Pergunte ao Google

Você procurou por: εισηκουσαν (Grego - Russo)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Grego

Russo

Informações

Grego

Και θελω καμει εκδικησιν μετα θυμου και μετ' οργης επι τα εθνη, τα οποια δεν μου εισηκουσαν.

Russo

И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Ο Θεος μου θελει απορριψει αυτους, διοτι δεν εισηκουσαν αυτον και θελουσιν εισθαι πλανωμενοι μεταξυ των εθνων.

Russo

Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами международами.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Και ελαλησεν ο Μωυσης ουτω προς τους υιους Ισραηλ αλλα δεν εισηκουσαν εις τον Μωυσην, δια την στενοχωριαν της ψυχης αυτων και δια την σκληραν δουλειαν.

Russo

Моисей пересказал это сынам Израилевым; но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Και εισηκουσαν του Εμμωρ και Συχεμ του υιου αυτου παντες οι εξερχομενοι εκ της πυλης της πολεως αυτου και περιετμηθη παν αρσενικον, παντες οι εξερχομενοι δια της πυλης της πολεως αυτου.

Russo

И послушались Еммора и Сихема, сына его, все выходящие из воротгорода его: и обрезан был весь мужеский пол, – все выходящие из ворот города его.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Και ελαλησεν ο Μωυσης ενωπιον του Κυριου, λεγων, Ιδου, οι υιοι Ισραηλ δεν μου εισηκουσαν και πως θελει μου εισακουσει ο Φαραω, και εγω ειμαι απεριτμητος τα χειλη;

Russo

И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот, сыны Израилевы не слушают меня; как же послушает меня фараон? а я не словесен.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Επειδη οι υιοι του Ιωναδαβ υιου του Ρηχαβ εξετελεσαν την προσταγην του πατρος αυτων, την οποιαν προσεταξεν εις αυτους, ο δε λαος ουτος δεν μου εισηκουσε,

Russo

Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отцасвоего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает Меня,

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Και απεστειλα προς εσας παντας τους δουλους μου τους προφητας, εγειρομενος πρωι και αποστελλων, λεγων, Επιστρεψατε ηδη εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και διορθωσατε τας πραξεις υμων και μη υπαγετε οπισω αλλων θεων δια να λατρευητε αυτους, και θελετε κατοικησει εν τη γη, την οποιαν εδωκα εις εσας και εις τους πατερας σας αλλα δεν εκλινατε το ωτιον σας και δεν μου εισηκουσατε.

Russo

Я посылал к вам всех рабов Моих, пророков, посылал с раннего утра, и говорил: „обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им; и будете жить на этой земле, которую Я дал вам и отцам вашим"; но вы не приклонили уха своего и не послушались Меня.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Grego

Εαν κραξω, και μοι αποκριθη, δεν ηθελον πιστευσει οτι εισηκουσε της φωνης μου.

Russo

Если бы я воззвал, и Он ответил мне, – я не поверил бы, что голос мой услышал Тот,

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

συ δε συναθροισον εις σεαυτον στρατευμα, οσον στρατευμα εκ των μετα σου επεσε, και ιππον αντι ιππου και αμαξαν αντι αμαξης και ας πολεμησωμεν αυτους εν τη πεδιαδι, και βεβαιως θελομεν υπερισχυσει κατ' αυτων. Και εισηκουσε της φωνης αυτων και εκαμεν ουτω.

Russo

и набери себе войска столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, иколесниц, сколько было колесниц; и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их. И послушался он голоса их и сделал так.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Αλλ' ο Κυριος εθυμωθη εναντιον μου εξ αιτιας σας και δεν μου εισηκουσε και ειπε Κυριος προς εμε, Αρκει εις σε μη λαλησης προς εμε πλεον περι τουτου

Russo

Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори Мне более об этом;

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Και εγω εσταθην επι του ορους, ως το προτερον, τεσσαρακοντα ημερας και τεσσαρακοντα νυκτας και εισηκουσε μου ο Κυριος και ταυτην την φοραν, και δεν ηθελησεν ο Κυριος να σε εξολοθρευση.

Russo

И пробыл я на горе, как и в прежнее время, сорок дней и сорок ночей; и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя;

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Και ελαβεν ο Δαβιδ εκ της χειρος αυτης τα οσα εφερε προς αυτον και ειπε προς αυτην, Αναβα προς τον οικον σου εν ειρηνη βλεπε, εισηκουσα της φωνης σου και ετιμησα το προσωπον σου.

Russo

И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: иди с миром в дом твой; вот, я послушался голоса твоего и почтил лице твое.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Και οτε ο Κυριος σας απεστειλεν απο Καδης-βαρνη, λεγων, Αναβητε και κληρονομησατε την γην, την οποιαν εδωκα εις εσας, τοτε σεις εστασιασατε εναντιον της προσταγης Κυριου του Θεου σας, και δεν επιστευσατε εις αυτον ουδε εισηκουσατε της φωνης αυτου.

Russo

И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: пойдите, овладейте землею, которую Я даю вам, – то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего, и не поверили Ему, и не послушали гласа Его.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Τοτε επιστρεψαντες εκλαυσατε ενωπιον του Κυριου αλλ' ο Κυριος δεν εισηκουσε της φωνης υμων ουδε εδωκεν εις υμας ακροασιν.

Russo

И возвратились вы и плакали пред Господом: но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

διοτι κατεφοβηθην δια τον θυμον και την οργην, με την οποιαν ο Κυριος ητο θυμωμενος εναντιον σας δια να σας εξολοθρευση. Αλλ' ο Κυριος εισηκουσε μου και ταυτην την φοραν.

Russo

ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотелпогубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

και ανεβοησαμεν προς τον Κυριον και αυτος εισηκουσε της φωνης ημων και απεστειλεν αγγελον και εξηγαγεν ημας εκ της Αιγυπτου και ιδου, ειμεθα εν Καδης, πολει εις τα ακρα των οριων σου

Russo

и воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал Ангела, и вывел нас из Египта; и вот, мы в Кадесе, городе у самого предела твоего;

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

ουτως ελαλησα προς εσας και δεν εισηκουσατε, αλλ' ηπειθησατε εις την προσταγην του Κυριου, και θρασυνομενοι ανεβητε εις το ορος.

Russo

И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились повелению Господню и по упорству своему взошли на гору.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Απεκριθη δε ο Ρουβην προς αυτους λεγων, Δεν ειπον προς εσας λεγων, Μη αμαρτησητε κατα του παιδιου, και δεν εισηκουσατε; δια τουτο, ιδου, και το αιμα αυτου εκζητειται.

Russo

Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: не грешите против отрока? но вы не послушались; вот, кровь его взыскивается.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

Εισηκουσε δε ο Θεος την φωνην του παιδιου και εφωνησεν αγγελος Θεου προς την Αγαρ εκ του ουρανου, και ειπε προς αυτην, Τι εχεις, Αγαρ; μη φοβου διοτι ηκουσεν ο Θεος την φωνην του παιδιου εκ του τοπου ενθα κειται

Russo

и услышал Бог голос отрока; и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей: что с тобою, Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится;

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Grego

περι δε του Ισμαηλ σου εισηκουσα Ιδου, ευλογησα αυτον, και θελω αυξησει αυτον, και θελω πληθυνει αυτον σφοδρα σφοδρα δωδεκα αρχοντας θελει γεννησει, και θελω καμει αυτον εθνος μεγα

Russo

И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK