Спросить у Google

Вы искали: militärstyrkor (Шведский - Греческий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Греческий

Информация

Шведский

Dessa är inga soldater och de måste särskiljas från unga människor i våra egna militärstyrkor .

Греческий

Τα παιδιά αυτά δεν είναι στρατιώτες και πρέπει να διακρίνονται από τους νέους των δικών μας ενόπλων δυνάμεων.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Militärstyrkor från Turkiet har ännu en gång anfallit norra Irak. Denna gång trängde de så långt som 200 km in i landet.

Греческий

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας εξαπέλυσαν και πάλι επίθεση στο Βόρειο Ιράκ και προωθήθηκαν σε βάθος μεγαλύτερο των 200 χιλιομέτρων με πρόσχημα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, την αντιμετώπιση των ανταρτικών κουρδικών δυνάμεων.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Styrkan inrättades formellt 2007, men gemensamma europeiska militärstyrkor har redan tidigare placerats ut i några av världens mest konfliktdrabbade områden.

Греческий

Η ∆ύναη ιδρύθηκε εpiίσηα το 2007, piαρότι ευρωpiαϊκέ στρατιωτικέ δυνάει έχουν ήδη αναpiτυχθεί σε piεριοχέ όpiου διεξάγονται έντονε συγκρούσει.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

a) till ideella institutioner och organisationer,b) till militärstyrkor och enheter med likvärdig status i medlemsstaterna,

Греческий

γ) από τους παραγωγούς ειδών ζαχαροπλαστικής και παγωτών·

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

De flesta colombianska militärstyrkor fortsätter att vara inblandade i allvarliga överträdelser av de mänskliga rättigheterna och deras stöd och medverkan till de halvmilitära styrkornas illdåd ignoreras i stort sett av de colombianska myndigheterna .

Греческий

Οι περισσότερες από τις ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας συνεχίζουν να εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συνέργιά τους στις φρικαλεότητες των παραστρατιωτικών αγνοείται κατά βάση από τις κολομβιανές αρχές.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Det antal personer som de senaste dagarna och veckorna försiktigt har vågat sig tillbaka till sina byar och städer uppvägs mer än väl av det antal som på grund av de serbiska polis- och militärstyrkorna tvingas överge sina hus och byar.

Греческий

Για τον λόγο αυτόν σκοπός των ομάδων εργασίας της Γενεύης και του Βελιγραδίου είναι να εντοπίζουν κατάλληλες πε­ριοχές για να πραγματοποιηθούν τέτοια σχέδια επα­ναπατρισμού.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

EU:s medlemsstater beslutade 1999 att bidra till en militärstyrka för krishanteringsoperationer.

Греческий

Οι χώρε έλη τη ΕΕ συφώνησαν το 1999 να συνεισφέρουν σε ια στρατιωτική δύναη για εpiιχειρήσει διαχείριση κρίσεων.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

En EU-polisstyrka avlöste en FN-polisstyrkai Bosnien och Hercegovina i januari2003 och en EU-militärstyrka tog överefter Nato i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien tre månader senare.

Греческий

Η ΕΕ διαθέτει τώρα το αναγκαίοδυναµικό για την ανά p i τ υ ξ η στρατιωτικής ειρηνευτικής δύναµης.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

EU har ibland kritiserats för bristande handlingsförmåga vid krissituationer; icke desto mindre har unionen och dess medlemsstater skickat en militärstyrka till Kongo för att hjälpa till att upprätthålla lugn och stabilitet under presidents- och parlamentsvalen, som var de första på över 40 år. Styrkan på 3 500 man är under tyskt befäl.

Греческий

Όταν θα γίνει λειτουργικό κατά το 2008, το σύστηα Galileo —το εγαλύτερο βιοηχανικό έργο piου οργανώθηκε piοτέ σε ευρωpiαϊκό εpiίpiεδο— θα piαρέχει βοήθεια piλοήγηση στη χερσαία, θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία καθώ και σε άλλου χρήστε σε οιοδήpiοτε σηείο του piλανήτη.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Parlamentet välkomnar rådets inställ­ning, som syftar till ett ständigt växande tryck på den serbiska regimen, men uppmanar sam­tidigt rådet och medlemsstaterna att vidta alla ytterligare åtgärder som anses nödvändiga för att avbryta de angrepp och den destabilisering som utförs av de serbiska myndigheterna och att upp­muntra ett beslut från FN:s säkerhetsråd i syfte att göra det möjligt att sätta in militärstyrkor.

Греческий

Κάλεσε το καθεστώς του Βελιγραδίου να θέσει τέρμα στις επιθέσεις κατά του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου καινά δημιουργήσει πάραυτα τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εξεύ­ρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Rådet för genomförande av freden (PIC) sammanträdde i Bonn 9-10 december och drog slutsatsen att det största enskilda bidraget till subregional säkerhet på kort och medellång sikt skulle vara en fortsatt närvaro av en NATO-ledd militärstyrka, som kan garantera säkerhet för övergång till ett civilt styre i Bosnien-Herzegovina efter juni 1998" ('). Kommissionen delar helt den bedömningen och har varit tacksam för det nära samarbetet mellan SFOR och de civila genomförandeorganen.

Греческий

Ποιες θα είναι, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι συνέπειες για την ειρηνευτική διαδικασία στη Βοσνία από την μη επίτευξη συμφωνίας για την συνέχιση της παρουσίας του NATO μετά την εκπνοή της εντολής της SFÓR τον Ιούνιο 1998;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

EU uppmanar de inblandade militärstyrkorna att befria alla ministrar och övriga som har langslats, att avbryta upproret samt att utan våldsanvändning återställa rättsstaten och demokratin i São Tomé och Príncipe.

Греческий

Καλεί λοι­πόν όλους τους Σομηλούς ηγέτες να συμβάλουν έγκαρη στη δαμόρφωση τελικής συμβιβηστικής λύσης που θη επιτρέψει την επάνοδο της ειρήνης και της σταθερότητας στον τόπο, δίνοντπς έτσι τέλος σε δέκη χρόνια πολεμικών συγκρούσεων που προξένησην ηπέρηντη δύστυχε στο σομηλικό ληό.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Det internationella samfundet måste bidra till att förbättra den inre säkerheten i Irak med en internationell militärstyrka och polisstyrka under FN-mandat, samtidigt måste den irakiska militärens och polisens deltagande i verksamheten på säkerhets- och försvarsområdet i Irak förstärks.

Греческий

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης τις υπό ένταξη χώρες να αναπτύξουν στρατηγικές απασχόλησης για τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, προκειμένου να αποφύγουν τη μετανάστευση και την οικονομική εξασθένιση του πληθυσμού των εν λόγω περιφερειών.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Inför de allt fler krissituationerna i världen, från Somalia till Rwanda, från f d Jugoslavien till Albanien har Europaparlamentet vid ett flertal tillfällen understrukit nödvändigheten av.att skapa en europeisk civil- och militärstyrka med fredsbevarande och fredsåterskapande uppgifter (Petersberguppdragen). Bl a i rapporterna Fassa (A4-0021/97) och Tindemans (A4-0162/97) anhåller parlamentet att rådet och kommissionen skall se till att en studie angående möjligheterna att inrätta en sådan styrka kommer till stånd.

Греческий

Ενώπιον του πολλαπλασιασμού των εστιών κρίσεως ανά την υφήλιο, από τη Σομαλία έως την Ρουάντα και από την Πρώην Γιουγκοσλαβία έως την Αλβανία, το Ευρωπαϊκό Κοινο­βούλιο τόνισε επανειλημμένως την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρωπαϊκού πολιτικού και στρατιωτικού σώματος, επιφορτισμένου με την ανάληψη αποστολών διατήρησης και απο­κατάστασης της ειρήνης (αποστολές Petersberg) και ιδιαίτερα στις εκθέσεις του FASSA (Α4-0021/97) και TINDEMANS (Α4-0162/97) δια των οποίων ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να μελετήσουν το εφικτό της προτάσεως αυτής.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Det internationella samfundet bör komma överens om att förbättra den inre säkerheten i Irak med en internationell militärstyrka och polisstyrka under FN-mandat, vilken dess utom drar nytta av bidrag från och samarbete med Nato.

Греческий

Παρουσιάζοντας την πρόταση της Επιτροπής ο κ. Michel BARNIER εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, μεταξύ άλλων, στους ευρωβουλευτές που διετέλεσαν μέλη της ΣΣ. καθώς και στην Συνταγματική Επιτροπή υπό την Προεδρεία του Giorgio NAPOLITANO.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Jag är rädd att, trots de välmenande miljöhänsynen, denna gemensamma kår bara är början till en faktisk militärstyrka i EU-regi, som får faktiska militära uppgifter inom EU-området, och inte minst utanför EU-området.

Греческий

Krarup θούν με πς κοινοπκές πολιπκές για το εμπόριο, πς ενισχύσας, την ανάπτυξη και το παγκόσμιο περιβάλλον.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Rådet har inte företagit studien angående möjligheterna att inrätta en europeisk civil- och militärstyrka med fredsbevarande och fredsåterskapande uppgifter, som efterfrågas i Fassas och Tindemans betänkanden.

Греческий

Το Συμβούλιο δεν έχει προβεί σε μελέτη σκοπιμότητας όσον αφορά τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού και στρατιωτικού σώματος επιφορτισμένου με την ανάληψη απο­στολών διατήρησης και αποκατάστασης της ειρήνης, που ζητείται στις εκθέσεις Fassa και Tindemans.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Styrkan kommer att fortsätta arbetet som påbörjats av EU:s militärstyrkor, som redan har placerats ut för tre stora uppdrag: i Bosnien och Hercegovina 2003 och 2004 där de tog över FN- och NATO-styrkornas fredsbevarande åtgärder och utbildningsåtgärder, och i Makedonien 2003 där de ersatte en annan liten NATO-styrka.

Греческий

Θα συνεχίσει το έργο των στρατιωτικών δυνάεων τη" ΕΕ, piου έχουν ήδη αναpiτυχθεί σε τρει" σηαντικέ" αpiοστολέ": στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2003 και το 2004, όpiου ανέλαβαν ενέργειε" ειρήνευση" και κατάρτιση" αpiό δυνάει" του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ, και το 2003 στην ΠΓ∆Μ, όpiου αντικατέστησαν ια άλλη ικρή δύναη του ΝΑΤΟ.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Ledamoten är medveten om hur svårt det är att först och främst välja mål vid en militärinsats , i synnerhet när det gäller flyganfall. Han är också medveten om att det finns mål som inte är militära mål utan infrastrukturella mål , vars syfte är att förekomma militärstyrkornas verksamhet.

Греческий

Ο κύριος βουλευτής γνωρίζει, καταρχάς, πόσο δύσκολη είναι η επιλογή στόχων κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής επιχείρησης, ιδίως όταν αυτή αναπτύσσεται με αεροπορικά μέσα, και επίσης γνωρίζει ότι υπάρχει ένα σύνολο στόχων οι οποίοι, αν και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατιωτικοί, είναι ωστόσο στόχοι που συνίστανται σε έργα υποδομής η καταστροφή των οποίων αποσκοπεί στην παράλυση της λειτουργίας της στρατιωτικής μηχανής.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Beslutet att låta de 60 000 man starka militärstyrkorna användas i både fredsstiftande och fredsbevarande arbete är också riktigt.

Греческий

Η αναγνώριση ότι, οι 60.000 ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις θα συμμετέχουν τόσο στην επίτευξη ειρήνης όσο και στην διατήρησή της, είναι επίσης η ενδεδειγμένη.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK