Спросить у Google

Вы искали: maes y coed (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

Maes y Dre

Валлийский

Maes y Dre

Последнее обновление: 2020-09-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Coed, maes y mynydd

Валлийский

coed, maes a mynydd

Последнее обновление: 2017-05-29
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

I'm on the way to Betws y Coed

Валлийский

Dw i ar y ffordd i fetws y coed

Последнее обновление: 2010-02-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

PJ asked why hyphens needed to be included in the name <PROTECTED>-y-coed.

Валлийский

Holodd PJ pam bod angen cynnwys y cysylltnod yn yr enw <PROTECTED>-y-coed.

Последнее обновление: 2009-01-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

<PROTECTED>-y-coed is the name of a townlet but orthography rules require hyphens.

Валлийский

Enw treflan yw <PROTECTED>-y-coed ond bod rheolau'r orgraff yn gofyn am gysylltnodau.

Последнее обновление: 2009-01-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

Gwydyr Forest at Betws-y-Coed and Pembrey Forest in Carmarthenshire have reopened along with many forests in Ceredigion

Валлийский

Mae Coedwig Gwydyr ym Metws-y-Coed a Choedwig Pen-bre yn Sir Gaerfyrddin wedi ailagor ynghyd â llawer o goedwigoedd yng Ngheredigion

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

If you look at the Assembly electoral boundaries , Betws-y-Coed , Dolgellau , Llanrwst and Harlech are in mid Wales

Валлийский

Os edrychwch ar ffiniau etholiadol y Cynulliad , mae Betws-y-coed , Dolgellau , Llanrwst a Harlech yn y Canolbarth

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Who remembers the television programme Fo a Fe ? I had the same experience in Betws-y-Coed when people laughed on hearing my accent

Валлийский

Pwy sydd yn cofio'r rhaglen deledu Fo a Fe ? Cefais innau yr un profiad ym Metws-y-Coed wrth i bobl chwerthin o glywed fy acen

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The return of tourism to areas such as Betws-y-coed is highly significant and was handled extremely well , so as to create maximum good publicity for Wales in the national and international media

Валлийский

Mae dychweliad twristiaeth i ardaloedd fel Betws-y-coed yn arwyddocaol iawn , ac ymdriniwyd ag ef yn arbennig o dda , er mwyn creu cymaint o gyhoeddusrwydd da â phosibl ar gyfer Cymru yn y cyfryngau cenedlaethol a rhyngwladol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

For example , the new stretch of the A470 between Blaenau Ffestiniog and Betws-y-coed , which will open later this year , will make a significant contribution to improving north-south links

Валлийский

Er enghraifft , bydd y darn newydd o'r A470 rhwng Blaenau Ffestiniog a Betws-y-coed , a fydd yn agor yn ddiweddarach eleni , yn gymorth mawr er mwyn gwella cysylltiadau gogledd-de

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Gwenda Thomas : Other schemes offered at Tonna Hospital by the Alzheimer's Society include a volunteer shop and café , Siop Pant-y-coed , which is open three times a day , seven days a week

Валлийский

Gwenda Thomas : Rhai o'r cynlluniau eraill a gynigir yn Ysbyty Tonna gan Gymdeithas Alzheimer yw siop a chaffi gwirfoddolwyr , Siop Pant-y-coed , sy'n agor dair gwaith y diwrnod , saith niwrnod yr wythnos

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I will open one in the new year in the Lledr valley in the Presiding Officer's constituency , which is to the south of Betws-y-coed and is a stunning piece of engineering -- some of you may have seen it already

Валлийский

Byddaf yn agor un ohonynt yn y flwyddyn newydd yn nyffryn Lledr yn etholaeth y Llywydd , sydd i'r de o Fetws-y-coed ac yn waith peirianegol trawiadol -- efallai y bydd rhai ohonoch wedi'i weld yn barod

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

If you read the trunk road programme announced by Sue Essex recently -- which none of you have done , by the sound of it -- it shows that we are taking positive steps in places such as the A470 from Dolwyddelan to Betws-y-Coed

Валлийский

Os darllenwch y rhaglen gefnffyrdd a gyhoeddwyd gan Sue Essex yn ddiweddar -- rhywbeth na wnaeth neb ohonoch , yn ôl y swn -- mae'n dangos ein bod yn cymryd camau cadarnhaol mewn lleoedd fel yr A470 o Ddolwyddelan i Fetws-y-Coed

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Jane Davidson : For Powys County Council , the allocation will be £2 ,948 ,000 in 2005-06 , and £2 ,832 ,000 in 2006-07 , for the new building phase 2 at Penmaes Special School , and the phase 2 extension and refurbishment at Maes Y Dderwen High School

Валлийский

Jane Davidson : Ar gyfer Cyngor Sir Powys , y dyraniad fydd £2 ,948 ,000 yn 2005-06 , a £2 ,832 ,000 yn 2006-07 , ar gyfer cam 2 yr adeilad newydd yn Ysgol Arbennig Penmaes , a gwaith ymestyn ac adnewyddu cam 2 yn Ysgol Uwchradd Maes y Dderwen

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Lisa Francis : Your Government's initiatives , Minister , which have vastly improved the A470 between Betws-y-coed and Blaenau Ffestiniog are welcome , but , as you have said , there is still much work to be done

Валлийский

Lisa Francis : Mae mentrau eich Llywodraeth , Weinidog , sydd wedi arwain at welliannau sylweddol ar yr A470 rhwng Betws-y-coed a Blaenau Ffestiniog , i'w croesawu , ond , fel y dywedasoch , mae llawer o waith i'w wneud o hyd

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Those areas are : Llandudno , Conwy , Deganwy , which constitute one area and has received £2 million of ring-fenced fundin ; Caernarfon , which has received £1 million of ring-fenced fundin ; Wrexham , Llangollen and the Dee Valley , which has received £1 .5 millio ; and Betws-y-Coed , which has received £500 ,000

Валлийский

Dyma'r ardaloedd hynny : Llandudno , Conwy , Deganwy , sy'n cyfrif fel un ardal ac sydd wedi derbyn £2 filiwn o gyllid penodo ; Caernarfon , a gafodd £1 filiwn o gyllid penodo ; Wrecsam , Llangollen a Glyn Dyfrdwy , a gafodd £1 .5 miliw ; a Betws-y-Coed , a gafodd £500 ,000

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We must move swiftly to move money into the rural areas that have been affected -- to places such as Llanberis , Beddgelert and Betws-y-Coed , to which I referred today , which are wholly dependent on walkers

Валлийский

Rhaid symud yn fuan i gael arian i'r ardaloedd gwledig yr effeithiwyd arnynt -- i leoedd fel Llanberis , Beddgelert a Betws-y-Coed , y cyfeiriais atynt heddiw , sydd yn gyfan gwbl ddibynnol ar gerddwyr

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK