Вы искали: l istrumenti kollha (Мальтийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Мальтийский

Английский

Информация

Мальтийский

konsultazzjoni pubblika dwar l-istrumenti kollha tal-azzjoni esterna

Английский

public consultation on all external action instruments

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

l-istrumenti kollha jridu jkunu kkalibrati b’mod regolari.

Английский

all instruments must be regularly calibrated.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

id-depożitu ta' l-istrumenti kollha tar-ratifikazzjoni jew ta' l-aċċettazzjoni;

Английский

the deposit of all instruments of ratification or of acceptance;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Мальтийский

kif ukoll l-istrumenti kollha li jsiru obbligatorji permezz ta' dawn il-konvenzjonijiet u protokolli.

Английский

as well as all instruments made mandatory through these conventions and protocols.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

haircut addizzjonali ta » 5% għandha tiġi imposta millewrosistema fuq dawn l-istrumenti kollha ta » dejn.

Английский

an additional haircut of 5% shall be imposed by the eurosystem on all such debt instruments.

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 3
Качество:

Мальтийский

il-kunsill governattiv huwa determinat li juża l-istrumenti kollha disponibbli fi ħdan il-mandat tiegħu.

Английский

the governing council is determined to use all the instruments available within its mandate.

Последнее обновление: 2017-04-28
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

l-ue ser timmobilizza l-istrumenti kollha disponibbli b'appoġġ għall-impjiegi taż-żgħażagħ.

Английский

the eu will mobilise all available instruments in support of youth employment.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

haircut addizzjonali ta » 5% għandha tiġi imposta mill-ewrosistema fuq dawn l-istrumenti kollha ta » dejn.

Английский

an additional haircut of 5% shall be imposed by the eurosystem on all such debt instruments.

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 3
Качество:

Мальтийский

iż-żona tal-euro jrid ikollha l-istrumenti kollha meħtieġa biex tindirizza kull xenarju ta' kriżi futuri.

Английский

the euro area must be fully equipped with the instruments needed to meet any future crisis scenarios.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

il-politiki integrati li jsaħħu lil xulxin ser jeħtieġu li l-istrumenti kollha jkunu kkontrollati, ikkoordinati u msaħħa.

Английский

integrated mutually-reinforcing policies will require all instruments to be harnessed, coordinated and strengthened.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

haircut addizzjonali ta » 8% għandha tiġi imposta mill-ewrosistema fuq dawn l-istrumenti kollha ta » dejn negozjabbli.

Английский

an additional haircut of 8% shall be imposed by the eurosystem on all such marketable debt instruments.

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 3
Качество:

Мальтийский

f’din l-iskema ta’ rappurtar, l-istrumenti kollha bħal dawn għandhom jiġu kklassifikati bħala titoli ta’ dejn.

Английский

in this reporting scheme, all such instruments must be classified as debt securities.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Мальтийский

dan il-qafas ikopri l-fondi kollha tal-ue u barra minn hekk jintegra l-istrumenti kollha finanzjarji tal-ue.

Английский

the framework would cover all eu funds and furthermore integrate all other eu financial instruments.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

1.15 il-kese jirrakkomanda li l-istrumenti kollha jiġu riveduti sabiex isir titjib li jista’ jgħin biex jingħelbu dawn id-differenzi.

Английский

1.15 the eesc recommends that all instruments be reviewed in order to make improvements which may help to overcome these disparities.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

il-modifikazzjonijiet mitluba għall-aċċess ta’ l-għajnuna tal-komunità għandhom jimponu emendi għal dawk l-istrumenti kollha.

Английский

the requested modifications to the access to community aid impose amendments to all those instruments.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

lunjoni għandha tuża l-istrumenti kollha li għandha għaddispożizzjoni tagħha, inkluż ir-riżorsi militari magħmula disponibbli millistati membri, sabiex: a)

Английский

the union shall mobilise all the instruments at its disposal, including the military resources made available by the member states, to:

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

l-istrumenti kollha li jiġu stallati fuq jew qrib il-qatgħa jingħataw kodiċi għall-qatgħa ta’ l-art/l-istrument.

Английский

all instruments that are installed in or near the plot are given an observation plot/instrument code.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Мальтийский

l-istrumenti kollha tal-ue li jistgħu jtaffu r-riskji għas-sigurtà tal-provvista għandhom jibdew jintużaw b’mod effikaċi u urġenti,

Английский

all eu instruments that can ease the risks of security of supply must be put effectively and urgently into use,

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

il-pocizzjoni komuni ta' l-1996 tibqa' valida firrigward ta' l-g│anijiet u l-istrumenti kollha tag│ha.

Английский

the common position of 1996 remains valid with regard to all its goals and instruments.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

ir-reviżjoni tal-baġit proponiet li l-istrumenti kollha tal-ue għar-riċerka u l-innovazzjoni jaħdmu flimkien f'qafas strateġiku komuni.

Английский

the budget review proposed that the full range of eu instruments for research and innovation work together in a common strategic framework.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
7,838,758,747 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK