Pergunte ao Google

Você procurou por: pierādījumi (Polonês - Italiano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Polonês

Italiano

Informações

Polonês

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Air Scorpio trūkumiem drošuma jomā.

Italiano

Hemm evidenza verifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta' l-Air Scorpion.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

Pierādījumi, kas apliecina, ka nav pamata izslēgšanai(Finanšu regulas 114.

Italiano

Įrodymai dėl leidimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose(Finansinio reglamento 114 straipsnis)

Última atualização: 2010-09-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

Nodrošinājumu atmaksā ar noteikumu, ka muitas dienestiem tiek sniegti apmierinoši pierādījumi, ka ir ievēroti nodošanas nosacījumi.

Italiano

Il-garanzija għandha tkun rilaxxata dejjem jekk jinġiebu provi lill-awtoritajiet doganali li l-kondizzjonijiet ta' disposal ikunu ġew aderiti.

Última atualização: 2010-09-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

(17) Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Ukrainā sertificētā Volare Aviation trūkumiem drošuma jomā.

Italiano

(17) Aktar minn hekk, hemm evidenza ivverifikata ta' nuqqasijiet serji ta' sikurezza min-naħa tal-Volare Aviation iċċertifikati fl-Ukraina.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

(11) Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Angolā sertificētā TAAG Angola Airlines trūkumiem drošuma jomā.

Italiano

(11) Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa tal-Linji ta' l-Ajru TAAG ta' l-Angola ċċertifikati ġewwa l-Angola.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

(21) Pastāv pārbaudīti pierādījumi par visu Indonēzijā sertificēto gaisa pārvadātāju nopietniem trūkumiem drošuma jomā.

Italiano

(21) Hemm evidenza vverifikata ta' nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa tat-trasportaturi kollha ta' l-ajru iċċertifikati fl-Indonesja.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

No nodrošinājuma iemaksas vajadzētu atbrīvot, ja norādītajā laikā būtu sniegti pierādījumi, ka attiecīgo preču nosūtīšanas kārtība atbilst nosacījumiem.

Italiano

Il-garanzija għandha tkun rilaxxata jekk tinġieb prova fi żmien speċifikat li ntlaħqu l-kondizzjonijiet għad-dispożizzjoni tal-kunsinna partikolari.

Última atualização: 2010-09-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

Kopienas kuģi pārtrauc grunts zvejas darbības piecu jūras jūdžu attālumā no jebkuras SPFO apgabalā esošas vietas, kurā zvejas darbību laikā ir gūti pierādījumi par jutīgas jūras ekosistēmas atrašanos šajā vietā.

Italiano

Il-bastimenti Komunitarji għandhom jieqfu mill-attivitajiet ta' sajd tal-qiegħ meta jaslu f'distanza ta' ħames mili nawtiċi minn kwalunkwe sit fiż-żona SPFO fejn, matul l-operazzjonijiet tas-sajd, teżisti evidenza ta' ekosistemi vulnerabbli tal-baħar.

Última atualização: 2017-02-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

Attiecībā uz darbīgo vielu esošie pierādījumi nav pietiekami, lai noteiktu ADI, ARfD vai AOEL, un šie rādītāji ir vajadzīgi, lai novērtētu apdraudējumu patērētājam un operatoram.

Italiano

1) Veikliosios medžiagos atžvilgiu esamų įrodymų nepakanka, kad būtų galima nustatyti LPD, ŪPED arba LOSL, o tų verčių nustatymas yra būtinas vartotojo ir operatoriaus patiriamo pavojaus vertinimui atlikti.

Última atualização: 2010-09-10
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

(3) Pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, lai uzsāktu daļēju starpposma pārskatīšanu, Komisija 2007.

Italiano

(3) Po pasitarimo su Patariamuoju komitetu nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų dalinei tarpinei peržiūrai inicijuoti, 2007 m.

Última atualização: 2010-09-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

Pieteikumam jāpievieno jebkādi pierādījumi un apliecinoši dokumenti, kas ļauj novērtēt pieteikuma iesniedzēja mantisko stāvokli, piemēram, kompetentas valsts iestādes izziņa, kas apliecina šo mantisko stāvokli.

Italiano

It-talba għandha jkollha magħha l-informazjoni kollha u d-dokumenti ta' prova li jippermettu li tiġi evalwata s-sitwazzjoni ekonomika ta' min jagħmel it-talba, bħal ċertifikat ta' awtorità nazzjonali kompetenti li jagħti prova ta' din is-sitwazzjoni ekonomika.

Última atualização: 2013-06-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

Pierādījumi no militārajiem ziņojumiem un no izmēģinājumu datiem par raķešu triecientestiem pierāda - lai kapsulas uzsprāgtu, trieciena ātrumam jāpārsniedz ātrums, ko rada 12 metru kritiena tests.

Italiano

L-evidenza minn rapporti militari u minn dejta ta' provi tal-impatt ta' missili juru li sabiex jieħdu l-iskrataċ għandhom bżonn veloċità tal-impatt akbar minn dik li tintlaħaq waqt prova ta' tfigħ minn għoli ta' 12-il metru.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

jūnijam notikušā apmeklējuma rezultātus, ir novērtēts, ka pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem pārvadātāju Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air un Vega Airlines trūkumiem drošuma jomā.

Italiano

(36) Fid-dawl tar-riżultati taż-żjara li saret mis-27 ta' Mejju sat-2 ta' Ġunju, huwa vvalutat li hemm evidenza vverifikata ta' nuqqasijiet serji fis-sikurezza min-naħa ta' Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air u Vega Airlines.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

punkta a) apakšpunkta trešajā ievilkumā minētās kohortas dzīvniekus, ja ir pierādījumi, ka šiem dzīvniekiem nav bijusi pieejama tā pati barība, ko uzturā lietojis inficētais dzīvnieks,

Italiano

- ma joqtolx u ma jeqridx annimali tal-koorti msemmija fit-tielet inċiż tal-punt 1(a) jekk ingħatat evidenza li annimali bħal dawn ma kellhomx aċċess għall-istess għalf bħall-annimal milqut,

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

Tādēļ gadījumos, kad ir pietiekami zinātniski pierādījumi, ka attiecīgā apdullināšanas procedūra nodrošina neatgriezenisku nāvi visiem dzīvniekiem zināmos komerciālos apstākļos, ir piemēroti paredzēt iespēju piešķirt atkāpes no pienākuma veikt apdullināšanas pārbaudes.

Italiano

Għalhekk jixraq li tingħata l-possibbiltà li jingħataw derogi mill-obbligi rigward il-verifiki dwar l-isturdamenti meta jkun hemm biżżejjed evidenza xjentifika li protokoll partikolari ta' sturdament jipprovdi mewt irriversibbli lill-annimali kollha skont ċerti kondizzjonijiet kummerċjali.

Última atualização: 2010-08-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

2371/2002, dalībvalstis, ja pastāv pierādījumi par būtiskiem draudiem dažu sugu saglabāšanai vai zvejas vietām Ziemeļjūrā, Skagerakā un Lamanša austrumu daļā, tostarp ja ir svarīgi nepieļaut augstu apdraudēto sugu koncentrāciju un ja nepamatota kavēšanās radītu kaitējumu attiecīgajām sugām vai zvejas vietām, ko būtu grūti atjaunot, var veikt stingrākus saglabāšanas pasākumus, nekā tie, kas paredzēti Kopienas tiesību aktos attiecībā uz tās suverenitātē vai jurisdikcijā esošiem ūdeņiem.

Italiano

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jittieħdu miżuri ta' emerġenza skont l- Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, l-Istati Membri jistgħu, fejn ikun hemm prova ta' theddida serja għall-konservazzjoni ta' ċerti speċi jew għaż-żoni tas-sajd fil-Baħar tat-Tramuntana, is-Skagerrak u l-Kanal tal-Lvant, inkluż fejn ikun importanti li jiġu evitati konċentrazzjonijiet għoljin ta' speċi mhedda, u fejn kwalunkwe dewmien żejjed jirriżulta fi ħsara li tkun diffiċli li tissewwa lill-ispeċi jew iż-żona tas-sajd ikkonċernata, jieħdu miżuri ta' konservazzjoni aktar stretti minn dawk stabbiliti fil-leġislazzjoni Komunitarja fir-rigward tal-ilmijiet taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tagħha.

Última atualização: 2017-02-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

- Pieteikumam par juridisko palīdzību jāpievieno visi pierādījumi un apliecinoši dokumenti, kas ļauj novērtēt pieteikuma iesniedzēja mantisko stāvokli, piemēram, kompetentas valsts iestādes izziņa, kas apliecina šo stāvokli (Reglamenta 96.

Italiano

- Flimkien mat-talba għal għajnuna legali għandu jkun hemm l-informazzjoni u d-dokumenti kollha li jiġġustifikawha, li jippermettu li tiġi evalwata s-sitwazzjoni ekonomika ta' min jagħmel it-talba, bħal ċertifikat mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jagħti prova ta' din is-sitwazzjoni ekonomika (l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 96(2) tar-Regoli tal-Proċedura).

Última atualização: 2013-06-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

a) izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus; tādā gadījumā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norāda, ka vajadzīgi pierādījumi par nosūtīšanas dienu - pasta zīmogs vai saņemšanas kvīts;

Italiano

a) ar jas siųsti paštu, ar pasinaudoti pasiuntinių tarnyba; kvietime teikti paraiškas nurodoma, kad išsiuntimo data įrodoma išsiuntimo data, pašto antspaudu arba išsiuntimo kvitu;

Última atualização: 2010-09-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

Ja ir pierādījumi, ka maz ticams, ka saimniecība, kurā dzīvnieks atradies, kad radās aizdomas par tā inficēšanos ar TSE, ir saimniecība, kurā dzīvnieks varētu būt inficējies ar TSE, kompetentā iestāde atkarībā no pieejamās epidemioloģiskās informācijas var pieņemt lēmumu par oficiālas kontroles piemērošanu citām saimniecībām vai tikai apdraudētajai saimniecībai.

Italiano

Jekk hemm evidenza li l-azjenda fejn l-annimal milqut kien preżenti meta ġiet ikkonfermata t-TSE x'aktarx m'hijiex l-azjenda fejn l-annimal seta' ġie espost għat-TSE, l-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li azjendi oħra jew l-azjenda biss fejn ġie espost titqiegħed taħt kontroll uffiċjali skond it-tagħrif epidemjoloġiku disponibbli.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Polonês

Tādēļ var uzskatīt, ka risks būs ļoti neliels, lai gan nevar izslēgt TSE ierosinātāju aitām un kazām pārnesamību uz cilvēkiem, ņemot vērā faktu, ka pierādījumi par pārnesamību ir pamatoti ar eksperimentāliem modeļiem, kuri nesimulē dabiskus apstākļus saistībā ar sugu barjeras pārvarēšanu un īstiem inficēšanās ceļiem.

Italiano

Fuq dik il-bażi, jista' jitqies li minkejja li r-riskju ta' trażmessibilità lill-bnedmin ta' l-aġenti tat-TSE fl-annimali ovini u kaprini ma tistax tiġi eskluża, dak ir-riskju għandu jkun żgħir ħafna, fid-dawl tal-fatt li l-evidenza ta' trażmessibilità hija bbażata fuq mudelli esperimentali li ma jirrappreżentawx il-kondizzjonijiet naturali relatati ma' l-ostaklu reali ta' l-ispeċi umana u r-rotot reali ta' infezzjoni.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK