Спросить у Google

Вы искали: balbí (Каталонский - Испанский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Каталонский

Испанский

Информация

Каталонский

Dècim Celi Balbí

Испанский

Balbino

Последнее обновление: 2014-06-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Homs va ser una de les primeres ciutats que es va rebel·lar contra la tirania de Baixar al-Àssad, amb 14 barris i districtes de l'antiga ciutat, entre els quals hi ha Baba Amr, Bab Sbaa, Khalidiya i Deir Balba.

Испанский

Homs fue una de las primeras ciudades revolucionarias sirias en sublevarse contra la tiranía de Bashar Al Assad.

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

05 / 135 , interposat pels senyors Manuel Aparicio de Diago , Maria Teresa Martin Abascal , José Maria Berrocal Albiol , Maria del Mar Espinosa Melero , Ismael Carro Castaño , Balbina Ares Castaño , Tomàs Miralles Pastor , Maria Bellmunt Segarra , Joaquin Palomero Morcillo , Maria Rosa Angel Cozar , Ana García Carrera , Ana Maria Sabiron García , José Tortosa Muñoz i Cristina Armesto Toran contra l ' acord de la Comissió d ' Urbanisme de Barcelona de 16 d ' octubre de 1996 que va aprovar definitivament el Pla especial de reforma interior per a la remodelació de cinc illes al Turó de la Peira , de Barcelona .

Испанский

05/ 135 , interpuesto por los señores Manuel Aparicio de Diago , Maria Teresa Martin Abascal , José Maria Berrocal Albiol , Maria del Mar Espinosa Melero , Ismael Carro Castaño , Balbina Ares Castaño , Tomàs Miralles Pastor , Maria Bellmunt Segarra , Joaquin Palomero Morcillo , Maria Rosa Angel Cozar , Ana García Carrera , Ana Maria Sabiron García , José Tortosa Muñoz i Cristina Armesto Toran contra el acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de 16 de octubre de 1996 que aprobó definitivamente el Plan especial de reforma interior para la remodelación de cinco manzanas en el Turó de la Peira , de Barcelona .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Acord d ' adjudicació d ' havers líquids provinents de l ' herència intestada de la senyora Balbina Barnés Ros a la Fundació Plataforma Educativa , que és el següent :

Испанский

Acuerdo de adjudicación de haberes líquidos provenientes de la herencia intestada de la señora Balbina Barnés Ros a la Fundación Plataforma Educativa , que es el siguiente :

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Atorgar una menció honorífica al senyor David Ruiz Balbis .

Испанский

Otorgar una mención honorífica al señor David Ruiz Balbis .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Beneficiari : BALBAT SL

Испанский

Beneficiario : BALBAT SL

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Beneficiari : BALBIN CAÑIZARES , LLUISA .

Испанский

Beneficiario : BALBIN CAÑIZARES , LLUISA .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Caldrà que s ' exclogui la categoria de BCIN dels següents elements , atès que no disposen d ' aquesta protecció específica : Sant Joan dels Balbs a La Pinya , església de Sant Bartomeu a El Mallol , pont de la Dou i pont de la Cau a Sant Esteve d ' en Bas , pont de can Benet a Els Hostalets d ' en Bas .

Испанский

Será preciso que se excluyan la categoría de BCIN de los siguientes elementos , dado que no disponen de esta protección específica : Sant Joan dels Balbs a La Pinya , iglesia de Sant Bartomeu a El Mallol , pont de la Dou y pont de la Cau a Sant Esteve d'en Bas , pont de can Benet a Els Hostalets d'en Bas .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

En compliment del que disposa l ' article 59.4 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , per aquest Edicte es notifica als senyors Francisco Iris García i Balbina Sancho Astorga , propietaris de finques incloses dins l ' àmbit del Projecte d ' expropiació pel sistema de taxació conjunta de les dues finques no adherides a la Junta de compensació de la urbanització Can Mitjans , del terme municipal d ' Avinyonet del Penedès , actualment en domicili desconegut , que la Comissió d ' Urbanisme de Barcelona , en la sessió de 16 de gener de 2002 , va adoptar l ' acord següent :

Испанский

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , por este Edicto se notifica a los señores Francisco Iris García , Balbina Sancho Astorga y José Sobre Ruipérez , propietarios de fincas incluidas dentro del ámbito del Proyecto de expropiación por el sistema de tasación conjunta de las dos fincas no adheridas a la Junta de compensación de la urbanización Can Mitjans , del término municipal de Avinyonet del Penedès , actualmente en domicilio desconocido , que la Comisión de Urbanismo de Barcelona , en la sesión de 16 de enero de 2002 , adoptó el siguiente acuerdo :

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Estimar parcialment el recurs interposat pels senyors Manuel Aparicio de Diago , Maria Teresa Martin Abascal , José Maria Berrocal Albiol , Maria del Mar Espinosa Melero , Ismael Carro Castaño , Balbina Ares Castaño , Tomàs Miralles Pastor , Maria Bellmunt Segarra , Joaquin Palomero Morcillo , Maria Rosa Angel Cozar , Ana García Carrera , Ana Maria Sabiron García , José Tortosa Muñoz i Cristina Armesto Toran , contra la resolució dictada el 16 d ' octubre de 1996 per la Comissió d ' Urbanisme de Barcelona .

Испанский

Estimar parcialmente el recurso interpuesto por los señores Manuel Aparicio de Diago , Maria Teresa Martin Abascal , José Maria Berrocal Albiol , Maria del Mar Espinosa Melero , Ismael Carro Castaño , Balbina Ares Castaño , Tomàs Miralles Pastor , Maria Bellmunt Segarra , Joaquin Palomero Morcillo , Maria Rosa Angel Cozar , Ana García Carrera , Ana Maria Sabiron García , José Tortosa Muñoz i Cristina Armesto Toran , contra la resolución dictada el 16 de octubre de 1996 por la Comisión de Urbanismo de Barcelona .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Investigador responsable : Enrique Gaztañaga Balbàs .

Испанский

Investigador responsable : Enrique Gaztañaga Balbàs .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

La part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , textualment traduïda , estableix : " Decidim : " Estimar parcialment el present recurs contenciós administratiu interposat a nom dels senyors Juan Oliveras Farrús , Luis Tribó Benjoch , Antonio Tarrés Torras , José Orrit Freixa , Balbina Jiménez Quesada , Martín Armangué Jiménez , Juan Maria Tió Pascual de Zulueta , Armando Basi Sabi , Eberhard Flamme , Joaquín Ensesa Brillas , Mercedes Casulleras Rodríguez , José Giner March , María Teresa Estrada Martínez , José Agelet de Saracíbar Reñé , Mercedes Bach Portabella , José Enrique de Olano Rifé , Alberto de Olano Rifé , Luis Antonio de Olano Rifé i José Regás Gassó contra la Resolució de 29 de gener de 1991 del vicepresident de la Comissió d ' Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya en virtut de la qual es va atorgar a l ' entitat Mexans , SA , en via subrogatòria , la llicència d ' obres per a la reforma i ampliació d ' un edifici existent destinat a policlínica , situat al carrer Vilana , Marquesa de Vilallonga i Planelles , Torre Vilana , a Barcelona , amb atorgament simultani a la llicència corresponent a les obres de nova planta d ' un edifici de consultes i aparcament ( 2a fase policlínica ) del mateix àmbit , del tenor explicitat anteriorment , i estimant parcialment la demanda articulada : " — 1 Declarar la nul · litat de l ' esmentada Resolució perquè no és conforme a dret .

Испанский

La parte dispositiva de la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , reproducida textualmente , establece : " Fallamos : " Estimar parcialmente el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre de don Juan Oliveras Farrús , don Luis Tribó Benjoch , don Antonio Tarrés Torras , don José Orrit Freixa , doña Balbina Jiménez Quesada , don Martín Armangué Jiménez , don Juan Maria Tió Pascual de Zulueta , don Armando Basi Sabi , don Eberhard Flamme , don Joaquín Ensesa Brillas , doña Mercedes Casulleras Rodríguez , don José Giner March , doña María Teresa Estrada Martínez , don José Agelet de Saracibar Reñé , doña Mercedes Bach Portabella , don José Enrique de Olano Rifé , don Alberto de Olano Rifé , don Luis Antonio de Olano Rifé y don José Regás Gassó contra la Resolución de 29 de enero de 1991 del vice-presidente de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de la Generalidad de Cataluña por virtud de la que , en la parte menester , se otorgó a la entidad Mexans , SA , en vía subrogatoria , la licencia de obras para la reforma y ampliación de un edificio existente destinado a policlínica , situada en la calle Vilana , Marquesa de Vilallonga y Planelles , Torre Vilana , en Barcelona , con otorgamiento simultáneo a la licencia correspondiente a las obras de nueva planta de un edificio de consultas y aparcamiento ( 2ª fase policlínica ) del mismo ámbito , del tenor explicitado con anterioridad , y estimando parcialmente la demanda articulada : "— 1 Declaramos la nulidad de la referida Resolución por no ser conforme a derecho .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Каталонский

La professionalitat i el compromís del serveis demostrats pel senyor David Ruiz Balbis , membre del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya , així com la seva trajectòria professional a la Direcció General de Prevenció , Extinció d ' Incendis i Salvaments , el fan mereixedor d ' una especial reconeixença per part de la Generalitat de Catalunya .

Испанский

La profesionalidad y el compromiso de los servicios demostrados por el señor David Ruiz Balbis , miembro del cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Cataluña , así como su trayectoria profesional en la Dirección General de Prevención , Extinción de Incendios y Salvamentos , lo hacen merecedor de un especial reconocimiento por parte de la Generalidad de Cataluña .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Moreno González , Balbina

Испанский

Moreno González , Balbina

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Nom : María Ángeles Martínez Balbas .

Испанский

Nombre : María Ángeles Martínez Balbas .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Perceptor : Balbina Peña Moya .

Испанский

Perceptor : Balbina Peña Moya .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Perceptor : Balbina Plumed Sánchez .

Испанский

Perceptor : Balbina Plumed Sánchez .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Persona causant : Balbina Barnés Ros .

Испанский

Persona causante : Balbina Barnés Ros .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Representació de l ' empresa : Emili Llobet Fernàndez-Grande , Rocío Ibáñez Ávila , Josep Hidalgo Rodríguez , Vicente San José Alagón , Balbina Ugena Villalobos i Aureli Rubio Alcolea .

Испанский

Representación de la empresa : Emili Llobet Fernàndez-Grande , Rocío Ibáñez Ávila , Josep Hidalgo Rodríguez , Vicente San José Alagón , Balbina Ugena Villalobos y Aureli Rubio Alcolea .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Каталонский

Representants de l ' empresa : Emili Llobet Fernández-Grande , Rocío Ibánez Ávila , Josep Hidalgo Rodríguez , Vicente San José Alagón , Balbina Ugena Villalobos i Aureli Rubio Alcolea .

Испанский

Representantes de la empresa : Emili Llobet Fernández-Grande , Rocío Ibánez Ávila , Josep Hidalgo Rodríguez , Vicente San José Alagón , Balbina Ugena Villalobos y Aureli Rubio Alcolea .

Последнее обновление: 2015-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK