Você procurou por: palvelutasosopimuksiin (Finlandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Inglês

Informações

Finlandês

arvopaperikeskuksien, kansallisten keskuspankkien ja 4cb-ryhmän kanssa solmittuihin palvelutasosopimuksiin;

Inglês

service level agreements established with the csds, the national central banks (ncbs) and the 4cb;

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

joten ne näkymät, joita älykortin tyyppisten uusien henkilökorttien yleistyminen euroopassa tarjoaa keskipitkällä aikavälillä, johtavat yleispalvelujen uudelleenmääritykseen ja niiden uudelleenjärjestelyyn, jossa keskitytään kahteen muutostekijään: palvelutasosopimuksiin ja sisällön rikkauteen.

Inglês

thus, the prospects offered in the medium term by the generalised use within europe of new 'smart card'type identity papers lead to a redefinition and readjustment of universal service, polarised on two vectors of change: a service level agreement and a rich content.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

joten ne näkymät, joita älykortin tyyppisten uusien henkilökorttien yleistyminen euroopassa tarjoaa keskipitkällä aikavälillä, johtavat yleispalvelujen uudelleenmääritykseen ja niiden uudelleenjärjestelyyn, jossa keskitytään kahteen muutostekijään: palvelutasosopimuksiin ja sisällön rikkauteen.

Inglês

thus, the prospects offered in the medium term by the generalised use within europe of new 'smart card' type identity papers lead to a redefinition and readjustment of universal service, polarised on two vectors of change: a service level agreement and a rich content.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

joten ne näkymät, joita älykortin tyyppisten uusien henkilökorttien yleistyminen euroopassa tarjoaa keskipitkällä aikavälillä, johtavat yleispalvelujen uudelleenmääritykseen ja niiden uudelleenjärjestelyyn, jossa keskitytään kahteen muutostekijään: palvelutasosopimuksiin ja sisällön rikkauteen.

Inglês

thus, the prospects offered in the medium term by the generalised use within europe of new 'smart card' type identity papers lead to a redefinition and readjustment of universal service, polarised on two vectors of change: a service level agreement and a rich content.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

joten ne näkymät, joita älykortin tyyppisten uusien henkilökorttien yleistyminen euroopassa tarjoaa keskipitkällä aikavälillä, johtavat yleispalvelujen uudelleenmääritykseen ja niiden uudelleenjärjestelyyn, jossa keskitytään kahteen muutostekijään: palvelutasosopimuksiin ja sisällön rikkauteen.

Inglês

thus, the prospects offered in the medium term by the generalised use within europe of new'smart card ' type identity papers lead to a redefinition and readjustment of universal service, polarised on two vectors of change: a service level agreement and a rich content.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

joten ne näkymät, joita älykortin tyyppisten uusien henkilökorttien yleistyminen euroopassa tarjoaa keskipitkällä aikavälillä, johtavat yleispalvelujen uudelleenmääritykseen ja niiden uudelleenjärjestelyyn, jossa keskitytään kahteen muutostekijään: palvelutasosopimuksiin ja sisällön rikkauteen.

Inglês

thus, the prospects offered in the medium term by the generalised use within europe of new'smart card ' type identity papers lead to a redefinition and readjustment of universal service, polarised on two vectors of change: a service level agreement and a rich content.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

kun tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt hoidetaan yritysryhmän tasolla, luottoluokituslaitoksen on toimitettava eamv:lle jäljennös asianomaisista palvelutasosopimuksista, jotka se on tehnyt tai aikoo tehdä muiden ryhmän jäsenten kanssa, ja seuraavat tiedot:

Inglês

where the arrangements referred to in point 1 of this annex are carried out at group of undertakings level, a credit rating agency shall provide esma with a copy of relevant service level agreements that it has entered into, or proposes to enter into, with other group members, and the following information:

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi osallistuttava tiiviisti palvelutasosopimusten laadintaan, esimerkiksi hyväksymällä hmv-operaattorin laatimat palvelutasosopimukset osana lakisääteistä viitetarjousta.

Inglês

nras should be closely involved in the development of slas, for instance, by approving the slas developed by the smp operator as part of a regulatory reference offer.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

palvelutasosopimuksesta, jolla varmistetaan komission ja jäsenvaltioiden näiden viestintä- ja tiedonvaihtojärjestelmien toimintaa varten toimittamien palvelujen tekninen laatu ja määrä, päätetään 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Inglês

a service level agreement ensuring the technical quality and quantity of the services to be delivered by the commission and the member states for the functioning of those communication and information exchange systems shall be decided in accordance with the procedure provided for in article 58(2).

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

näiden palvelujen asianmukaisen turvallisuuden, suojaamisen ja tehokkuuden varmistamiseksi tällaisissa tapauksissa olisi tehtävä palvelutasosopimuksia asianomaisten osapuolten välillä.

Inglês

to ensure appropriate safety, security and efficiency of these services, service level agreements should in this case be established between the parties concerned.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

palvelutasosopimukset ja palvelutason takeet

Inglês

service level agreements and service level guarantees

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

eurojärjestelmän keskuspankkien ja arvopaperikeskusten välisten sopimusten, mukaan lukien palvelutasosopimukset, on oltava täysin yhdenmukaistettuja.

Inglês

the contracts between the eurosystem central banks and csds, including the service level agreements, shall be fully harmonised.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi velvoitettava hmv-operaattori antamaan vastaavat palvelutason takeet siltä varalta, että palvelutasosopimuksia rikotaan.

Inglês

nras should require the smp operator to provide corresponding slgs in case of a breach of the slas.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi velvoitettava hmv-operaattori ottamaan keskeisten suoritusindikaattoreiden ohella käyttöön myös vastaavat palvelutasosopimukset.

Inglês

nras should require the smp operator to implement corresponding slas alongside kpis.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

’palvelutasosopimuksella’ sitä osaa organisaatioiden välisestä palvelusopimuksesta, jossa sovitaan tietystä palvelun tasosta erityisesti tiedonvälityspalvelun laadun ja suorituskyvyn osalta;

Inglês

‘service level agreement’ means that part of a service contract between organisations in which a certain level of service is agreed, in particular in relation to the quality and performance of the data communications service;

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

hmv-operaattorin uuden vähittäistarjonnan teknistä toisinnettavuutta arvioidessaan kansallisen sääntelyviranomaisen olisi otettava huomioon i) annetaanko vastaavat tukkutasot hyödykkeet, jotka tehokas operaattori tarvitsee omien järjestelmiensä ja prosessiensa kehittämiseen tai mukauttamiseen kilpailevien uusien vähittäispalvelujen tarjoamiseksi, tilausta, toimitusta ja korjausta varten kohtuullisessa ajassa ennen kuin hmv-operaattori tai sen tarjontaketjun loppupään vähittäiskauppayksiköt käynnistävät oman vastaavan vähittäispalvelunsa, ottaen huomioon liitteessä i esitetyt tekijät ja ii) onko käytettävissä tähän liittyvät palvelutasosopimukset ja keskeiset suoritusindikaattorit.

Inglês

when assessing the technical replicability of the smp operator’s new retail offer, the nra should take into account: (i) whether the corresponding wholesale input(s) for ordering, delivery and repair necessary for an efficient operator to develop or adapt its own systems and processes in order to offer competitive new retail services are made available at a reasonable period before the smp operator or its downstream retail arm launches its own corresponding retail service taking into account the factors set out in annex i; and (ii) the availability of corresponding slas and kpis.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien, muiden keskuspankkien ja muiden toimivaltaisten rahaviranomaisten kanssa tehtävät sopimukset, palvelutasosopimukset mukaan luettuina;

Inglês

the contracts with non-euro area ncbs, other central banks or other competent monetary authorities, including respective service level agreements;

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

t2s-ohjelmajohtokunnan, arvopaperikeskusten, eurojärjestelmän keskuspankkien sekä 4cb-ryhmän kesken neuvotellut palvelutasosopimukset;

Inglês

the service level agreements negotiated between the t2s programme board and the csds and eurosystem central banks as well as with the 4cb;

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

’palvelutasosopimuksella’ sopimusta, jossa määritellään ne t2s:ään liittyvät palvelut, joita 4cb-ryhmä tarjoaa eurojärjestelmälle, sekä sopimusta, jossa määritellään ne t2s:ään liittyvät palvelut, joita eurojärjestelmä tarjoaa arvopaperikeskuksille;

Inglês

‘service level agreement’ means both the agreement defining the level of services to be provided by the 4cb to the eurosystem, and the agreement defining the level of services to be provided by the eurosystem to the csds, in relation to t2s,

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

’palvelutason takeilla’ takeita, jotka ovat erottamaton osa palvelutasosopimuksia ja joissa määritetään hmv-operaattorin maksettavaksi tulevan korvauksen suuruus, tapauksissa, joissa sen tarjoamien tukkutason palvelujen laatu on palvelutasosopimuksessa määriteltyä heikompi;

Inglês

‘service level guarantees (slgs)’ form an integral part of slas and specify the level of compensation payable by the smp operator if it provides wholesale services with a quality inferior to that specified in the sla.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK