Спросить у Google

Вы искали: biståndsåtaganden (Шведский - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Голландский

Информация

Шведский

Storleken på det bistånd som ges och antalet nya biståndsåtaganden blev avsevärt.

Голландский

De hoeveelheid gegeven hulp en nieuwe steunverplichtingen is aanzienlijk.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

LÄNGSTA GILTIGHETSTID FÖR ÅTAGANDEN*, ÅTAGANDEN OCH VISSA BISTÅNDSÅTAGANDEN a)

Голландский

MAXIMUMGELDIGHEIDSDUUR VAN VERBINTENISSEN(*), EERDERE VER BINTENISSEN EN BEPAALDE HULPVERBINTENISSEN a)

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Efter konferensen uppgick totalbeloppet för biståndsåtaganden till 1,24 miljarder dollar.

Голландский

Referentie: gemeenschappelijk optreden 95/545/GBVB — PB L 309 van 21.12.1995 en Buil.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Längsta giltighetstid för åtaganden, tidigare ingångna åtaganden och vissa biståndsåtaganden den

Голландский

Maximumgeldigheidsduur van verbintenissen, eerdere verbintenissen en bepaalde hulpverbintenissen

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Vi är dock av den uppfattningen att respektive medlemsland i EU skall besluta om formerna för sina olika biståndsåtaganden .

Голландский

We zijn echter van mening dat de afzonderlijke lidstaten van de EU moeten beslissen over de vorm van hun verschillende hulpmaatregelen.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

De kraftigt höjda livsmedels- och energipriserna och den globala finanskrisen prövade EU:s förmåga att infria sina biståndsåtaganden samt förmågan att möta och tillgodose nya behov.

Голландский

De stijgende voedsel- en energieprijzen en de wereldwijde financiële crisis hebben het vermogen van de EU om de lopende hulpverbintenissen na te komen en ook in nieuwe behoeften te voorzien, op de proef gesteld.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Bland annat föreslås inrättandet av ett observations- och informationscentrum som kan centralisera begäran om bistånd och biståndsåtaganden och som kommer att stå i förbindelse med de kontaktpunkter som medlemsstaterna har angivit.

Голландский

Dat ontwerp voorziet in de oprichting van een waarnemings- en informatiecentrum dat verzoeken om bijstand en de aangeboden bijstand kan centraliseren en dat verbonden zal zijn met door de lidstaten aangewezen contactpunten.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

En handlar om hur kommissionären anser att det bistånd som härrör från Madridkonferensen passar in i våra andra biståndsåtaganden , i synnerhet i områden i Afrika och på andra håll där det råder konflikter som inte uppmärksammas lika mycket av medierna , men där folk fortfarande lider.

Голландский

Ik wil de commissaris vragen hoe hij de hulpmaatregelen die zijn voortgevloeid uit de Conferentie in Madrid denkt in te passen in onze overige steunverplichtingen, zoals bijvoorbeeld in bepaalde gebieden in Afrika en in andere delen van de wereld waar conflicten aan de gang zijn die minder aandacht van de media krijgen maar waar desalniettemin sprake is van menselijk lijden.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Kommissionen har ett nära samarbete med internationella organisationer, särskilt med FN och Världsbanksgruppen. Under 2009 ingicks överenskommelser rörande ett sammanlagt belopp på 935 miljoner euro med FN-organen, vilket utgjorde ca 10 % av EU:s totala biståndsåtaganden under det året.

Голландский

Op het gebied van de samenwerking tussen de Europese Commissie en lokale overheden is in 2009 een aanvang gemaakt met de tenuitvoerlegging van de strategie die de Commissie heeft uitgestippeld in haar mededeling van 2008 over Plaatselijke overheden als ontwikkelingsactoren 7.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

)Biståndsåtaganden 2002 (ännu ej utbetalade) inom ramen förden nionde Europeiska utvecklingsfonden.)Biståndet fastställdes vid ett möte med G8-länder i Genua i juli2001.)UNFPA: FN:s befolkningsfond.IPPF: Internationella familjeplaneringsförbundet.

Голландский

)In 2002 vastgelegde middelen (maar die nog uitbetaald moetenworden) uit het 9e Europees Ontwikkelingsfonds.)Fonds ingesteld tijdens de bijeenkomst van de G-8-landen in Genua in juli 2001.)UNFPA: Fonds van de Verenigde Naties voor bevolkingsactiviteiten. IPPF: Internationale Federatie voor Ouderschapsplanning.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Följande biståndsåtaganden hade gjorts då kon­ferensen avslutades: 100 miljoner US-dollar för återställande av Albaniens betalnings- och bud­getbalans under det närmaste halvåret (oktober 1997-mars 1998), 79 miljoner dollar för tekniskt bistånd under samma period och nästan 420 mil­joner dollar för tekniskt bistånd på medellång sikt (1997-1999).

Голландский

De conferentie resulteerde in de volgende hulp­toezeggingen: 100 miljoen USD om de betalings­balans en de begroting van Albanië in de komende zes maanden (oktober 1997­maart 1998) in even­wicht te brengen, 79 miljoen USD voor technische bijstand gedurende die periode, en bijna 420 mil­joen USD voor technischebijstandsprojecten op de middellange termijn (1997­1999).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Kommer det luxemburgska ordförandeskapet, med tanke på att det har förklarat att kampen mot fattigdom kommer att vara huvudmålet för sitt program , att använda sitt inflytande för att förnya medlemsstaternas biståndsåtaganden, och vilka planer finns på att se till att målen för EU : s utvecklingsstöd uppnås?

Голландский

Het Luxemburgs voorzitterschap heeft verklaard dat de strijd tegen de armoede het hoofddoel zal zijn van zijn programma. Zal het zijn invloed aanwenden om de lidstaten ertoe aan te zetten hun toezeggingen op het gebied van hulpverlening te bekrachtigen?

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK