Спросить у Google

Вы искали: tulevaisuudenvisioita (Финский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Английский

Информация

Финский

Edellä mainittujen lisäksi tällä aihealueella tuetaan tutkimusta, jossa tarkastellaan ja kokeillaan tulevaisuudenvisioita ja esiin nousevia teknologioita tietoyhteiskunnan teknologiaa koskevan uusimman tietämyksen eturintamassa.

Английский

In addition to the above, the priority thematic area will support research to investigate and experiment with future visions and emerging technologies at the frontier of knowledge in the IST field.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Финский

Ja vaikka sitä ei nykymaailmassa näin vielä nähtäisi, niin tulevaisuudenvisiona se voi hyvinkin olla vielä joskus toteutumassa.

Английский

And even if this is not yet how things are seen in today’s world, it might well be a feasible vision for the future.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Jos kuitenkin lähtökohdaksi otetaan yhteinen tulevaisuudenvisio ja otetaan huomioon pakottavat maailmanlaajuiset haasteet, pystytään käynnistämään konkreettisia hankkeita, joista kerätyt kokemukset saattavat olla tulevan edistyksen perustana.

Английский

But starting with a common vision on the future, including also compelling global developments, concrete projects can be started and experience-based evidence may foster progress.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Samalla on edistettävä ja tuettava muihin lupaaviin tulevaisuudenvisioihin liittyviä osatekijöitä.

Английский

In the meantime, also elements of other promising future visions need to be encouraged and supported.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Jos kuitenkin lähtökohdaksi otetaan yhteinen tulevaisuudenvisio ja otetaan huomioon pakottavat maailmanlaajuiset haasteet, pystytään käynnistämään konkreettisia hankkeita, joissa kerätyt kokemukset saattavat olla tulevan edistyksen perustana.

Английский

But starting with a common vision on the future, including also compelling global developments, concrete projects can be started and experience-based evidence may foster progress.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Vasta asiakirjan lopussa (viides kappale, johtopäätökset) todetaan, että "esineiden internet ei ole vielä käytännön todellisuutta, vaan pikemminkin tulevaisuudenvisio teknologioista, jotka yhdessä voivat seuraavien 5–15 vuoden aikana merkittävästi muuttaa tapaa, jolla yhteiskunnat toimivat".

Английский

We have to wait until almost the end of the document (section 5: Conclusions) to read that "IoT is not yet a tangible reality, but rather a prospective vision of a number of technologies that, combined together, could in the coming 5 to 15 years drastically modify the way our societies function."

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

Tulevaisuudenvisio: tietoyhteiskunnan infrastruktuuri ja monikanavakäyttö

Английский

A vision of the future: the Information Society infrastructure and multi-platform access

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Tulevaisuudenvisiossa Euroopan unionilla on kukoistava ja kestävä talous, ja se on maailmassa johtavassa asemassa sellaisessa puhtaiden, tehokkaiden ja vähähiilisten energiateknologioiden monimuotoisessa käytössä, joka toimii hyvinvoinnin moottorina ja kasvun ja työllisyyden keskeisenä edistäjänä.

Английский

The vision is of a Europe with a thriving and sustainable economy, with world leadership in a diverse portfolio of clean, efficient and low-carbon energy technologies as a motor for prosperity and a key contributor to growth and jobs.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Ympäristövaikutusten merkitys kansanterveydelle käy selkeästi esille myös EU:n tulevaisuudenvisiosta, jonka neuvosto esitti kesäkuussa 2006 hyväksymässään uudistetussa kestävän kehityksen strategiassa7.

Английский

Clear indication of the importance given to the impacts of the environment on public health was also included in Europe’s vision for the future in the renewed Sustainable Development Strategy agreed by the Council in June 20067.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

2.9 Komitea toteaa teollisuuden muutosten alueellisesta hallinnasta antamassaan lausunnossa12, että "[a]lueellisen identiteetin hyödyntäminen perustuu yhteisiä arvoja ja yhteistä tulevaisuudenvisiota koskevaan kuulumisen, tunnistamisen ja empatian yhdistelmään".

Английский

2.9 In its Opinion on territorial governance of industrial change12, the Committee pointed out that "regional/local identity as a quality is based on a combination of belonging, recognition and empathy regarding a set of shared values and a shared vision of the future".

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Demo
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

TSN korostaa, että parlamentin olisi hyväksyttävä Bulgarian henkistä pääomaa koskeva kansallinen tulevaisuudenvisio, jonka muodostamiseen kaikkien asianomaisten tahojen on aktiivisesti osallistuttava ja jossa korostetaan koulutuksen olennaista merkitystä Bulgarian menestykselle.

Английский

The ESC insists that the national Assembly should adopt a national vision for Bulgaria's human capital with the active participation of all stakeholders, highlighting the key importance of education for the future prosperity of Bulgaria.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Neuvotteluasiakirjassa ei käsitellä tulevaisuudenvision ja johtajuuden kysymyksiä.

Английский

The consultative paper does not discuss issues of vision and leadership.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Tulevaisuudenvisio ja johtajuus

Английский

Vision and leadership

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Esittelijä otti esimerkiksi koulutuksen ja ammattitaidon ja selitti lausunnon jakaantuvan työllisyystilanteen kuvaukseen, tulevaisuudenvisioon ja vision toteuttamissuunnitelmaan.

Английский

Taking as an example the subject of training and further training, the rapporteur explained the structure of the opinion, which consisted of a description of the employment situation, a vision of how the situation should develop in the future and a "road-map" for achieving that vision.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

EU tarvitsee selvän tulevaisuudenvision, jossa on konkreettista sisältöä ja jonka kansalaiset voivat kokea omakseen.

Английский

The EU needs a real project and content with which citizens can identify.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Tämä on tulevaisuudenvisio Euroopan unionille, jolla on kukoistava ja kestävä talous ja joka on maailmassa johtavassa asemassa sellaisessa puhtaiden, tehokkaiden ja vähähiilisten energiateknologioiden monimuotoisessa käytössä, joka toimii hyvinvoinnin moottorina ja kasvun ja työllisyyden keskeisenä edistäjänä.

Английский

This is a vision of a European Union with a thriving and sustainable economy, with world leadership in a diverse portfolio of clean, efficient and low-carbon energy technologies as a motor for prosperity and a key contributor to growth and jobs.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Kuten tässä asiakirjassa on kuvattu, esineiden internet ei ole vielä käytännön todellisuutta, vaan pikemminkin tulevaisuudenvisio teknologioista, jotka yhdessä voivat seuraavien 5–15 vuoden aikana merkittävästi muuttaa tapaa, jolla yhteiskunnat toimivat.

Английский

As this document has described, IoT is not yet a tangible reality, but rather a prospective vision of a number of technologies that, combined together, could in the coming 5 to 15 years drastically modify the way our societies function.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Ainoana selityksenä sille ovat suhdannevaikeudet, sekä se, että joiltakin tähän prosessiin osallistuvilta keskeisiltä toimijoilta puuttuvat tulevaisuudenvisiot.

Английский

The EESC opposes such a narrow view of the European venture, which can only be explained by economic difficulties and by the fact that some of the most important stakeholders in this process lack long-term vision.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Käsiteltävänä olevassa rajatummassa kaupan ja kehityksen suhdetta käsittelevässä tiedonannossa ehdotetaan muutamia edistysaskeleita, kuten kehitysmaiden tarkempaa erottelua ja painopisteen siirtämistä yksityisiin toimijoihin, mutta se ei tarjoa uutta tulevaisuudenvisiota.

Английский

The communication on the link between trade and development lacks a renewed vision of the future going beyond the progress made on specific points, such as greater differentiation between developing countries and increasing focus on private operators.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Tulevaisuudenvisiossa Euroopan unionilla on kukoistava ja kestävyysperiaatteiden mukainen talous, ja se on maailmassa johtavassa asemassa sellaisessa ympäristöä säästävien, tehokkaiden ja vähähiilisten energiateknologioiden monimuotoisessa käytössä, joka toimii hyvinvoinnin moottorina ja kasvun ja työllisyyden keskeisenä edistäjänä.

Английский

The vision is of a Europe with a thriving and sustainable economy, with world leadership in a diverse portfolio of clean, efficient and low-carbon energy technologies as a motor for prosperity and a key contributor to growth and jobs.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK