Pergunte ao Google

Você procurou por: difenoconazole (Holandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Inglês

Informações

Holandês

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenoconazole.

Inglês

European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenoconazole.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Difenoconazool (chemno 146)

Inglês

Difenoconazole (chemno 146)

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

DIFENOCONAZOOL

Inglês

DIFENOCONAZOLE

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 22
Qualidade:

Holandês

de kolommen voor bifenyl, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichloorprop-P, difenoconazool, dimethomorf, epoxiconazool, flutriafol, isopyrazam, propamocarb, pyrimethanil en spirotetramat worden vervangen door:

Inglês

The columns for biphenyl, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenoconazole, dimethomorph, epoxiconazole, flutriafol, isopyrazam, propamocarb, pyrimethanil and spirotetramat are replaced by the following:

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

EFSA Journal 2011; 9(5):2155 [34 blz.].Met redenen omkleed advies van de EFSA: Modification of the existing MRLs for difenoconazole in beet leaves (chard), globe artichokes, broccoli, cardoons and strawberries.

Inglês

EFSA Journal 2011; 9(5):2155 [34 pp.].Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for difenoconazole in beet leaves (chard), globe artichokes, broccoli, cardoons and strawberries.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Voor bifenyl, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichloorprop-P, difenoconazool, dimethomorf, epoxiconazool, flutriafol, isopyrazam, propamocarb en spirotetramat zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

Inglês

For biphenyl, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenoconazole, dimethomorph, epoxiconazole, flutriafol, isopyrazam, propamocarb and spirotetramat, MRLs were set in Part A of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Wat difenoconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor snijbiet, artisjokken, broccoli, kardoen en aardbeien.

Inglês

As regards difenoconazole, such an application was made for beet leaves, globe artichokes, broccoli, cardoons and strawberries.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, bifenyl, captan, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichloorprop-P, difenoconazool, dimethomorf, dithiocarbamaten, epoxiconazool, ethefon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobine, pyrimethanil en spirotetramat in of op bepaalde producten

Inglês

amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, biphenyl, captan, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenoconazole, dimethomorph, dithiocarbamates, epoxiconazole, ethephon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobin, pyrimethanil and spirotetramat in or on certain products

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Met name residuen van: carbofuran (som), chloorpyrifos, cypermethrin (som), cyproconazool, dicofol (som), difenoconazool, dinotefuran, ethion, flusilazool, folpet, prochloraz, profenofos, propiconazool, thiofanaat-methyl en triforine.

Inglês

In particular residues of: Carbofuran (sum), Chlorpyrifos, Cypermethrin (sum), Cyproconazole, Dicofol (sum), Difenoconazole, Dinotefuran, Ethion, Flusilazole, Folpet, Prochloraz, Profenofos, Propiconazole, Thiophanate-methyl and Triforine.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Holandês

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over difenoconazool dat door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.

Inglês

For the implementation of the uniform principles as referred to in Article 29(6) of Regulation (EC) No 1107/2009, the conclusions of the review report on difenoconazole, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health shall be taken into account.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor cyprodinil, difenoconazool, dimethomorf, proquinazid, prothioconazool, spirotetramat en thiamethoxam vervangen door:

Inglês

In part A of Annex III, the columns for cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, proquinazid, prothioconazole, spirotetramat, and thiamethoxam are replaced by the following:

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Gepubliceerd: 10 maart 2010. Goedgekeurd: 8 maart 2010.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for difenoconazole in peppers and aubergines, EFSA Journal 2010; 8(6):1651.

Inglês

Published: 10 March 2010 Adopted: 8 March 2010.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for difenoconazole in peppers and aubergines, EFSA Journal 2010; 8(6):1651.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Voor cyprodinil, difenoconazool, dimethomorf, proquinazid, prothioconazool, spirotetramat en thiamethoxam zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

Inglês

For cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, proquinazid, prothioconazole, spirotetramat, and thiamethoxam, MRLs were set in Part A of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Wat difenoconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op pepers en aubergines.

Inglês

As regards difenoconazole, such an application was made for the use on peppers and aubergines.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor abamectine, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazool, dimethomorf, fenhexamide, proquinazid, prothioconazool, pyraclostrobine, spirotetramat, thiacloprid, thiamethoxam en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

Inglês

amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, fenhexamid, proquinazid, prothioconazole, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiamethoxam and trifloxystrobin in or on certain products

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 251-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen BV 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool in of op bepaalde producten

Inglês

amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus strain BV-0001, azoxystrobin, clothianidin, fenpyrazamine, heptamaloxyloglucan, metrafenone, Paecilomyces lilacinus strain 251, propiconazole, quizalofop-P, spiromesifen, tebuconazole, thiamethoxam and zucchini yellow mosaik virus - weak strain in or on certain products

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

de kolommen voor acequinocyl, acrinathrin, amidosulfuron, beflubutamid, boscalid, bromide-ion, buprofezin, chloordecone, chloridazon, chloorthal-dimethyl, clethodim, clopyralid, cymoxanil, cyproconazool, cyprodinil, difenoconazool, diflubenzuron, dimethomorf, dimoxystrobin, dinocap, dithianon, epoxiconazool, fenazaquin, fenbuconazool, fenpyroximaat, fipronil, fluazifop-P-butyl, fludioxonil, fluoxastrobin, flusilazool, fosetyl-Al, imidacloprid, lufenuron, mepiquat, metazachloor, methiocarb, fosalon, fosmet, picloram, pirimicarb, propamocarb, propaquizafop, prosulfocarb, prothioconazool, pyridaben, pyriproxyfen, quizalofop, simazin, spinosad, spirodiclofen, spiromesifen, tebuconazool, tebufenpyrad, teflubenzuron, tetraconazool, thiametoxam, tolclofos-methyl, triflumizool en triflumuron worden als volgt vervangen:

Inglês

The lines for acequinocyl, acrinathrin, amidosulfuron, beflubutamid, boscalid, bromide ion, buprofezin, chlordecone, chloridazon, chlorthal-dimethyl, clethodim, clopyralid, cymoxanil, cyproconazole, cyprodinil, difenoconazole, diflubenzuron, dimethomorph, dimoxystrobin, dinocap, dithianon, epoxiconazole, fenazaquin, fenbuconazole, fenpyroximate, fipronil, fluazifop-p-butyl, fludioxonil, fluoxastrobin, flusilazole, fosetyl-al, imidacloprid, lufenuron, mepiquat, metazachlor, methiocarb, phosalone, phosmet, picloram, pirimicarb, propamocarb, propaquizafop, prosulfocarb prothioconazole, pyridaben, pyriproxyfen, quizalofop, simazine, spinosad, spirodiclofen, spiromesifen, tebuconazole, tebufenpyrad, teflubenzuron, tetraconazole, thiametoxam, tolclofos-methyl, triflumizole, triflumuron are replaced by the following:

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Verordening (EU) nr. 34/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool in of op bepaalde producten [1] moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

Inglês

Commission Regulation (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941, cyproconazole, difenoconazole, dithiocarbamates, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad and tetraconazole in or on certain products [1] is to be incorporated into the EEA Agreement.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Verordening (EU) nr. 441/2012 van de Commissie van 24 mei 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bifenazaat, bifenthrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, chloorthalonil, clothianidin, cyproconazool, deltamethrin, dicamba, difenoconazool, dinocap, etoxazool, fenpyroximaat, flubendiamide, fludioxonil, glyfosaat, metalaxyl-M, meptyldinocap, novaluron, thiamethoxam en triazofos in of op bepaalde producten [6] moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

Inglês

Commission Regulation (EU) No 441/2012 of 24 May 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, bifenthrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, chlorothalonil, clothianidin, cyproconazole, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, dinocap, etoxazole, fenpyroximate, flubendiamide, fludioxonil, glyphosate, metalaxyl-M, meptyldinocap, novaluron, thiamethoxam, and triazophos in or on certain products [6] is to be incorporated into the EEA Agreement.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Verordening (EU) nr. 978/2011 van de Commissie van 3 oktober 2011 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, bifenyl, captan, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichloorprop-P, difenoconazool, dimethomorf, dithiocarbamaten, epoxiconazool, ethefon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobine, pyrimethanil en spirotetramat in of op bepaalde producten [8] moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

Inglês

Commission Regulation (EU) No 978/2011 of 3 October 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, biphenyl, captan, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenoconazole, dimethomorph, dithiocarbamates, epoxiconazole, ethephon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobin, pyrimethanil and spirotetramat in or on certain products [8] is to be incorporated into the Agreement.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK