Вы искали: produktionsplattformar (Шведский - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Голландский

Информация

Шведский

produktionsplattformar till havs

Голландский

offshoreproductieplatforms

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

byggnadsarbeten för produktionsplattformar

Голландский

bouwwerkzaamheden voor productieplatforms

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

flytande eller sänkbara borr- eller produktionsplattformar

Голландский

drijvende of diepdrijvende boor- en productieplatforms

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

- för bunkring och proviantering av borr- eller produktionsplattformar,

Голландский

- voor de bevoorrading van boor- of werkeilanden; e)

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Шведский

- de borr- eller produktionsplattformar som avses i artikel 44;

Голландский

- boor- en productieplatforms als bedoeld in artikel 44;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Шведский

sådana borr- eller produktionsplattformar som avses i artikel 41.

Голландский

boor- of productieplatforms als bedoeld in artikel 41.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

inom bilindustrin införs regelbundet nya produktionsplattformar, vilket är nödvändigt för att öka flexibiliteten och produktiviteten och bibehålla konkurrenskraften.

Голландский

in de automobielindustrie is de invoering van een nieuw productieplatform een vaak voorkomend verschijnsel, noodzakelijk om de flexibiliteit en productiviteit te verhogen en zo concurrerend te blijven.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

ekonomiska operatörers bokföring för varor som levererats till borr- eller produktionsplattformar för olja eller gas eller till vindturbiner.”

Голландский

de administratie van de marktdeelnemer waaruit de levering van goederen aan olie- gasboor- of productieplatforms of windturbines blijkt.”.

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

följande varor som förs ut ur gemenskapens tullområde direkt till borr- eller produktionsplattformar eller vindturbiner som drivs av en person etablerad i gemenskapens tullområde:

Голландский

de volgende goederen die het douanegebied van de gemeenschap verlaten en rechtstreeks naar boor- of productieplatforms of windturbines worden gebracht die door een in het douanegebied van de gemeenschap gevestigde persoon worden geëxploiteerd:

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

i) skall det, när det gäller antingen export eller leveranser som likställs med export enligt artikel 36 i förordning (eg) nr 800/1999, krävas att det styrks att produkten inom 60 dagar från den dag då exportdeklarationen togs emot, om inte hinder har uppkommit genom force majeure, antingen har nått sin bestämmelseort, vilket gäller leveranser som likställs med export, eller, i andra fall, har lämnat gemenskapens tullområde; vid tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning skall leveranser av produkter som endast är avsedda för konsumtion ombord på borr- eller produktionsplattformar, inklusive arbetsställen som betjänar sådana anläggningar, anses ha lämnat gemenskapens tullområde, om anläggningarna är belägna på den europeiska kontinentalsockeln eller på kontinentalsockeln i den icke-europeiska delen av gemenskapen, men utanför en tre sjömil bred zon, mätt från den baslinje som används för att bestämma gränsen för en medlemsstats territorialvatten,

Голландский

i) wanneer het uitvoer of een met uitvoer gelijkgestelde leverantie in de zin van artikel 36 van verordening (eg) nr. 800/1999 betreft, dat - behoudens overmacht - het product binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer, hetzij zijn bestemming heeft bereikt in het geval van een met uitvoer gelijkgestelde leverantie, hetzij, in de andere gevallen, het douanegebied van de gemeenschap heeft verlaten; voor de toepassing van deze verordening worden leveranties van producten die uitsluitend zijn bestemd om te worden verbruikt aan boord van boor- of productieplatforms, met inbegrip van daarbij behorende installaties voor dienstverlening, die zich bevinden binnen het gebied van het europese continentaal plat of binnen dat van het continentaal plat van het niet-europese deel van de gemeenschap, maar buiten een zone van drie mijl vanaf de basislijn waarvan wordt uitgegaan voor de afbakening van de territoriale wateren van een lidstaat, geacht het douanegebied van de gemeenschap te hebben verlaten;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK