Спросить у Google

Вы искали: ordener (Датский - Венгерский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Венгерский

Информация

Датский

HAEDERSBEVISNINGER I FORM AF ORDENER OG BELOENNINGER

Венгерский

TISZTELETBELI KITÜNTETÉSEK VAGY DÍJAK

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Haedersbevisninger i form af ordener og beloenninger

Венгерский

Tiszteletbeli kitüntetések vagy érdemrendek

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

ordener, æresbevisninger, ærespræmier, medaljer og erindringstegn

Венгерский

érdemrendek, díjak és kitüntetések, emlékérmek és jelvények;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Датский

a ) ordener , der af tredjelandes regeringer tildeles personer , der har deres saedvanlige opholdssted i Faellesskabets toldomraade ;

Венгерский

a) harmadik ország kormánya által adományozott kitüntetések olyan személynek, akinek a lakóhelye a Közösség vámterületén van;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

a ) ordener , der af regeringen i et andet land end indfoerselsmedlemsstaten tildeles personer , der har saedvanligt opholdssted i denne stat ;

Венгерский

a) az importáló tagállamon kívüli más ország kormánya által olyan személynek adott kitüntetések, akinek szokásos tartózkodási helye az importáló államban van;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

helt eller delvis kommer fra en af nedenstående ordener, slægter eller arter, bortset fra træemballeringsmateriale som defineret i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 2:

Венгерский

azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok valamelyikéből nyerték, kivéve a IV. melléklet A. része I. szakaszának 2. pontjában meghatározott fa csomagolóanyagot:

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Palme-ordenen

Венгерский

Pálmavirágúak

Последнее обновление: 2015-05-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Visse uoverensstemmelser mellem CITES-listerne og de videnskabelige navne i disse nomenklaturreferencer for så vidt angår arterne Asarcornis scutulata og Pezoporus occidentalis og Rheobatrachidae- og Phasianidae-familien samt SCANDENTIA-ordenen blev afdækket.

Венгерский

Fény derült arra, hogy az Asarcornis scutulata, a Pezoporus occidentalis, a Rheobatrachidae és a Phasianidae család, valamint SCANDENTIA rend tekintetében eltérések vannak a CITES-egyezmény függelékeiben és a nevezéktani hivatkozásokban szereplő tudományos nevek között.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

Венгерский

Bálnából, delfinből és barna delfinből (a cetfélék rendjébe (Cetacea) tartozó emlősből), lamantinból és dugongból (a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősből)

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia);

Венгерский

lamantinból és dugongból (a szirének Sirenia rendjébe tartozó emlősből);

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

Венгерский

fókából, oroszlánfókából és rozmárból (az úszólábúak Pinnipedia alrendjébe tartozó emlősből)

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea);

Венгерский

Bálnából, delfinből és barna delfinből (a cetfélék Cetacea rendjébe tartozó emlősből);

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

På det 14. møde for CITES-konventionens partskonference blev der foretaget en opdatering af standardreferenceværkerne for den nomenklatur, som skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater, og CITES-listerne over dyrearter blev omarbejdet, så ordener, familier og slægter er opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Венгерский

A CITES részes felei konferenciájának tizennegyedik ülésén az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány nevezéktani hivatkozásokat frissítették és a CITES függelékeiben az állatfajok felsorolását újrarendezték oly módon, hogy a rendek, családok és nemzetségek betűrendben szerepeljenek.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Alle krebsdyr af Decapoda-ordenen«

Венгерский

A decapoda rendbe tartozó valamennyi tízlábú rákfaj”

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

det er blevet holdt strengt adskilt fra kød, der ikke er i overensstemmelse med ovennævnte betingelser, både under fremstilling, udbening og oplagring, indtil det blev pakket i kasser eller kartoner til videre oplagring på dertil indrettede arealer.]Officielt stempel og underskriftUdfærdiget i , den(Embedsdyrlægens underskrift)(Stempel)(Navn med blokbogstaver, stilling og titel)Bemærkninger(1) Ved fersk kød forstås alle dele, undtagen slagteaffald, af vildtlevende pattedyr, der er egnet til konsum, fersk kølet eller frosset, og som tilhører ordenen Perissodactyla (undtagen dyr af hestefamilien), Proboscidea eller Artiodactyla (undtagen dyr af svinefamilien), der er nedlagt eller jaget i naturen.Uflåede kroppe skal efter importen straks transporteres til bestemmelsesforarbejdningsvirksomheden.(2) Tildelt af myndighederne.(3) Landenavn og områdekode, jf. del 1 i bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF (med seneste ændringer).(4) For godsvogne og lastvogne anføres registreringsnummer, og for skibe anføres navn.

Венгерский

az előállítás, csontozás és tárolás valamennyi szakaszában szigorúan elkülönítve tartották a fent említett követelményeknek nem megfelelő húsoktól, amíg a dobozokba vagy kartonokba nem csomagolták a kijelölt területeken való további tárolás céljából.]Hatósági bélyegző és aláírásKelt, -ban/-ben -án/-én(a hatósági állatorvos aláírása)(bélyegző)(név nyomtatott betűkkel, képesítés és beosztás)Megjegyzések(1) Friss hús a Perissodactyla – az Equidae kivételével –, a Proboscidea vagy Artiodactyla – Suidae kivételével – rendekbe tartozó, vadon megölt vagy vadászott vad emlős állatok emberi fogyasztásra alkalmas valamennyi része, a belsőségek kivételével, frissen, hűtve vagy fagyasztva.Behozatalt követően a bőrben levő vágott testeket késedelem nélkül át kell adni a célállomás feldolgozó létesítménynek.(2) Az illetékes hatóság bocsátja ki.(3) Az ország és terület kódja, ahogy a (legutóbbi módosítás szerinti) 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének 1. részében szerepel.(4) A vasúti kocsi vagy teherautó nyilvántartási számát (számait) és a hajó nevét kell értelemszerűen megadni.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Indsæt koden for de(n) art(er), det tilberedte kød er fremstillet af, idet BOV = tamkvæg (herunder arter af Bison og Bubalus og krydsninger heraf), OVI = tamfår ( Ovis aries og tamgeder (Capra hircus), EQU = tamdyr af hestefamilien ( Equus caballus, Equus asinus og krydsninger heraf), POR = tamdyr af familierne Suidae, Tayassuidae eller Tapiridae, RAB = tamkaniner, PFG = tamfjerkræ og opdrættet fuglevildt, RUF = opdrættede, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (bortset fra kvæg (herunder arter af Bison og Bubalus og krydsninger heraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae ) og af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae, RUW = vildtlevende, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (bortset fra kvæg (herunder arter af Bison og Bubalus og krydsninger heraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae ) og af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae, EQW = vildtlevende, ikke domesticerede dyr af hestefamilien i underfamilien Hippotigris (zebra), WLP = vildtlevende lagomorfer, WGB = vildtlevende fuglevildt.

Венгерский

Az előkészített húsban lévő húsfajta kódja, ahol: BOV = háziasított szarvasmarhafélék (ideértve a Bison és Bubalus fajtát és keresztezett fajtáikat is); OVI = háziasított juhfélék (Ovis aries) vagy kecskefélék (Capra hircus); EQU = háziasított egypatás állatok (Equus caballus, Equus asinus és keresztezett fajtáik); POR = a sertésfélék (Suidae), a pekarifélék (Tayassuidae) vagy a tapírfélék (Tapiridae) családjába tartozó háziasított állatok; RAB = háziasított nyúl; PFG = háziasított baromfi és tenyésztett vadszárnyas; RUF = a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket [ideértve a Bison és Bubalus fajtát és keresztezett fajtáikat is], a juhféléket [Ovis aries], a kecskeféléket [Capra hircus], a sertésféléket [Suidae] és a pekariféléket [Tayassuidae]) és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó tenyésztett, nem háziasított állatok; RUW = a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket [ideértve a Bison és Bubalus fajtát és keresztezett fajtáikat is], a juhféléket [Ovis aries], a kecskeféléket [Capra hircus], a sertésféléket [Suidae] és a pekariféléket [Tayassuidae]) és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó vadon élő, nem háziasított állatok; EQW = a zebrafélék (Hippotigris) alnemzetségébe tartozó, vadon élő nem háziasított egypatás állatok; WLP = vadon élő nyúlfélék; WGB = vadon élő vadszárnyasok.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Dette certifikat anvendes til fersk kød, ekskl. slagtebiprodukter og hakket kød, fra vildtlevende dyr af Artiodactyla-ordenen (ekskl. kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae, der er nedlagt i naturen.

Венгерский

Ez a bizonyítvány a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket (ideértve a Bison és Bubalus fajtát és keresztezett fajtáikat is), a juhféléket (Ovis aries), a kecskeféléket (Capra hircus), a sertésféléket (Suidae) és a pekariféléket (Tayassuidae)) és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó olyan vadon élő állatok friss húsára (kivéve a belsőségeket és a darált húst) vonatkozik, amelyeket vadon öltek le vagy ejtettek el.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Dette certifikat anvendes til fersk kød, ekskl. slagtebiprodukter og hakket kød, fra vildtlevende dyr af Artiodactyla-ordenen (ekskl. kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae, der har været holdt som tamdyr eller har været opdrættet på farme siden fødslen.

Венгерский

Ez a bizonyítvány a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket (ideértve a Bison és Bubalus fajtát és keresztezett fajtáikat is), a juhféléket (Ovis aries), a kecskeféléket (Capra hircus), a sertésféléket (Suidae) és a pekariféléket (Tayassuidae)) és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó olyan vadon élő állatok friss húsára (kivéve a belsőségeket és a darált húst) vonatkozik, amelyeket születésük óta háziasítva gazdaságban tartottak vagy tenyésztettek.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at have kendskab til de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og bekræfter, at ovennævnte ferske kød af vildtlevende dyr af Artiodactyla-ordenen (ekskl. kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae er fremstillet i overensstemmelse med disse krav, og særlig at:

Венгерский

Alulírott hatósági állatorvos kijelentem, hogy ismerem a 178/2002/EK, a 852/2004/EK, a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseit, és tanúsítom, hogy a fenti terméket,a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket (ideértve a Bison és Bubalus fajtát és keresztezett fajtáikat is), a juhféléket (Ovis aries), a kecskeféléket (Capra hircus), a sertésféléket (Suidae) és a pekariféléket (Tayassuidae)) és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó vadon élő állatok friss húsát e rendeletek előírásai szerint állították elő, és különösen azt, hogy:

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at have kendskab til de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 999/2001 og bekræfter, at ovennævnte kød af opdrættede dyr af Artiodactyla-ordenen (ekskl. kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae er fremstillet i overensstemmelse med disse krav, og særlig at:

Венгерский

Alulírott hatósági állatorvos kijelentem, hogy ismerem a 178/2002/EK, a 852/2004/EK, a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 999/2001/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseit, és tanúsítom, hogy a fenti terméket, a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket (ideértve a Bison és Bubalus fajtát és keresztezett fajtáikat is), a juhféléket (Ovis aries), a kecskeféléket (Capra hircus), a sertésféléket (Suidae) és a pekariféléket (Tayassuidae)) és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó tenyésztett állatok friss húsát e rendeletek előírásai szerint állították elő, és különösen azt, hogy:

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK