Спросить у Google

Вы искали: energiankulutusta (Финский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Польский

Информация

Финский

Ympäristömerkin saaneet majoituspaikat rajoittavatveden- ja energiankulutusta.

Польский

I n f r a s t r u k t u r a t u r y s t y c z na z e w s p ó l n o t o w y m w a nfie je s o w a nie m e k y m , a b y osiągnąć niski poziom o l o g i c z n y m o g r a n i c z a z u ż y c i e o l o g i c z n ó w czy s z c z ą c y

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

vähentää rakennusten energiankulutusta vuoteen 2020 mennessä 28 prosenttia.

Польский

W związku z tym UE współpracuje z przemysłemsamochodowym i paliwowym nad ograniczeniem emisji CO2przez pojazdy.UE pracuje także nad infrastrukturą o 28% przed 2020 r.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

tuotteiden ympäristövaikutuksia ja niiden energiankulutusta niiden koko elinkaaren ajan.

Польский

Plan Działań UE na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Vaikka yritys kasvaa jatkuvasti, olemme onnistuneet vähentämään energiankulutusta.

Польский

Pomimo ciągłej rozbudowy firmy udało nam się zredukować ilość zużywanej energii.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

27) Laskennassa käytetty keskimääräistä energiankulutusta direktiivin täytäntöönpanoa edeltävien viiden

Польский

27) Obliczone w oparciu o średnie zużycie energii dla ostatnich pięciu lat kalendarzowych przed

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Mitattaessa tämän tilan energiankulutusta kauko-ohjainlaitteet voidaan jättää huomiotta.

Польский

Mierząc zasilanie w tym trybie, wyłącza się urządzenia pomiarowe o zdalnym działaniu.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Hyötyjarrutus vähentää energiankulutusta, ja sillä on liitäntä suurten nopeuksien liikkuvan kaluston osajärjestelmään.

Польский

Hamowanie odzyskowe ogranicza pobór energii i jest powiązane z podsystemem „Tabor” kolei dużych prędkości.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Esimerkiksi tavanomaisten lamppujen korvaaminen energian -säästölampuilla vähentää energiankulutusta yli 75 prosenttia.

Польский

Tego typuśrodki mogą przyczynić się do obniżenia zużycia energii w budynkach

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Siinä säädetään myös, että energiankulutusta on vähennettävä 20 prosentilla vuoden 2020 perusskenaarioon verrattuna.

Польский

W planie przewidziano również zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami bazowymi na 2020 rok.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Telakoitumisjärjestelmän osana markkinoitavien ja myytävien integroitujen tietokonejärjestelmien tulee kuitenkin pystyä automaattisesti ohjaamaan erillisen näytön energiankulutusta.

Польский

Jednakże zintegrowane systemy komputerowe, które są sprzedawane lub wprowadzane do obrotu jako część systemu dokowania mają zdolność automatycznego sterowania zasilaniem monitora podłączonego zewnętrznie.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Energiasektorin osalta on suunniteltu hankkeita, jotka parantavat ja vähentävät energiankulutusta sekä lisäävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Польский

Głównym celem jest „poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Rakennusten energiankulutusta voidaan näin vähentää kaikkialla Euroopassa ilman suuria lisäkuluja ja samalla lisätä tuntuvasti niiden käyttömukavuutta.

Польский

Komisja Europejska b´dzie wspieraç wszystkiezainteresowane strony w podnoszeniu ÊwiadomoÊci spo∏ecznej na tematy zwiàzane z wymienionymizagadnieniami.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Tiukemmilla rakennuksia ja niiden lämmitysja lämminvesijärjestelmiä koskevillavaatimuksilla vähennetään energiankulutusta ja leikataan tuhlaavastalämmityksestä ja jäähdytyksestä johtuvia päästöjä.

Польский

Za -ostrzenie standardów dotyczących budynków oraz systemów ogrzewania pomieszczeń i wody ograniczy ilość zużywa nej przez nie energii oraz emisjespowodowane nieoszczędnym ogrzewaniem i chłodzeniem.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Vaikka EU yrittää vähentää energiankulutusta ja edistää uusiutuvia energianlähteitä, sen riippuvuus ulkopuolisista fossiilisten polttoaineiden toimittajista kasvaa.

Польский

Pomimo podejmowanych przez UE próbograniczenia zużycia energii i promowania odnawialnych źródeł energii, wzrastauzależnienie Unii od zewnętrznychdostawców paliw kopalnych.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Kotitaloudet vastaavat 30 prosentista EU:n energiankulutusta. Jos kaikki säästävät sähköä kotona, säästöt ovat suuret.

Польский

Gospodarstwa domowe są odpowiedzialne za pobór 30% energii elektrycznej zużywanej w UE, więc jeśli wszyscy będziemy ją oszczędzać, różnica będzie znacząca.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Van Clewe kehitti uuden jätevesien puhdistusmenetelmän, teknisen innovaation, joka auttoi yhtiötä vähentämäänratkaisevasti veden käyttöä ja energiankulutusta.

Польский

Opis Firma Van Clewe wymyµli™a now¬ metod… oczyszczania zuªytej wody, b…d¬c¬ innowacj¬ technologiczn¬pomagaj¬c¬ firmie znacznie obniªy$ zuªycie wody i energii.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

3) arviointiperusteita on aiheellista tarkistaa kahden vuoden kuluessa energiankulutusta koskevien vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan ja markkinoiden kehitykseen,

Польский

(3) Właściwym jest dokonywanie przeglądu kryteriów w odstępach dwuletnich w celu dostosowania wymogów dotyczących zużycia energii do innowacji technologicznych oraz zmian zachodzących na rynku.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(7) Terästeollisuuden energiankulutusta koskevat tilastot antavat tietoa energian käytöstä ja tuotannosta sekä välillisesti myös saastepäästöistä.

Польский

(7) Statystyki dotyczące konsumpcji energii w hutnictwie żelaza przynoszą dane nie tylko na temat zużycia energii i produkcji w ramach hutnictwa żelaza, ale również pośrednio na temat emisji substancji zanieczyszczających środowisko.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

vi) yksityiskohtaiset tiedot, joista ilmenee, että nämä mittaukset ovat liitteessä I asetettujen energiankulutusta koskevien vaatimusten mukaiset.

Польский

vi) szczegóły omawiające zgodność wyników tych pomiarów w porównaniu z wymaganiami dotyczącymi zużycia energii określone w załączniku I.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Energiankulutuksen vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä ja kestävällä käytöllä

Польский

Ograniczenie zużycia energii i śladu węglowego poprzez inteligentne i zrównoważone użytkowanie

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK