Спросить у Google

Вы искали: nalevingsmaatregelen (Голландский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Английский

Информация

Голландский

Toetsing van nalevingsmaatregelen getroffen na de opschorting van verplichtingen

Английский

Review of any measure taken to comply after the suspension of obligations

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Onderzoek van nalevingsmaatregelen getroffen na de vaststelling van passende maatregelen

Английский

Examination of the compliance measures following on from the adoption of appropriate measures

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Onderzoek van nalevingsmaatregelen getroffen na de vaststelling van passende maatregelen

Английский

Review of any measure taken to comply after the adoption of appropriate measures

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Het Comité kan volledig instemmen met de nalevingsmaatregelen die in de richtlijn uiteengezet worden.

Английский

The Committee fully supports the compliance measures set out in the Directive.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Ondernemers moeten kunnen verzoeken dat nalevingsmaatregelen die worden genomen met het oog op eventuele toelating tot de procedure voor de gunning van de concessie worden beoordeeld.

Английский

Economic operators should have the possibility to request that compliance measures taken with a view to possible admission to the concession award procedure be examined.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Er dient evenwel in aanmerking te worden genomen dat ondernemers nalevingsmaatregelen kunnen nemen die erop gericht zijn de gevolgen van eventuele misdrijven of fouten te verhelpen en verder misdragen daadwerkelijk te voorkomen.

Английский

Allowance should, however, be made for the possibility that economic operators can adopt compliance measures aimed at remedying the consequences of any criminal offences or misconduct and at effectively preventing further occurrences of the misbehaviour.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De btw-kloof is in wezen een graadmeter om na te gaan in hoeverre de btw-handhavings- en nalevingsmaatregelen in de EU doeltreffend zijn.

Английский

The VAT Gap is essentially a marker of how effective – or not - VAT enforcement and compliance measures are across the EU.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Er is behoefte aan gemeenschappelijke normen die moeten voldoen aan internationale en EU-normen, met inbegrip van nalevingsmaatregelen, mechanismen voor monitoring en inspectie van de bestaande regelgeving.

Английский

There is a need for common standards that must meet international and EU standards, including compliance measures - monitoring and inspection mechanisms for existing regulations.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

In de discussies over de verdeling van de inspanningen tussen de lidstaten was een van de belangrijkste problemen het evenwicht dat gevonden moest worden tussen de lidstaten bij het halen van hun streefcijfers. Daartoe moeten efficiënte bewakings- en nalevingsmaatregelen worden getroffen.

Английский

One of the main problems in the debates on shared effort by the Member States was the need to strike a balance between the Member States in achieving their targets by taking effective monitoring and compliance measures, in order to ensure that the targets in question are implemented.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie

Английский

Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

de namen en contactgegevens van degenen die zijn aangewezen om te allen tijde beschikbaar te zijn voor het ontvangen van en reageren op eventuele mededelingen van verdragsluitende staten die de controle‑ en nalevingsmaatregelen uitvoeren, als bedoeld in voorschrift 9.3.1; en

Английский

the names and contact details of those who have been designated to be available at all times to receive and act upon any communications from Contracting Governments exercising control and compliance measures, referred to in regulation 9.3.1; and

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Indien overeenkomstig voetnoot 27 van bijlage IA bij de instandhoudings- en nalevingsmaatregelen van de NAFO een TAC van 2000 ton door de verdragsluitende partijen met een positieve stemming wordt bekrachtigd, worden de overeenkomstige quota van de Unie en de verschillende lidstaten voor 2014 geacht als volgt te zijn:Spanje509Portugal667Unie1176

Английский

Where, in accordance with footnote 27 of Annex IA of the NAFO Conservation and Enforcement Measures, a positive vote by the Contracting Parties confirms the TAC to be 2000 tonnes, the corresponding Union and Member State quotas for 2014 shall be deemed to be as below:Spain509Portugal667Union1176

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

4 de namen en contactgegevens van degenen die zijn aangewezen om te allen tijde beschikbaar te zijn voor het ontvangen van en reageren op eventuele mededelingen van verdragsluitende staten die de controle- en nalevingsmaatregelen uitvoeren, als bedoeld in voorschrift 9.3.1;

Английский

4 the names and contact details of those who have been designated to be available at all times to receive and act upon any communications from Contracting Governments exercising control and compliance measures, referred to in regulation 9.3.1;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK