Спросить у Google

Вы искали: należności publiczno prawne (Польский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Польский

Английский

Информация

Польский

Mądre inwestowanie środków: partnerstwo publiczno-prawne i montaż finansowy;

Английский

Investing it wisely: Public-private partnerships and financial engineering;

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Komisja będzie także zachęcać partnerstwa publiczno-prawne do opracowania innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych.

Английский

The Commission will also encourage public-private partnerships to develop innovative training solutions.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Komitet zaleca większe skoncentrowanie interwencji na finansowaniu infrastruktury transeuropejskiej poprzez partnerstwa publiczno-prawne.

Английский

The Committee recommends that measures be concentrated more on financing trans-European infrastructure through public/private partnerships.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Przedsiębiorstwa prywatne lub przedsiębiorstwa prywatne i publiczno-prawne nie konkurują między lub ze sobą o konsumentów końcowych.

Английский

There is no competition between private companies or between private and public companies to have more users.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Tabela 5 zawiera niewyegzekwowane należności publiczno-prawne w formie zaległego podatku od nieruchomości za okres od lipca 2003 r. do grudnia 2004 r. w wysokości 12402000 PLN.

Английский

Table 5 shows unenforced public-law liabilities in the form of real estate tax arrears of PLN 12402000 for the period from July 2003 to December 2004.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Dlatego też bardzo dobrym rozwiązaniem są zaproponowane przez Komisję partnerstwa publiczno-prawne, które stanowią nową alternatywę dla sektora badań farmaceutycznych.

Английский

The public-private partnerships proposed by the Commission are therefore an excellent solution. They represent a new option for the pharmaceutical research sector.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Poza tym implikuje ona stworzenie platform technologicznych, dzięki którym mogą powstać nowe partnerstwa publiczno-prawne np. między uniwersytetami, centrami badawczymi i przedsiębiorstwami.

Английский

In addition, it implies the setting-up of Technology Platforms that may generate new private-private and public-private alliances in Europe, e.g. between universities, research centres and businesses.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Ponadto to zaniechanie egzekucji stoi w sprzeczności z twierdzeniem władz polskich, że od dnia 1 maja 2004 r. Stocznia Szczecińska regularnie płaci swoje należności publiczno-prawne i nie korzysta w odniesieniu do tych należności z żadnych odroczeń lub harmonogramów spłaty zobowiązań.

Английский

Finally, this non-enforcement conflicts with the Polish authorities’ assertion that SSN has been regularly paying its public-law liabilities since 1 May 2004 and has not benefited from deferrals and repayment schedules in respect of these liabilities.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Komisja będzie także zachęcać partnerstwa publiczno-prawne do opracowania innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych, w tym do opierania się na doświadczeniu zdobytym przez wszystkie podmioty świadczące usługi szkoleniowe.

Английский

The Commission will also encourage public-private partnerships to develop innovative training solutions, including by building on the strengths of all existing training providers.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Ponadto w ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej tworzone są nowe partnerstwa publiczno-prawne w dziedzinie ekologicznych samochodów, energooszczędnych budynków oraz „fabryk jutra”.

Английский

Furthermore, under the European Economic Recovery Plan, public-private partnerships for green cars, energy-efficient buildings and ‘factories of the future’ are being launched.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Nie obędzie się bez dalszych działań wspierających dążenia organów ścigania państw członkowskich do rozwiązania problemu publikowanych w Internecie nielegalnych treści związanych z terroryzmem – należy również zacieśnić partnerstwa publiczno-prawne.

Английский

Further work will be necessary to support the efforts of the Member States' law enforcement authorities to deal with illegal internet content in this context - public private partnerships will need to be enhanced as well.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Instytucjami zamawiającymi są rządy centralne, władze regionalne lub lokalne, podmioty publiczno-prawne lub stowarzyszenia złożone z jednego lub większej liczby organów władzy lub podmiotów publiczno-prawnych.

Английский

The awarding authority for tenders can be a central government, a local or regional authority, a body governed by public law, or an association consisting of one or more of these authorities or bodies governed by public law.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Jednak w krótkiej perspektywie czasowej na państwach członkowskich nadal spoczywa obowiązek znalezienia konkretnych, szybkich sposobów finansowania tych inwestycji poprzez efektywne wykorzystanie funduszy przekazywanych przez UE, zarówno w ramach finansowania TEN-T oraz funduszy strukturalnych i funduszu spójności, jak i poprzez franchising i partnerstwo publiczno-prawne.

Английский

However, in the short term, it is still the Member States' responsibility to find specific quick ways of financing these investments through the sensible use of the funds which the EU provides to them, both as part of the TEN-T financing and through the Structural Funds and Cohesion Fund, as well as through franchises and public-private partnerships.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Jak wyjaśniono powyżej (motyw 0), w celu uzyskania umorzenia należności na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., przedsiębiorstwo powinno było spłacić lub odroczyć spłatę innych należności publiczno-prawnych nieobjętych restrukturyzacją na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Dlatego też IBP 2002 zakładał rozłożenie na raty zadłużenia w wysokości 6420000 PLN.

Английский

As explained above (recital (26)) in order to obtain debt cancellation under the Act of 30 August 2002, the company should have repaid, or rescheduled repayment of, all the other public liabilities not subject to restructuring under the Act of 30 August 2002. That is why the 2002 IBP assumed that debt amounting to PLN 6420000 would be repaid in instalments.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 2
Качество:

Польский

O ile poniżej mowa jest o handlowcach, należy pod tym rozumieć w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (a) handlowców prowadzących działalność handlową, (b) osoby prawne prawa publicznego i (c) publiczno-prawne majątki odrębne.

Английский

For the purpose of these Standard Terms and Conditions, merchants (Kaufleute as defined by German law) shall mean (a) merchants who become active within the framework of their commercial activities, (b) legal persons governed by public law, (c) special funds governed public law.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Do tego zaliczają się najróżniejsze korporacje publiczno-prawne, zakłady i fundacje: począwszy od korporacji terenowych, jak federacja, kraje, powiaty i gminy, władze regionalne federacji i krajów, jak też urzędy gminne, miejskie i powiatowe, poprzez stowarzyszenia osobowe, jak izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze i instytucje edukacyjne, jak na przykład uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe, po stowarzyszenia związkowe, jak wyższe stowarzyszenia komunalne i regionalne oraz publiczno-prawne stacje radiowe. Biuletyn informacyjny "Sektora Publicznego"

Английский

These include the most diverse public bodies, establishments and foundations: from regional authorities on the state, national, municipality and regional level, national and state government authorities, regional, town and district offices, via personnel bodies like chambers of industry, commerce and crafts and educational institutions like universities and technical universities, right down to collective bodies like higher municipal and regional collectives and the public broadcasting corporation.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Польский

Komisja utworzyła także trzy partnerstwa publiczno-prawne w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej: „fabryki jutra”, „energooszczędne domy” i „ekologiczne samochody”, w celu wspierania średnio- i długoterminowych projektów badań i rozwoju, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z pilną potrzebą konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w głównych sektorach przemysłu.

Английский

The Commission also launched three Public-Private Partnerships as part of the European Economic Recovery Package: ‘Factories of the future’, ‘Energy-efficient buildings’ and ‘Green cars’, to support medium and long-term research and development to respond to the urgent competitiveness and sustainability challenges in major industrial sectors.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Komisja w dalszym ciągu podejmuje starania, by zaradzić problemom energochłonnych sektorów, zwłaszcza inicjując plan trwałego ograniczenia emisji w przemyśle (SILC), promując super-niskoemisyjne technologie produkcji i rozwijając partnerstwo publiczno-prawne w celu stymulowania innowacji w energochłonnych sektorach przemysłu procesowego.

Английский

The Commission also continues its efforts to address the concerns of energy-intensive industries, in particular through initiating the Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC), and by promoting ultra-low carbon production technologies and through developing a private-public partnership to stimulate innovation in the energy-intensive process industries.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Польский

2.3.3 Ponadto, aby stymulować i wesprzeć europejski sektor bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez innowacje, Komisja podpisze z tym sektorem umowne partnerstwo publiczno-prawne w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego; zainicjuje zaproszenia do składania wniosków związanych z umownym PPP w ramach programu „Horyzont 2020” oraz zapewni koordynację tego partnerstwa z odpowiednimi strategiami sektorowymi, instrumentami programu „Horyzont 2020” i sektorowymi PPP.

Английский

2.3.3 Furthermore, to stimulate and nurture the European cybersecurity industry through innovation the Commission will sign with industry a contractual Public Private Partnership (cPPP) on cybersecurity; launch Horizon 2020 calls for proposals related to the cybersecurity cPPP; and ensure coordination of the cybersecurity cPPP with relevant sectoral strategies, Horizon 2020 instruments and sectoral PPPs.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Proponowane jest w nim zwiększenie aktywności firm poprzez partnerstwo publiczno-prawne, w szczególności w takich sektorach, jak dostawy wody i energii oraz zdrowie publiczne, a także wprowadzenie podatków ekologicznych; ponadto wyrażone jest w nim poparcie dla systemu handlu uprawnieniami do emisji, który przynosi korzyści firmom a funkcjonuje kosztem robotników i środowiska naturalnego, oraz dla dostosowania krajów rozwijających się do kapitalistycznego przekształcenia handlu, rolnictwa i bezpieczeństwa.

Английский

It proposes a more active role for businesses through public-private partnerships, especially in sectors such as water, public health and energy supply, and the introduction of green taxes and it welcomes the emissions trading scheme which benefits businesses and is paid for by workers and the environment and the adaptation of developing countries to capitalist restructuring of trade, agriculture and security.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK