Você procurou por: garanciamechanizmustól (Húngaro - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Húngaro

Inglês

Informações

Húngaro

itt a súlyos vétkességen alapuló felelősség „klasszikus”, és az adós szervezet fizetésképtelensége esetén felmerülő garanciamechanizmustól eltérően működik, mivel nem enyhítheti pusztán csak a fizetésképtelenségi helyzetet.

Inglês

the liability for serious fault described here is of a conventional kind, and does not operate as a guarantee mechanism in the event of an insolvency of the debtor, because the liability does not arise merely as a consequence of the insolvency.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

garanciamechanizmus

Inglês

guarantee mechanisms

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a garancia- és kölcsönös garanciamechanizmusokat is támogatni lehetne a kis- és középvállalkozások által felvehető mikrohitelekhez való hozzáférés megkönnyítése érdekében.

Inglês

guarantee and mutual guarantee mechanisms could also be supported to facilitate access to micro-credit by smes.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a bizottság ezt a javaslatot az ek-szerződés 308. cikke és az euratom-szerződés 203. cikke alapján terjesztette elő, mivel a garanciamechanizmusok által érintett tevékenységek kisebb része euratom-kölcsönökből is áll.

Inglês

the commission has presented this proposal under article 308 of the ec treaty and also under article 203 euratom, since a small part of the actions covered by the guarantee mechanism also consists of euratom loans.

Última atualização: 2016-12-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

tekintettel a 7. k+f keretprogram finanszírozásának csökkenésére szintén vita alakulhat ki a támogatási ráta szintjét és a finanszírozható projektek számát illetően. egy közös garanciamechanizmus által a szolidáris felelősséghez kapcsolódó kockázat kölcsö

Inglês

another subject to discuss, given the reduced funding for fp7, is the relationship between the contribution rate and the number of projects eligible for financing. shared risks linked to joint and several liability under a common guarantee arrangement mus

Última atualização: 2011-12-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

(95a) tekintettel arra, hogy a biztosítási üzletág egyre inkább határokon átnyúló jellegű, további munkát kell folytatni az európai unióban a biztosítási garanciarendszerek vonatkozásában, és a tagállamok rendszerei közötti eltéréseket a lehető legkisebbre kell csökkenteni, figyelembe véve a felügyeleti rendszereket. habár ez a folyamatos munka ezen irányelv hatáskörén kívül fog folyni, tovább kell menni a bizottság által készített tanulmányokban javasoltaknál, és a lehető leghamarabb javaslatot kell tenni egy uniós szintű biztosítási garanciamechanizmus létrehozására, különösen az életbiztosítási szektorban. e mechanizmus célja, hogy magas szintű, összehangolt védelmet biztosítson valamennyi ügyfél számára.

Inglês

(95a) given the increasing cross-border nature of insurance business, further work on insurance guarantee schemes in the european union should be conducted and divergences between member state' regimes should be reduced to the greatest extent possible, taking account of the supervisory structures. although such ongoing work will be conducted outside the scope of this directive, there is a need to go further than what is suggested in the studies already carried out by the commission and to propose, as soon as possible, an insurance guarantee mechanism at the european union level, in particular for life assurance. the purpose of such a mechanism should be to ensure a high level of harmonised protection for all policyholders.

Última atualização: 2016-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

az európai bizottsággal a közelmúltban kialakítottunk egy új garanciamechanizmust egy konkrét kockázatfajta, nevezetesen annak fedezetére, hogy valamely új infrastruktúra üzemeltetésének első éveiben esetleg nem elegendő a forgalom. a tapasztalatok szerint gyakran az első négy vagy öt év a legnehezebb. ezekben az években nem feltétlenül érkezik annyi bevétel, mint amennyit korábban reméltek. ez problémákat jelent a magánüzemeltetőknek, ezért, hogy bátorítsuk a magánszektor kockázatvállalását az infrastruktúra üzemeltetésében e probléma ellenére, a bizottsággal együtt kialakítottunk az új garanciamechanizmust.

Inglês

with the european commission very recently, we developed a new guarantee mechanism to cover a particular type of risk, the risk of insufficient traffic during the first few years of operation of an item of infrastructure. experience has shown that the first four or five years are often the trickiest. these are the years when income is not necessarily at the level hoped for. this causes problems for private operators, so to encourage the private sector to take on the financing of such infrastructure regardless of this problem, in conjunction with the commission we have developed a new guarantee mechanism.

Última atualização: 2014-05-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

a garanciamechanizmusok megsokszorozása annak biztosítására, hogy a szétosztott gyümölcs európában termesztett gyümölcs legyen, azt az érzést kelti, hogy a program motivációja nemcsak a fiatalok étrendjének megváltoztatása, hanem elsősorban az európai mezőgazdaság támogatása. ezenkívül a jelen téma és a közös agrárpolitika közötti összefüggés világos bár, mint már említettük, azonban kétséges, hogy az ügyet közösségi szinten kellene tárgyalni. nyilvánvaló, hogy a tagállamoknak döntési szabadságot kell adni abban, hogy almát vagy rocha körtét akarnak-e szétosztani. azonban kétségeink vannak a tekintetben, hogy szükség van-e ezen a területen közösségi program létrehozására.

Inglês

multiplying the guarantee mechanisms to ensure that the fruit offered is produced in europe makes it feel like the motives behind this action are not just the diet of young people but primarily the promotion of european agriculture. furthermore, although the correlation between this issue and the common agricultural policy is clear, as already mentioned, the need to tackle this at community level is dubious. obviously, the choice between distributing apples or rocha pears should be left to the member states. however, we do doubt whether there is a need to establish a community scheme in this respect.

Última atualização: 2012-10-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

harmadszor, a c 56/2007. számú ügyben hozott, fent hivatkozott határozat (185)–(226) preambulumbekezdésében már ismertetett okok miatt, amelyekre a bizottság a megfelelő változtatásokkal utal, a bizottság úgy véli, hogy azon csekély valószínűségű feltevés mellett, hogy az 1980. július 16-i törvény által megállapított eljárás nem tenné lehetővé a hitelező kifizetését, az utóbbi számára fennmaradó, az állam felelősségre vonásával járó jogorvoslati lehetőségek egy garanciamechanizmus sajátosságait hordozzák.

Inglês

thirdly, for the reasons already set out in recitals 185 to 226 of decision c 56/2007, to which it refers mutatis mutandis, the commission considers that, in the unlikely event that the procedure laid down by the law of 16 july 1980 does not result in payment of creditors, the courses still open to them to render the state liable have the characteristics of a guarantee mechanism.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

ami a második ügyet illeti [75], a bizottság úgy véli, hogy az – épp ellenkezőleg – azt mutatja be, hogy a közintézmények tartozásainak visszafizettetésére irányuló eljárás végrehajtása során az állami felelősségvállalási rendszer tartalmazza egy garanciamechanizmus minden sajátosságát.

Inglês

in campoloro [75], the commission considers, on the contrary, that the judgments establish a scheme of state liability in proceedings for the recovery of the debts of publicly owned establishments which displays all the characteristics of a guarantee mechanism.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

garanciamechanizmusokat kell kidolgozni a külföldi befektetések megnyerésével járó politikai veszélyek kivédésére.

Inglês

develop guarantee mechanisms for political risk to attract foreign investment.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

ebben a tekintetben állami támogatási/garanciamechanizmusként működnek, amely javítja az érintett exportőrök piaci helyzetét, és lehetővé teszi számukra a kapacításbővítést és eredményjavítást a szükséges finanszírozás garantálása mellett.

Inglês

in this regard, they operate as a mechanism of state support/guarantee, which enhance the market position of the exporters concerned and enable them to expand their capacity and output with the certainty that they will receive the required funding.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

ennek fényében a javak átruházásával történő forrásmobilizálás lehetetlensége növelné a többi garanciamechanizmus (előlegek, állami felelősség keresése stb.) igénybevételét.

Inglês

in such circumstances, the fact that resources cannot be mobilised by selling assets means that use has to be made of other guarantee mechanisms (advances, efforts to establish a liability on the part of the state, etc.).

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

a francia hatóságok vitatják azt is, hogy a felelősségvállalás révén a hitelezők számára biztosított kártérítési lehetőségek garanciához hasonlíthatók a bizottság ezzel szemben úgy ítéli meg, hogy az állam (vétkességen alapuló vagy objektív) felelősségvállalása az 1980. július 16-i törvényben említett közjogi személyek tartozásainak visszafizettetésére irányuló eljárás végrehajtása során az európai uniós jog alkalmazásában garanciamechanizmussal egyenértékű, mivel olyan módon biztosítja a hitelezőket a követelésük kifizetéséről, hogy az ifp közintézmény nemteljesítése esetén az államot kötelezi annak megtérítésére.

Inglês

the french authorities also further deny that any possibility of compensation of creditors that may be opened up if the state is held liable can be considered equivalent to a guarantee. the commission takes the view, however, that, in the procedure for the recovery of the debts of the public bodies referred to in the law of 16 july 1980, the liability of the state, with or without fault, is indeed equivalent to a guarantee mechanism for purposes of european union law, because it ensures creditors that if ifp should default the state will be required to meet their claims.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

2008. április 19-i [110] és 2009. október 30-i határozatában [111] a bizottság már megállapította, hogy az érintett tagállamok által egy 2008. októberi megállapodás értelmében a dexia által lehívott finanszírozásra biztosított garanciamechanizmus állami támogatásnak minősül.

Inglês

in its decisions of 19 april 2008 [110] and 30 october 2009 [111], the commission had already established that the guarantee mechanism provided by the member states concerned for the finance raised by dexia under an agreement of october 2008 constituted state aid.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

a francia jog jelenlegi állása szerint nem követelhetik automatikusan a leányvállalatokat ellenőrző részvényes, azaz az ifp közintézmény (és következésképpen a francia állam) e leányvállalatok cselekményeiért való felelősségvállalását; ehhez előzetesen bizonyítaniuk kell a közintézmény vétkességét, ami kizárja, hogy a felelősség megállapítása automatikusan történjen, és ezáltal garanciamechanizmusnak minősüljön.

Inglês

are unable, in the current state of french law, to rely on an automatic liability of the controlling shareholder of the subsidiaries, the publicly owned establishment ifp, and hence of the french state, for the actions of ifp’s subsidiaries: they must first show that there has been a fault on the part of the publicly owned establishment, which means that any liability is not automatic and cannot be likened to a guarantee mechanism.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

az ifp közintézmény magánjogi leányvállalatai javára biztosított garanciamechanizmus hiánya

Inglês

no guarantee mechanism for ifp’s private-law subsidiaries

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

a külföldi befektetőket vonzó lehetséges garanciamechanizmusok megvizsgálása, különösen a multilaterális beruházásbiztosítási Ügynökséggel együttműködésben.

Inglês

examine possible guarantee mechanisms to attract foreign investment, in particular in cooperation with the multilateral investment guarantee agency.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

ezzel összefüggésben a bizottság tudomásul veszi a francia hatóságok érvelését [90], amely szerint, amennyiben az állam úgy ítéli meg, hogy egy közintézmény valamely eszköze „nélkülözhetetlen” egy közfeladat ellátásához és ezért ellenzi annak átruházását, az nem kötelezi az államot arra, hogy garanciamechanizmus keretében kártérítést nyújtson.

Inglês

on this point, the commission takes note of the argument put forward by the french authorities [90] according to which even if the state considers an asset belonging to a publicly owned establishment to be ‘indispensable’ for the provision of a public service, and therefore objects to its sale, it is not bound to compensate via a guarantee mechanism.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

következésképpen, szemben a közintézmények nemfizetése esetén érvényes állami felelősségvállalással, amely (többek között) automatikus jellegéből eredően egy garanciamechanizmus sajátosságait tartalmazza, a francia jog jelenlegi állása szerint az anyavállalatok nem tehetők implicit és automatikus módon felelőssé a bírósági felszámolás alá vont, magánjogi leányvállalataik cselekményeiért.

Inglês

in conclusion, whereas the state is liable in the event of default of a publicly owned establishment, by a mechanism which, especially in view of its automatic character, has all the features of a guarantee, there is in the current state of french law no implicit and automatic liability of parent companies for the actions of subsidiaries governed by private law under compulsory winding up.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK