuistoista aiheutuva veden rajallinen virtaus ja merenpohjan matalat syvänteet suosivat kaikki pohjavesimassojen eristämistä ja rajoittavat tästä syystä uudelleenhapetusta.

Inglês

Permanent separation of water strata, minimal reaction with the sea bottom, restricted flow patterns resulting from semi-enclosed bays and estuaries and shallow bowl shapes in the sea bottom all favour the isolation of bottom water masses and therefore limit reoxygenation.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Aiemmin julkaistut ohjeet koskevat tuulienergiaa, muuhun kuin energiantuotantoon käytettävien mineraalien louhimista sekä kehitystoimia satamissa ja jokisuistoissa ja sisävesiliikenteessä.

Inglês

Previously published guidelines concerned wind energy, non-energy mineral extraction industry, developments in ports and estuaries and inland waterway transport.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Sekaliikennevyöhykkeiden ja jokisuistojen huomioon ottamiseksi eritelmien on tarvittaessa oltava yhteensopivia meriliikenteen standardien kanssa.

Inglês

With a view to mixed traffic zones and estuaries the specifications must be compatible with maritime standards where applicable and in particular as regards Inland ECDIS and vessel tracking and tracing technologies such as AIS.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

yhteensopivuus meriliikenteen ECDIS-järjestelmän kanssa, jotta voidaan helpottaa sisävesialusten liikennöintiä jokisuistojen sekaliikenteessä sekä meri-joki-liikenteessä,

Inglês

compatibility with the maritime ECDIS in order to facilitate traffic of inland vessels in mixed traffic zones of the estuaries and sea-river traffic,

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Suurimmassa vaarassa ovat niityt, kosteikot sekä jokisuistojen ja rannikoiden luontotyypit5.

Inglês

Grasslands, wetlands, estuary and coastal habitats are at greatest risk5.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Olisi ollut suotavaa, että nämä kaksi direktiiviä olisi nivottu toisiinsa maantieteellisesti vieläkin tiiviimmin siten, että myös rannikkovedet ja jokisuiden vaihettumisalueet (eli pintavedet sellaisten jokisuistojen läheisyydessä, jotka rannikkovesien läheisyyden vuoksi ovat osittain suolaisia) olisi otettu huomioon.

Inglês

A more comprehensive geographical interaction between the two directives, covering also coastal and even transitional waters (i.e. bodies of surface water in the vicinity of river mouths which are partly saline in character as a result of their proximity to coastal waters) would have been preferable.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

’satama-alueella’ aluetta, joka ei ole 4 artiklan 2 kohdan mukainen jäsenvaltioiden määrittelemä merialue ja joka ulottuu sellaisiin kauimmaisiin pysyviin satamarakenteisiin, jotka muodostavat satamajärjestelmän olennaisen osan, tai luonnollisten maantieteellisten muodostelmien rajaamiin jokisuistoihin tai vastaaviin suojaisiin alueisiin;”;

Inglês

'port area' means an area other than a sea area listed pursuant to Article 4(2), as defined by the Member States, extending to the outermost permanent harbour works forming an integral part of the harbour system, or to the limits defined by natural geographical features protecting and estuary or similar sheltered area;";

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

Tästä syystä, ja kuten kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa on todettu, strategian pitäisi edistää merten kestävää käyttöä ja meriekosysteemien säilyttämistä, merenpohja, jokisuistot ja rannikkoalueet mukaan luettuina, kiinnittämällä erityistä huomiota kohteisiin, joilla on suuri arvo biologisen monimuotoisuuden kannalta.

Inglês

Therefore, and as indicated in the 6th EAP, it should promote the sustainable use of the seas and conservation of marine ecosystems, including sea beds, estuarine and coastal areas, paying special attention to sites holding a high biodiversity value.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Jokien ja jokisuistojen varrella sijaitsevat satamat olisi yhdessä sidosryhmien kanssa otettava aktiivisesti mukaan vesipiirin hoitokysymyksiä koskeviin kuulemisiin, etenkin vesialan puitedirektiivissä (2000/60/EY) edellytettyä vesipiirin hoitosuunnitelmaa tehtäessä.

Inglês

Together with other stakeholders, ports located along rivers or estuaries should be actively involved in the consultations on river basin management issues, inter alia, in the context of drafting the river basin management plans required by the Water Framework Directive (2000/60/EC).

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Finlandês

Kalastusta harjoittavat rannikkoalueet ovat yleensä pienempiä kuin NUTS III –tason alueet, ja niihin kuuluu meren tai järven rantaa taikka jokisuistoa, jotka liittyvät kalastukseen.

Inglês

A fisheries coastal area is generally smaller than NUTS III, with a sea or lake shore, or including a river estuary which has links with fisheries.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Demo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK