Você procurou por: idrowing ti bunga ti mangga (Inglês - Tagalo)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Tagalo

Informações

Inglês

ado ti bunga ti mangga ittatta

Tagalo

ado ti bunga ti mangga ittatta

Última atualização: 2021-07-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

ti mangga

Tagalo

ti mangga

Última atualização: 2021-02-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

bilangen ti ladawam iti tungal ummong idrowing ti husto a sungbat idiay uged

Tagalo

bilangen ti ladawam iti tungal ummong idrowing ti husto a sungbat idiay uged

Última atualização: 2021-06-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

kantaen ken idrowing ti sukog wenno contour ti uppat a paset ti kanta a stand up babaen ti melodic line

Tagalo

kantaen ken idrowing ti sukog wenno contour ti uppat a paset ti kanta a stand up babaen ti melodic line

Última atualização: 2021-02-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

nabannog nak talaga ti biag kun😭😭 ,kayat ko ti mangala ti kutsilyon tapos agukis nak ti mangga..

Tagalo

Última atualização: 2021-02-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

ilokano to tagalog translatepinuros ko diay bunga ti marunggay ..medyo natangkunanen diay dadduman ngem mayat pay laeng

Tagalo

ilokano to tagalog translatepinuros ko diay bunga ti marunggay ..medyo natangkunanen diay dadduman ngem mayat pay laeng

Última atualização: 2021-04-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

ilocano words to tagalogpinuros ko diay bunga ti marunggay ..medyo natangkunanen diay dadduman ngem mayat pay laeng

Tagalo

ilocano words to tagalogpinuros ko diay bunga ti marunggay ..medyo natangkunanen diay dadduman ngem mayat pay laeng

Última atualização: 2021-04-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

ilocano to english converter“nu awan sidami ta awan sabali nga pangalaan, agpuros kam ti bunga ti parda. naalisto nga lutwen”.

Tagalo

ilocano to english converter “nu awan sidami ta awan sabali nga pangalaan, agpuros kam ti bunga ti parda. naalisto nga lutwen ”.

Última atualização: 2021-09-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

ilocano sentence to tagalogave maria puon ti mangga kitam apo dgtay nagsasanta ket agtsitsismis da pagbusingarem kadi apo dagiti subsub da ipaturay mo kadi apokumabbibaw ngiw ngiwat da ta adda kadi apo pakadidigraan da ta biag la ti pada da nga tao is istoryaen da amen kararag para dagiti tsosmosa

Tagalo

ilocano pangungusap to tagalogave maria puon ti mangga kitam apo dgtay nagsasanta ket agtsitsismis da pagbusingarem kadi apo dagiti subsub da ipaturay mo kadi apokumabbibaw ng pag-asang ng ta ta adda kadi apo pakadidigraan da ta biag la ti sa da tao ay kwento at amen kararag para sa mga tsimiyosa

Última atualização: 2020-08-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

ang pamilya ni mr. cruz ket nakaragragsak nga nagpuros ti kaimito idiay ayan ti minuyungan da. inkabil da dagiti napuros da iti 9 nga basket. iti tunggal basket ket aglaun iti 15 nga bunga ti kaimito. mano nga kaimito amin ti naburas da?

Tagalo

ang pamilya ni mr. cruz ket nakaragragsak nga nagpuros ti kaimito idiay ayan ti minuyungan da. inkabil da dagiti napuros da iti 9 nga basket. iti tunggal basket ket aglaun iti 15 nga bunga ti kaimito. mano nga kaimito amin ti naburas da?

Última atualização: 2020-12-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

ilocano to tagalog translatoroh ayat anyan nga ulpit mo kanyak ta dagiti duwa ah lallaki nga innak inayat isu la isu ti innak nasagrap naala naaramid ti kayat da kanyak nagbunga di ar arasaas dagiti animal ah lallaki immadayu da kanyak ngem uray nu saem ken liday ti impaay ti lallaki kanyak bunga ti ar arasaas isu da nangpatibker kanyak gapu't nakas ang ah gasat ko inkidem ko't umadayo tapnu laeng magam od ko dagiti arapaap ah binukel ko para ken dagiti annak ko ket sapay la kuma ti dios apo ta

Tagalo

maiparit a droga kameah pearl anian nga ulpit dagiti nangpartuat kenka ta dida pinanunot ti pagdaksanna napateg kadakuada ket kuarta; ania ti adda kenka apay kayatdaka maiparit a droga uray mailako amin a sanikua tapno magatangdaka… gapu kenka, adu ti nayaw-awan adu ti nadadael ti biag, pamilia, salun-at nangruna masakbayan dagiti agtutubo kaanoka ngata a maungaw ditoy lubong a nakaparsuaan awan maitedmo a pagsayaatan no di ket pagdaksan

Última atualização: 2021-09-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

arlene balasang ko, haan nga agritsat ti panagyaman ko kenni apo kadagiti damdamag nga napalalo unay ti kinamanagayat na kenka, nakaskasdaaw ti pannaka parswa na kenka awanen iti kapintasan pay kadagiti mata ni jec nu haan laeng sika. anusam nga taripatwen dagita bunga ti ayan ayat yo ta nu sumangpet ni lakay mo ipabus oy mo met kanyana ti agaw awir ta ipapas ta met ti agluto kadagiti agkakaimas nga putahe. nalipatak metten ti panggep ko 😁😂 nga ikablaaw iti nabara ken naragsak nga kasangay

Tagalo

arlene balasang ko, haan nga agritsat ti panagyaman ko kenni apo kadagiti damdamag nga napalalo unay ti kinamanagayat na kenka, nakaskasdaaw ti pannaka parswa na kenka awanen iti kapintasan pay kadagiti mata ni jec nu haan laeng sika. anusam nga taripatwen dagita bunga ti ayan ayat yo ta nu sumangpet ni lakay mo ipabus oy mo met kanyana ti agaw awir ta ipapas ta met ti agluto kadagiti agkakaimas nga putahe. nalipatak metten ti panggep ko 😁😂 nga ikablaaw iti nabara ken naragsak nga kasangay

Última atualização: 2021-05-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

nu ania ti immulam, isu ti apitem. nu awan ti anus, awan ti lamot. ti agsili magasangan, ket ti agiggem ti banga maugingan. uray naata tay tungo, no maisungrod sumged to. awan libeg a di aglitnaw. awan ti ngumato a dinto bumaba. saan mo mapadara ti awan darana. ti agmula, agapit. ti agkutak, isu’t nagitlog. nu adda sabsabong, agaarak dagiti kulibangbang. di pay naluto ti paria, simmagpaw ti karabasa. ti kamatis di agbunga ti mangga. ti tao a tsismosa, umuna a maanakan ti annakna. awan serbi ki

Tagalo

nu ania ti immulam, isu ti apitem. nu awan ti anus, awan ti lamot. ti agsili mag-install, ket ti agiggem ti banga maugingan. uray naata tay tungo, no maisungrod sumged to. awan libeg a di aglitnaw. awan ti ngumato a dinto bumaba. saan mo mapadara ti awan darana. ti agmula, agapit. ti agkutak, isu't nagitlog. nu adda sabsabong, agaarak dagiti kulibangbang. di pay naluto ti paria, simmagpaw ti karabasa. ti kamatis di agbunga ti mangga. ti tao a tsismosa, umuna a maanakan ti annakna. awan serbi ki

Última atualização: 2021-03-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK