Спросить у Google

Вы искали: basement (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

Basement

Валлийский

Daeargell

Последнее обновление: 2015-05-21
Частота использования: 10
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

David mentioned basement operations

Валлийский

Soniodd David am weithrediadau islawr

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In the 1960s , which was not long ago , the voluntary sector was seen as a basement operation

Валлийский

Yn y 1960au , nad oedd mor hir yn ôl â hynny , ystyriwyd y sector gwirfoddol yn weithrediad islawr

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

United States-style competition in one big market will give consumers year-round bargain basement prices

Валлийский

Bydd cystadleuaeth yn null yr Unol Daleithiau mewn un farchnad fawr yn rhoi prisiau bargen drwy gydol y flwyddyn i ddefnyddwyr

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Members who have reserved places in the basement could help by ensuring that their support staff can use those spaces when they are not being used by the Members

Валлийский

Gallai Aelodau sydd â lleoedd wedi'u cadw yn yr islawr gynorthwyo drwy sicrhau y gall eu staff cymorth ddefnyddio'r lleoedd hynny pan na fydd yr Aelodau yn eu defnyddio

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We now know that it is a tawdry gimmick , a bargain-basement bribe from a bargain-basement Government

Валлийский

Gwyddom bellach mai gimic rhad ydyw , abwyd ffair sborion gan Lywodraeth ffair sborion

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Measures to prevent sick building syndrome are also extremely important , as are measures to prevent flooding , which we are experiencing in the basement car park today

Валлийский

Mae mesurau i atal syndrom adeilad afiach hefyd yn bwysig iawn , ac hefyd fesurau i atal llifogydd , fel y rhai yn y maes parcio ar yr is-lawr heddiw

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , Members must realise that one of the under-used areas of parking is the building's basement where they have allocated parking spaces

Валлийский

Fodd bynnag , rhaid i'r Aelodau sylweddoli mai un o'r ardaloedd parcio na chaiff ei ddefnyddio'n ddigonol yw islawr yr adeilad lle y mae lleoedd parcio wedi'u dyrannu

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

That is why the Finance Minister announced Assembly funding of up to £3 .5 million to safely remove , preserve and display the ship in a basement under the foyer of the Newport theatre where it was found

Валлийский

Dyna pam y cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid dros £3 .5 miliwn i symud , diogelu ac arddangos y llong yn ddiogel mewn islawr o dan gyntedd theatr Casnewydd lle cafodd ei darganfod

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

How I dreaded -- and still dread , when I think about it -- those cold dank changing rooms in the school basement , or the even more spartan changing facilities at the hockey pitch

Валлийский

Gymaint yr ofnwn -- ac yr ofnaf o hyd , pan feddyliaf amdanynt -- yr ystafelloedd newid llaith ac oer hynny yn islawr yr ysgol , neu'r cyfleusterau newid llymach byth ger y maes hoci

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I have been in several scruffy basements where voluntary sector work is carried out

Валлийский

Bûm mewn sawl islawr anniben lle y cyflawnir gwaith y sector gwirfoddol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Rather than allowing them to languish in basements or on the office walls of one or two lucky European Commissioners , do you not agree that it would be a good idea to allow Welsh institutions , such as Welsh regiments of the British Army , to display appropriate paintings in places where they can be more widely appreciated ?

Валлийский

Yn hytrach na gadael iddynt hel llwch mewn seleri neu ar furiau swyddfeydd ambell i Gomisiynwr Ewropeaidd ffodus , oni chytunwch y byddai'n syniad da caniatáu i sefydliadau Cymreig , megis catrodau Cymreig o Fyddin Prydain , arddangos darluniau priodol mewn lleoedd y gellir eu gwerthfawrogi'n ehangach ?

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We have some 800 pieces of work gathering dust in basements that are not on public display

Валлийский

Mae gennym rhyw 800 darn o waith sy'n casglu llwch mewn seleri nad ydynt yn cael eu harddangos yn gyhoeddus

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK