Спросить у Google

Вы искали: klortetracyklin (Шведский - Итальянский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Итальянский

Информация

Шведский

klortetracyklin

Итальянский

clortetraciclina

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 3
Качество:

Источник: IATE

Шведский

klortetracyklin

Итальянский

clorotetraciclina

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 3
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Klortetracyklin

Итальянский

Aureomicina

Последнее обновление: 2012-12-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Шведский

Tetracyklin, oxitetracyklin, klortetracyklin och alla ämnen som hör till sulfonamidgruppen bör infogas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90.

Итальянский

considerando che la tetraciclina, la ossitetraciclina, la clorotetraciclina e tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei solfonammidi devono essere inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

1. I artikel 2 skall orden "att upptäcka och identifiera antibiotika av tetracyklingruppen samt även vid" och "klortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, oleandomycin" utgå.

Итальянский

1) all'articolo 2, sono soppressi i termini «in vista del rivelamento e della identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline nonché» e «clorotetraciclina, ossitetraciclina, tetraciclina, oleandomicina»;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

2. I bilaga II till direktivet skall punkt 1 "Påvisande och identifiering av antibiotika av tetracyklingruppen", punkt 2 "Bestämning av klortetracyklin, oxytetracyklin och tetracyklin" och punkt 3 "Bestämning av oleadomycin" utgå.

Итальянский

2) nell'allegato II della direttiva, sono soppressi i punti 1 «Rivelamento ed identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline», 2 «Dosaggio della clorotetraciclina, della ossitetraciclina e della tetraciclina» e 3 «Dosaggio dell'oleandomicina».

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

I kommissionens tredje direktiv 72/199/EEG av den 27 april 1972 om gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen (6), senast ändrat genom direktiv 93/28/EG (7), fastställs analysmetoder för bland annat påvisande och identifiering av antibiotika av tetracyklingruppen liksom bestämning av halter av klortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin och oleandomycin. Dessa metoder är inte längre nödvändiga med hänsyn till rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (8), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/19/EG (9). Dessutom är metoderna mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inte längre giltiga och kan inte användas för andra ändamål. Dessa metoder bör därför utgå.

Итальянский

considerando che la terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (6), modificata da ultimo dalla direttiva 93/28/CEE (7), definisce metodi di analisi concernenti, tra l'altro, il rivelamento e l'identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline nonché il dosaggio di clorotetraciclina, ossitetraciclina, tetraciclina e di oleandomicina; che detti metodi non sono più necessari ai fini della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (8), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (9); che alla luce dei progressi scientifici e tecnici i metodi descritti non possono essere efficacemente impiegati ad altri fini; che è pertanto opportuno sopprimere detti metodi;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Medlemsstaterna skall kräva att analyser vid den officiella foderkontrollen skall utföras med de metoder som beskrivs i bilaga 2 till detta direktiv då det gäller att upptäcka och identifiera antibiotika av tetracyklingruppen samt även vid bestämning av halter av klortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, oleandomycin, tylosin och virginiamycin i foder.

Итальянский

GLI STATI MEMBRI PRESCRIVONO CHE LE ANALISI PER I CONTROLLI UFFICIALI DEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI IN VISTA DEL RIVELAMENTO E DELLA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANTIBIOTICI DEL GRUPPO DELLE TETRACICLINE NONCHE PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEGLI ALIMENTI IN CLOROTETRACICLINA , OSSITETRACICLINA , TETRACICLINA , OLEANDOMICINA , TILOSINA E VIRGINIAMICINA , SIANO EFFETTUATE SECONDO I METODI DESCRITTI ALL'ALLEGATO II DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

1. I artikel 2 skall orden%quot%att upptäcka och identifiera antibiotika av tetracyklingruppen samt även vid%quot% och%quot%klortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, oleandomycin%quot% utgå.

Итальянский

1) all'articolo 2, sono soppressi i termini «in vista del rivelamento e della identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline nonché» e «clorotetraciclina, ossitetraciclina, tetraciclina, oleandomicina»;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

2. I bilaga II till direktivet skall punkt 1%quot%Påvisande och identifiering av antibiotika av tetracyklingruppen%quot%, punkt 2%quot%Bestämning av klortetracyklin, oxytetracyklin och tetracyklin%quot% och punkt 3%quot%Bestämning av oleadomycin%quot% utgå.

Итальянский

2) nell'allegato II della direttiva, sono soppressi i punti 1 «Rivelamento ed identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline», 2 «Dosaggio della clorotetraciclina, della ossitetraciclina e della tetraciclina» e 3 «Dosaggio dell'oleandomicina».

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK