Спросить у Google

Вы искали: asiantuntijatehtävä (Финский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Английский

Информация

Финский

Jos kyseessä on asiantuntijatehtävä, hakijalta edellytetään kyseisen erikoisalan tuntemusta.

Английский

If the job is a specialist position, knowledge of that specialisation is expected.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Kerättävien tietojen analysointi ja tulkinta on vaativa ja suuri tutkimus- ja asiantuntijatehtävä.

Английский

The analysis and interpretation of the data collected is a demanding task involving a large amount of research and expertise.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Jos työ ei ole erityistä ammattitaitoa vaativa, haastatteluja on vain yksi, mutta jos kyseessä on kokemusta vaativa asiantuntijatehtävä, nykyään on tapana laatia ensin esivalintaluettelo, minkä jälkeen seuraa yksi tai kaksi lisähaastattelua.

Английский

If the job is not a specialised one, there will only be one interview, but if it is a vacancy for a specialised occupation which requires experience, then shortlisting is the order of the day, followed by one or two additional interviews.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Lisäksi Peltonen on koko työuransa tehnyt aktiivista tutkimustyötä kemikaaliturvallisuudesta, ja hän on Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen dosentti. Hänellä on kansainvälistä kokemusta asiantuntijatehtävistä Maailman terveysjärjestöstä ja EU:sta.

Английский

Throughout his career Peltonen has also been involved in active research work on chemical safety, and he holds the title of Docent at the University of Helsinki and the University of Eastern Finland. He has international experience in expert tasks in the World Health Organisation and the EU.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Hän on saanut useita kotimaisia sekä kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä ja hallitusjäsenyyksiä säätiöissä, tutkimusorganisaatioissa ja yrityksissä.

Английский

She has been given numerous expert assignments both in Finland and abroad as well as memberships in foundations, research organisations and business companies.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Asiantuntijatehtävissä osaamisen jakaminen asiakkaiden ja kollegoiden kanssa on tärkeää.

Английский

In expert tasks sharing knowledge with customers and colleagues is essential.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Työantajat etsivät työntekijöitä myös sosiaalisessa mediassa – varsinkin asiantuntijatehtäviin.

Английский

Employers also look for employees in the social media – especially for expert positions.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Tätä ennen hän on työskennellyt pitkään johto- ja asiantuntijatehtävissä muun muassa Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitoksessa ja Työterveyslaitoksessa.

Английский

Before this he has worked for a long time in management and expert tasks in the National Veterinary and Food Research Institute, the Finnish Institute of Occupational Health, and other places.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Työntekijöiden sitouttaminen on ollut hankalaa jo vuosia, etenkin asiantuntijatehtävissä.

Английский

Employee retention has been tough for years now, especially in specialist roles.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Korkeaa taitotasoa vaativien työpaikkojen määrä johtamis- ja asiantuntijatehtävissä ja teknisellä alalla on kasvanut vuodesta 1994 kaksi kertaa niin nopeasti kuin työpaikkojen määrä keskimäärin.

Английский

High skill managerial, professional and technical jobs have increased twice as fast as average job creation since 1994.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Tällä olisi vakavia sosiaalisia seurauksia julkisten toimien heikentyessä ja myös seurauksia, jotka liittyvät terveydenhuoltoon (EU:n kansalaisten eriarvoistuminen hoidon saatavuuden osalta), työllisyyteen (työllistymismahdollisuuksien vähentyminen asiantuntijatehtävät mukaan luettuna) sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen Euroopassa ja Euroopan yhdentymisprosessiin.

Английский

This would have grave consequences – on the social level, in the context of the shrinking role being played by the state; on the healthcare level (less equal access to healthcare for people in Europe); on the employment level (loss of job opportunities, including specialised jobs), and from the point of view of Europe's social cohesion and the process of European integration.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Vaikka naisia on korkeakoulutuksessa kaikki alat yhteenlaskettuna enemmän kuin miehiä, mainituilla aloilla heillä on miehiä huonommat mahdollisuudet päästä parhaisiin asiantuntijatehtäviin ja parhaiten palkattuihin töihin.

Английский

Even though women outnumber men in high-education sectors taken together, within those sectors, they are less likely than men to secure the most highly-skilled, highly-paid jobs.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

komissio valtuuttaa Eurocontrolin tekemään yhteisön säännöstön laatimiseen tarvittavat asiantuntijatehtävät,

Английский

the Commission will entrust the Eurocontrol Agency with the work within its expertise necessary in order to draft the Community rules;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Kumppanuustoiminnan kohdennettu liittymistä valmisteleva tuki perustuu siihen, että julkishallinnon virkamiehiä siirretään pitkäaikaisille komennuksille ja lyhytaikaisiin koulutus- ja asiantuntijatehtäviin ehdokasvaltioihin.

Английский

Twinning’s targeted pre-accession assistance is based on the long-term secondment of civil servants and accompanying short-term expert missions and training.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Varsinainen tutkimustoiminta, eli tieteellis-teknisten ongelmien välitön käsittely, tuo mukanaan siihen liittyviä suunnittelu-, yrittäjä-, hallinto- ja asiantuntijatehtäviä, joiden suorittamiseen tarvitaan ja tuleekin käyttää lähinnä tutkijoita.

Английский

5.1.8.1 Actual research activity, i.e. work on scientific and technological problems, involves related planning, entrepreneurial, administrative and assessment tasks, which to a large extent can only be performed by scientists.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Ulkopuolisille yksityisoikeudellisille yksiköille tai yhteisöille voidaan siirtää sopimuksella ainoastaan teknisiä asiantuntijatehtäviä sekä sellaisia hallinto-, valmistelu- ja avustustehtäviä, joiden suorittaminen ei edellytä julkisen vallan eikä arviointiin tai asianmukaisuuteen liittyvän harkintavallan käyttöä; poikkeuksen muodostavat julkisen palvelun tehtäviä suorittavat yhteisöt.

Английский

The tasks which may be entrusted by contract to external private-sector entities or bodies other than those which have a public-service mission are technical expertise tasks and administrative, preparatory or ancillary tasks involving neither the exercise of public authority nor the use of discretionary powers of judgment.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Translated.com

Финский

2.2 Asiantuntijatehtävät ja erityistutkimukset (myös ohjelman arviointi)

Английский

2.2 Expert work and specific studies (including evaluation of the programme)

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Финский

Lisäksi on täsmennettävä, että talousarvion toteuttamistehtävää ei saa antaa yksityisoikeudellisille yhteisöille yksityiskohtaisesti määriteltyjen ehtojen mukaisesti toimivia, julkisen palvelun tehtäviä suorittavia yhteisöjä lukuun ottamatta; ne voivat suorittaa ainoastaan teknisiä asiantuntijatehtäviä, hallintotehtäviä tai muita valmistelu- ja avustustehtäviä.

Английский

It should also be stipulated that private-sector bodies, other than those which have a public-service mission and under specific conditions, should not be able to undertake any budgetary implementation measure but only provide specialist technical or administrative services or perform preparatory or ancillary tasks.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Translated.com

Финский

Sikäli kuin välttämätöntä, ulkopuolisille yksityisoikeudellisille yksiköille tai yhteisöille voidaan siirtää sopimuksella teknisiä asiantuntijatehtäviä sekä sellaisia hallinto-, valmistelu- ja avustustehtäviä, joiden suorittaminen ei edellytä julkisen vallan eikä arviointiin liittyvän harkintavallan käyttöä.

Английский

Technical expertise tasks and administrative, preparatory or ancillary tasks involving neither the exercise of public authority nor the use of discretionary powers of judgement may be entrusted by contract to external private-sector entities or bodies, where this proves to be indispensable.

Последнее обновление: 2017-01-17
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com

Финский

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston nimeämien erityisneuvonantajien palkkiot erityisten asiantuntijatehtävien suorittamiseksi YTPP:n ja YUTP:n puitteissa.

Английский

This item is intended to cover the remuneration of special advisers appointed by the Council to perform specific expert assignments under the CSDP/CFSP.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK