Pergunte ao Google

Você procurou por: becerisiyle (Turco - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Turco

Tcheco

Informações

Turco

‹‹Tanrının soyundan olduğumuza göre, tanrısal özün, insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz.

Tcheco

Rodina tedy Boží jsouce, nemámeť se domnívati, že by Bůh zlatu neb stříbru neb kamenu, řemeslem anebo důvtipem lidským vyrytému, byl podoben.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Yüksek Mahkeme üyeleri, bağımsızlıklarışüphe götürmeyen ve en yüksek adli makamaatanmak için gerekli beceriye sahip kişiler arasından seçilir. Üyeler, Madde III-262’debelirtilen jüri heyetine danışıldıktan sonra, Üye Devletlerin hükümetlerinin ortak uzlaş-malarıyoluyla atanırlar.

Tcheco

Na žádost členského státu, která vedla ke zjištění Evropské rady nebo Rady ministrůpodlečlánku I-58, má Evropskýsoudní dvůr pravomoc ktomu, aby rozhodoval pouze o procesních předpisech podle onoho článku.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Almanya, Estonya, Birleşik Krallık (Galler) ve Romanya temel veya hizmet içi öğretmenlik eğitiminin amaçlarını ve kapsamını aynı zamanda bunların derecelendirme standartları veya eğitimin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin sahip olması gereken becerileri merkezi veya bölgesel düzeyde yeniden tanımlamak için reformları tamamlamış bulunmakta ya da reform çalışmalarını yürütmektedirler.

Tcheco

V Dánsku je pravomoc k provádění akreditace dalšího vzdělávání učitelů udělena Ministerstvu školství nebo Ministerstvu vědy, techniky a rozvoje. Externí evaluaci však obecně provádí Dánský evaluační institut (EVA).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Uyuşturucu kullanıcıları, yoksunluk dönemlerinden sonra toleransın düşmesi, eşzamanlı alkol kullanımı başta olmak üzere çoklu uyuşturucu kullanımının etkileri ve riskleri, yalnızken uyuşturucu kullanmanın riskleri ve ilk yardım becerileri de dahil olmak üzere, aşırı doz riskleri hakkında bilgilendirilmektedir.

Tcheco

Uživatelé drog jsou informováni o rizicích předávkování, včetně snížené tolerance po obdobích abstinence, o účincích a rizicích souběžného užívání více drog, zvláště o souběžném užívání alkoholu, o rizicích užívání drog v nepřítomnosti jiných osob a o poskytování první pomoci.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

2009 Yıllık raporu: Avrupa’daki uyuşturucu sorununun durumu kavuşmuş uyuşturucu tedavisi görenlerin becerilerine uygun işlere yerleştirilmelerine yardımcı olmaktadır.

Tcheco

Výroční zpráva za rok 2009: Stav drogové problematiky v Evropě ubytovací kapacita resocializačních služeb mnohdy nestačí pokrýt poptávku.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

HDO'lar bu becerileri elde ederek kendileri iîin îalæルanlaræn uzmanlæスæna g Ÿ v e n i l i r arabulucular olarak gûrev yapmasænæ hedefleyebilir.

Tcheco

309/1999 Sb., o Sbórce zèkonヮ a o Sbórce mezinèrodnóch smluv) stanoven̅m zpヮsobem. Vyhlèþe-nóm ve Sbórce zèkonヮ pヨedpis nab̅vè platnosti a zaイónè bク™et pヨópadnè legisvakanイnó lhヮta trvajó-có do dne jeho ÿイinnosti.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Cinsiyete bağlı etkiler ayrıca bir yaşam becerileri programında Danimarka kontrollü bir deneyde de ortaya çıkmıştır.

Tcheco

Účinky v závislosti na pohlaví se objevily také v dánské kontrolní studii programu nácviku životních dovedností.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

2007’de, önleme faaliyetlerinin en sık rapor edilen hedefi yaşam becerilerinin geliştirilmesiyken (rapor eden 28 devletten 12’si), 2004’te, ülkelerin yarısı (13/26) başlıca hedefleri olarak bilinçlendirme ile bilgilendirmeyi rapor etmiştir.

Tcheco

V roce 2007 bylo nejčastěji uváděným cílem preventivních činností získání životních dovedností (12 z 28 sledovaných zemí), kdežto v roce 2004 uváděla polovina zemí (13/26) jako svůj hlavní cíl zvyšování povědomí a poskytování informací.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Bunlar arasında; standartlaştırılmış programlar, akran yaklaşımları ya da özellikle erkek çocuklara yönelik müdahaleler bulunmakta olup bunların hepsi iletişim becerilerinin iyileştirilmesini, çatışmalar, stres

Tcheco

Patří sem standardizované programy, přístupy založené na vrstevnických skupinách nebo intervence konkrétně pro chlapce, přičemž cílem všech těchto intervencí je zlepšit komunikační dovednosti, zdokonalit schopnosti zvládat konflikty, stres a frustraci nebo napravit nesprávné normativní vnímání užívání drog. Skutečnost, že celkově

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Yukaræda anlatælanlar æルæスænda, HDO'laræn bir araルtærmayæ Ÿstlenmeden ûnce gerekli becerilere, kay-naklara, ayræmcælæk alanænda îalæルan uzmanlara sahip olup olmadæklaræna bakmalaræ gerekir.

Tcheco

Poヨèdènóm vlastnóch seminèヨヮ a pヨednèþenóm na jin̅ch relevantnóch konferencóch/akcóch organi-zace zv̅þó vlastnó profil, rozþóヨó povクdomó o otèzkèch diskriminace a svou databèzi kontaktヮ.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

En iyi ve etkili araルtærmalar uzman becerilerini kullanan ve kendilerine saygæ duyulmasæ iîin gerekli y Ÿ k s e k profesyonel standartlara ulaルmæル HDO'laræn Ÿ r Ÿ - n Ÿ d Ÿ r .

Tcheco

Ekonomick̅ pヨónos spoluprèce a sdólenó znalostó takï uvolマuje zdroje, kterï pak mohou b̅t vyu™ity jin̅mi zpヮ-soby, mo™nè opクt na spoleイnïm nebo jednotnïm zèkladク.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Kısa müdahale, kişileri uyuşturucu kullanımları hakkında düşünmeye ve bunu kontrol edebilecek beceriler kazanmaya yöneltmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.

Tcheco

Krátká intervence je přístup, který se snaží přimět člověka k zamyšlení nad užíváním drog a vybavit ho dovednostmi k jeho zvládání.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Psikoaktif maddeler bir kimsenin araba kullanma becerisini kaza ve yaralanma riskini arttıracak derecede engelleyebilir.

Tcheco

Výzkumné studie citované ze Spojeného království se zabývají hlavně problémovým užíváním drog, otázkami kriminality a drogového trhu.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Ancak, yeni literatür taramaları (19), okul temelli önlemenin normatif inançlar ve yaşam becerilerine verilen önem gibi bazı özelliklerinin etkili olduğunu göstermektedir.

Tcheco

EMCDDA letos spustilo první modul svého internetového portálu správné praxe pro intervence související s drogami (prevence, léčebné postupy, minimalizace škod a sociální reintegrace).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Beceriler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tcheco

Ochrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Çalışmalar şunu göstermiştir ki ikame terapisi yasadışı uyuşturucuların azalan kullanımı, azalan enjekte etme oranları, eşya paylaşımı gibi yüksek HİV veya başka bulaşıcı hastalık yayılması riskine yol açan davranışlarda azalma ile sosyal beceriler ve genel sağlıkta düzelmelere neden olmuştur.

Tcheco

Studie ukázaly, že substituční léčba je spojena s menším užíváním nezákonných drog, méně častým injekčním užíváním drog, omezením praktik spojených s vysokým rizikem šíření viru HIV nebo dalších infekčních chorob, jako je sdílení injekčního náčiní, a je spojena se zlepšením sociálního fungování a celkového zdraví.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Yasal olarak reçetelenmiş ve alınmış olsun ya da olmasın çeşitli psikoaktif ilaçlar sürüş becerilerini azaltabilir.

Tcheco

Schopnost řídit vozidlo mohou snížit různé psychoaktivní léky, které mohou nebo nemusí být předepsány lékařem a užívány legálně.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

H Ÿ k Ÿ m e t dæルæ organizasyonlar, kendi organizasyonlarænæn ayræmcælæk farkændalæスæ, sosyal ve siyasi tarih bilinci ve eスer gerekiyorsa farklæ dil becerileri konularænda eスitilmiル personelle karma bir iル g Ÿ c Ÿ n e sahip olmalarænæ saスla-malædærlar.

Tcheco

NGO by mクly zajistit, aby ve vlastnóch organizacóch mクly rozmanit̅ pracovnó t̅m se zamクstnanci vyþkolen̅mi v otèzkèch povクdomó o diskriminaci skupin v komunitク a pヨópadnク s rozmanit̅mi jazykov̅mi dovednost-mi.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Bu daha kapsamlı çerçeve, Aday Ülkelere kendi ekonomileri ve kurumlarını ve dolayısıyla da girişimcilerinin ve idarecilerinin becerilerini geliştirmek için çok daha büyük bir alan sunmaktadır.

Tcheco

Tento širší rámec dává kandidátským zemím mnohem větší prostor pro rozvoj svých vlastních ekonomik a institucí a tím i pro získávání zkušeností pro své podnikatele a administrátory.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Derecelendirme Standartları: Bir ders programındaki çekirdek yeterlilikler, ilgili bilgi ve beceriler bütünü. Yani, aday öğretmenin bilmesi ve yerine getirebilmesi gereken her şey.

Tcheco

Pedagogická příprava učitelů: součást přípravného vzdělávání učitelů, která poskytuje budoucím učitelům jak teoretické, tak praktické poznatky o jejich budoucí profesi.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK