Pergunte ao Google

Você procurou por: contrives (Inglês - Grego)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Grego

Informações

Inglês

And how did you know of my being here? And by what strange adventure did you contrive to have me brought into this house?

Grego

Και πώς μάθατε, πως ήμουνα κ' εγώ εδώ; Και με τι παράξενη σύμπτωση με φέρατε σ' αυτό το σπίτι;

Última atualização: 2014-07-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

A decisive step was taken last September in New York, when the Five — now joined by Italy and Canada — decided to intervene to contrive a fall in the exchange rate of the runaway dollar.

Grego

Πρόεδρος. — Κύριοι συνάδελφοι, έχω μία ημερήσια διά­ταξη που θα πρέπει να σεβαστώ και είμαι υποχρεωμένη να συνεχίσω με αυτή.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

COLLINS (S). — Mr President, it is a shame when the debate drags on like this that we condemn poor Mr Bangemann to sit there, endure all these speeches and still contrive to look interested.

Grego

COLLINS (S). — (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, είναι κρίμα, όταν η συζήτηση πλατειάζει κατ' αυτό τον τρόπο, να καταδικάζουμε το δυστυχή κύριο Bangemann να παραμένει εδώ, ανεχόμενος όλες αυτές τις αγορεύσεις, προσπαθώντας εντούτοις να έχει ύφος ενδιαφερομέ­νου.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

In the spirit of the Single Act and of respect for independence and the particular interests of each, the governments of the Member States must contrive to restrict the decisive role of the super powers in the sector of European security.

Grego

Η ειρήνη όμως δεν οικοδομείται με τα λόγια, δεν οικοδομείται με τις καλές προθέσεις. Δεν αρκεί η απλή αφέλεια.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

It will however, look very briefly at how the EU might contrive to make the existing possibilities work more effectively in dealing with transit fraud.

Grego

Εντούτοις, θα εξετάσει συνοπτικά πώς θα μπορούσε η ΕΕ να επιτύχει πληρέστερη αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων για την καταπολέμηση της απάτης στη διαμετακόμιση.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Our collective memory is in the case-law of the Court of Justice; we shall remain loyal to the fundamental values which have inspired it and we shall contrive to add to it the contribution of our own experience.

Grego

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

The recent history of takeovers in those countries which have a common-law jurisdiction, which includes my own, and those countries which are both within and for that matter outside the Community has shown how human ingenuity, allied to some deviousness, can contrive to twist rules which are designed to protect the legitimate interests of those involved in takeovers and turn those protections into devices allowing them to be ridden over roughshod.

Grego

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι παραπάνω θέσεις μας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθούν σαν υποστήριξη του διεφθαρμένου καθεστώτος του κ. No­riega, ο οποίος — όπως έλεγε προ ολίγου ο αγαπητός σύντροφος και φίλος Jesús Cabezón — έμαθε όσα έμαθε από καλούς δασκάλους.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

This report is a welcome reminder of the need to defend linguistic rights, but perhaps it should now be up to each State, in accordance with the principle of subsidiarity, to assess the effective cultural weight of their minority languages and contrive laws which harmonize the rights of majorities and minorities.

Grego

Flynn, μέλος της Επιτροπής. - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, το συγκεκριμένο θέμα θα εξετασθεί στο εγγύς μέλλον από την Επιτροπή και λαμβάνιο υπο σημείωση αυτά που είπε ο εισηγητής σε σχέση με το θέμα αυτύ.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

To tell the truth, after the positive outcome of the trialogue, for which Parliament duly showed a great receptiveness and sense of responsibility, we did not believe that the Council and Commission could contrive further unnecessary grounds for conflict.

Grego

Το τρίτο πρόβλημα είναι ποιο είναι το καθεστώς των διαθεσμικών συμφωνιών. Το τέταρτο είναι κατά πόσο

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

What is happening in Chechnya poses an unbelievably great threat to the future and stability of our continent, unless we can contrive rapidly to limit the problem through a solution that reconciles, for Russia and for Chechnya, things that will never be reconciled by war.

Grego

Έκθεση του κ. Cabezón Alonso, εξ ονόματος της Επιτρο­πής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης (Α4-0122/ 94), σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική — Η οδός που πρέπει να ακολουθήσει η Ενωση (COM(94)0333 - C4-0087/94)

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

compared to the governments', with the full weight of national sovereign authority behind them. But in fact the Rome Treaties contrive rather ingeniously to ensure that the two are evenly matched.

Grego

νείδηση της εξουσίας και των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων, αποφεύγεται με τις Συν­θήκες της Ρώμης, οι οποίες, πολύ σοφά, έχουν εξασφαλίσει εδώ μια ισορροπία δικαίωμα και χρέος για ανάληψη πρωτο­βουλίας.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Do not just think about your own periods of office, but contrive to raise your sights and look to the future which we ourselves face."

Grego

Μην περιορίζεστε στο να σκέφτεστε μόνο τις βουλευτικές σας θητείες, αλλά, έχετε το σθένος να σηκώσετε το βλέμμα και να δείτε το μέλλον για εμάς".

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

I believe, however, that we must contrive to show magnanimity and that we are obliged to accept that enlargement will be messy and untidy.

Grego

Ωστόσο θεωρώ ότι πρέπει να επιδείξουμε μεγαλοθυμία και ότι είμαστε αναγκασμένοι να δεχτούμε μια κάπως χαοτική και όχι ωραία διεύρυνση.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Inglês

To the extent that those who take human embryos and disembowel them, removing the mass of cells inside and extinguishing their life, contrive to say that there is no-one inside, for if there were somebody inside they would be worthy of love or, in a loveless world, they would at least have the right for their human dignity to be respected. Otherwise, the world would consist of violence, brutality and cynicism.

Grego

Μάλιστα αυτοί που παίρνουν το ανθρώπινο έμβρυο και το αδειάζουν, αφαιρώντας του την εσωτερική κυτταρική μάζα και τη ζωή, αγωνίζονται για να πουν πως μέσα δεν υπάρχει κανείς, γιατί, αν υπήρχε κάποιος, θα άξιζε την αγάπη ή, σ' έναν κόσμο δίχως αγάπη, θα άξιζε τουλάχιστον τον σεβασμό στην ανθρώπινή του αξιοπρέπεια, διαφορετικά ο κόσμος θα ήταν γεμάτος βία, κτηνωδία και κυνισμό.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Inglês

My first suggestion, addressed to the Commission- and I promise the Commission that this will be my last criticism of it- is that it would be most helpful in future if the Commission could contrive to produce its annual economic report and its broad economic guidelines in sufficient time for the Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy and the Committee on Social Affairs and Employment because these two projects are the joint responsibility of those two committees.

Grego

Η πρώτη υπόδειξή μου, η οποία απευθύνεται στην Επιτροπή- και της υπόσχομαι ότι θα είναι η τελευταία επίκριση που κάνω- είναι ότι θα μας βοηθούσε πάρα πολύ εάν επετύγχανε την ολοκλήρωση της ετησίας οικονομικής εκθέσεως και των βασικών οικονομικών προσανατολισμών καταλείποντας επαρκή χρόνο στην Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης για να τις μελετήσουν διότι αμφότερες οι εκθέσεις αποτελούν κοινή ευθύνη των δύο ανωτέρω επιτροπών.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Inglês

Firstly, I do not wish to let it be said in this Chamber that, at the end of the year, the Bureau might urgently contrive an injection of the capital that we were unable to use.

Grego

Πρώτον, δεν επιθυμώ να ειπωθεί στην Αίθουσα αυτή ότι, στο τέλος του έτους, το Προεδρείο θα μπορούσε επειγόντως να επινοήσει μια διάθεση των κονδυλίων που δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Inglês

Will we really contrive to make legal provisions stricter and tighten them up so as to prevent inappropriate lobbying and corruption? Sadly, the answer is obvious.

Grego

Θα καταφέρουμε, άραγε, πραγματικά να θεσπίσουμε αυστηρότερες νομικές διατάξεις και να τις κάνουμε πιο συνεκτικές, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τις αθέμιτες πρακτικές εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων και τη διαφθορά; Δυστυχώς, η απάντηση είναι προφανής.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Sometimes it has been a bit of an effort for me to contrive that ending from a different subject, but not this evening.

Grego

Κάποιες φορές μου ήταν λιγάκι δύσκολο να διατυπώσω αυτή την κατάληξη για ένα διαφορετικό θέμα, όχι όμως κι απόψε.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Catholics opposed to the death penalty and those in favour of it contrive to base entirely contradictory arguments on the same sources, namely the Gospels, the Catechism and Papal encyclicals.

Grego

Οι ρωμαιοκαθολικοί που αντιτίθενται στη θανατική ποινή και αυτοί που την υποστηρίζουν προσπαθούν να στηρίξουν απολύτως αντικρουόμενα μεταξύ τους επιχειρήματα στις ίδιες πηγές, δηλαδή στα Ευαγγέλια, στην Κατήχηση και σε παπικές εγκυκλίους.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

I would remind the House that the aforementioned Committee did not contrive to establish anything, although it was at pains to express its outrage and to condemn types of so-called extraordinary rendition.

Grego

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι η προαναφερόμενη Επιτροπή δεν κατάφερε να διαπιστώσει τίποτα, αν και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εκφράσει την οργή της και να καταδικάσει τύπους της αποκαλούμενης έκτακτης έκδοσης κρατουμένων.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK