Спросить у Google

Вы искали: llyn llydaw (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

Llyn llydaw

Валлийский

Llyn Llydaw

Последнее обновление: 2012-03-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Tal-y-llyn Lake

Валлийский

Talyllyn

Последнее обновление: 2011-01-16
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

That is the situation in the Llyn peninsula

Валлийский

Dyna'r sefyllfa ym Mhen Llyn

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Llyn <PROTECTED> [old shire mature cheese]

Валлийский

<PROTECTED> Llŷn [caws aeddfed hen sir]

Последнее обновление: 2007-01-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

The natural reservoir of Llyn Tegid and Llyn Celyn are used consciously to regulate

Валлийский

Defnyddir cronfa naturiol Llyn Tegid a Llyn Celyn i reoleiddio mewn ffordd ymwybodol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We also sell <PROTECTED> Llyn – Luxury Hampers and Dairy Hampers.

Валлийский

Rydym hefyd yn gwerthu <PROTECTED> Llŷn – Basgedi Danteithion a Basgedi <PROTECTED> Llefrith/Llaeth.

Последнее обновление: 2007-01-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

Secondly , the situation of Antur Dwyryd Llyn in my constituency must be considered

Валлийский

Yn ail , mae angen rhoi sylw i sefyllfa cwmni Antur Dwyryd Llyn yn fy etholaeth

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Beef burger , Llyn cheddar cheese melted topped with bacon served in a Bap

Валлийский

Byrger cig eidion, caws cheddar Llŷn wedi’i doddi gyda bacwn mewn Rhôl

Последнее обновление: 2007-01-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

That can be a painful journey , especially if you live on the tip of the Llyn peninsula

Валлийский

Gall hynny fod yn daith boenus , yn enwedig os ydych yn byw ym mhen draw Llyn

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Llyn cheddar cheese sandwich - brown or white bread and salad garnish

Валлийский

Brechdan caws cheddar Llŷn - bara gwyn neu frown a mymryn o salad

Последнее обновление: 2007-01-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

That means that the ambulance is nearly 30 miles away from some of the villages at the far end of the Llyn peninsula

Валлийский

Golyga hynny fod yr ambiwlans bron i 30 milltir i ffwrdd o rai o bentrefi pen draw Llyn

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In the Abersoch and Llanengan area of the Llyn peninsula , nearly one in every three houses is a second home

Валлийский

Yn ardal Abersoch a Llanengan ym Mhen Llyn , mae bron i un o bob tri thy yn ail gartref

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Llyn Clywedog is used for regulation but not as much as the natural and man-made catchment in the Upper Dee area

Валлийский

Defnyddir Llyn Clywedog ar gyfer rheoleiddio dŵr ond ni ddefnyddir cymaint â'r dalgylch naturiol a'r un a wnaethpwyd gan ddyn yn ardal y Ddyfrdwy Uchaf

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

What is the WDA doing to encourage indigenous calf rearers ? We know about the rosé veal producers in Llyn

Валлийский

Beth mae'r WDA yn ei wneud i hybu magwyr lloi brodorol ? Gwyddwn am y cynhyrchwyr cig llo rosé ym Mhen Llyn

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Young people in the Llyn peninsula have the same right to expect to be able to buy a house in their locality as young people in other areas

Валлийский

Mae gan bobl ifanc ym Mhen Llyn yr un hawl i ddisgwyl gallu prynu ty yn eu cynefin â phobl ifanc mewn ardaloedd eraill

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I mentioned in yesterday's Plenary the problems facing north Wales , including in areas such as Pen Llyn

Валлийский

Soniais yn y Cyfarfod Llawn ddoe am y problemau sy'n wynebu gogledd Cymru , gan gynnwys ardaloedd fel Pen Llyn

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

To that end , the RSPB has paid farmers in Pen Llyn to change their farming methods to leave sufficient seeds and food in the fields for the choughs

Валлийский

I'r perwyl hwnnw , mae'r RSPB wedi talu ffermwyr ym Mhen Llyn i newid eu ffordd o amaethu i adael digon o hadau a bwyd i'r brain hyn yn y caeau

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

If there are any promising indications that we can give the project a boost by holding another meeting and visiting Blaenannerch and Parc y Llyn again , then we will do so

Валлийский

Os oes rhagolygon addawol y cawn fwrw'r prosiect yn ei flaen drwy gyfarfod ac ymweliad arall â Blaenannerch a Pharc y Llyn , gwnawn felly

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Last summer , the Royal Society for the Protection of Birds invited me to the Llyn Peninsula to look at the changing fortunes of that rare bird , the chough

Валлийский

Haf diwethaf , cefais wahoddiad gan y Royal Society for the Protection of Birds i fynd i Ben Llyn i edrych ar hynt a helynt yr aderyn prin hwnnw , y frân goesgoch

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We have seen innovation by other LEADER groups in their development of products , such as Cymad with the Llyn rosé meat , and Antur Cwm Taf Tywi with saltmarsh lamb

Валлийский

Gwelsom grwpiau LEADER eraill yn arloesi wrth ddatblgu cynhyrchion , megis Cymad â chig rosé Llyn , ac Antur Cwm Taf Tywi â chig oen wedi'i halltu

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK