Спросить у Google

Вы искали: gorau wedi enill (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Wedi Enill:

Английский

Hold your horses...

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Валлийский

Chi sydd wedi enill!

Английский

You have won!

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Валлийский

Mae% 1 wedi enill!

Английский

%1 won!

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Валлийский

Chwaraewr 1 - mae% 1 wedi enill

Английский

Player %1 won

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Валлийский

Nid yw Gwerth Gorau wedi ei gyflawni cyn gynted ag y llofnodir contractau

Английский

Best Value is not realised as soon as contracts are signed

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyfaddefodd y Gweinidog Cyllid nad yw'r arolygiadau Gwerth Gorau wedi gweithio

Английский

The Finance Minister has conceded that Best Value inspection has not worked

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae Gwerth Gorau wedi arwain at gyfundrefn arolygiaeth sy'n canoli ac sy'n eithafol o fiwrocrataidd

Английский

Best Value has led to an excessively bureaucratic , centralising inspectorate regime

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae Gwerth Gorau wedi ei seilio ar synnwyr cyffredin ac ar roi llais i bobl a chynghorwyr awdurdodau i benderfynu ar eu blaenoriaethau eu hunain

Английский

Best Value is about common sense and about involving the people and councillors of an authority in deciding their own priorities

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Eto , canfyddwn fod cyfundrefn Gwerth Gorau wedi dadlennu bod llawer o gartrefi awdurdodau lleol yn llawer rhy gostus i'w rhedeg i gleifion

Английский

Yet we find that the Best Value regime exposed that many local authority homes are far too expensive to run for patients

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Y Prif Ysgrifennydd : Mae Gwerth Gorau wedi golygu newid yn natur y fenter cyllid preifat oddi wrth y system lac braidd a weithredwyd gan y Llywodraeth flaenorol

Английский

The First Secretary : Best Value has meant changing the nature of the private finance initiative from the rather slack system operated by the previous Government

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Felly , pan welaf ar dudalen tri fod y flaenoriaeth Gwerth Gorau wedi ei newid i ` well a symlach llywodraeth ', gofynnaf beth yw ystyr hynny

Английский

Therefore , when on page three , I see that the Best Value priority has been changed to ` better , simpler government ', I ask what that means

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Weithiau bydd yr arfer gorau wedi'i sefydlu mewn cymunedau yng Nghymru , yn yr Alban , Dulyn neu fannau eraill yn Iwerddon , a ledled Lloegr fel y wlad fwyaf

Английский

Sometimes the best practice will have been established in Welsh communities , in Scotland , Dublin , or elsewhere in Ireland , and all over England as the largest country

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dylid nodi bod y rhaglen wella'n sylweddoli bod yr archwiliadau Gwerth Gorau wedi arwain at brosesau biwrocrataidd a danseiliodd yr ymroddiad , yr egni a'r creadigrwydd y mae eu hangen i wneud gwelliannau gwirioneddol yn narpariaeth gwasanaethau

Английский

It should be noted that the improvement programme realises that Best Value audits led to bureaucratic processes that undermined the commitment , energy and creativity needed to make real improvements in the provision of services

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK